centrum_panorama_hostshopping
Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Moderaternas ”hållbarhetsarbete” saknar substans

”Vi har till och med skapat ett särskilt Agenda 2030-utskott” skriver Moderaterna i sin replik på Miljöpartiets insändare. Men några konkreta exempel på vad som uträttats för klimat, miljö och natur finns inte.

centrum_artikel_host

Kanske för att det saknas resultat att tala om? Att inrätta ett utskott kan låta bra för den som gillar onödig byråkrati, men det innebär inte att arbetet med miljö- och klimatfrågorna i kommunen tar fart. I hållbarhetsredovisningen konstaterar kommunen att man misslyckats med att verkställa klimatarbetet.

Sigtuna kommun ligger nu på plats 278 av Sveriges 290 kommuner när det gäller utsläppsminskningstakt sedan Parisavtalet. 2021 föll kommunen från plats 26 till plats 101 i Miljöbarometerns årliga kommunranking.
Att ta klimat och miljö på allvar handlar om ekonomiskt ansvarstagande. Det handlar om att rädda liv, hälsa, kapitalvärden och arbetstillfällen – fråga vilket försäkringsbolag eller större företag som helst. En kommuns ansvar är att trygga befolkningens möjlighet till god hälsa och försörjning. För det krävs ett handlingskraftigt miljö- och klimatarbete.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att det är extremt bråttom att hejda klimatförändringarna och förlusten av natur och ekosystem. Men rapporten visar också på möjligheterna. Sol- och vindkraft blir snabbt allt billigare. Näringslivet har lösningarna och konsumenterna är redo.

Det handlar om politisk vilja. Den moderatledda kommunledningen saknar både vilja och insikt om att investeringar i klimat och miljö är investeringar för en realistisk utveckling.

Det brådskar att öka takten i kommunens miljö- och klimatarbetet, våldet i kommunen minskar inte, bostads- och skolsegregationen ökar och Moderaterna väljer att lägga pengar på hög. Det är inte ett hållbart samhälle vi ser och det måste vi ändra på.

Miljöpartiet har varje år lagt fram förslag till budget för Sigtuna kommun. Budgetförslag som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Om ni inte studerat våra förslag närmare i samband med budgetfullmäktige är ni varmt välkomna att ta del av dem på vår hemsida.

  • Jan Franzén och Karolina Windefalk
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

fritidsbanken_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

centrum_host_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

mp_tack_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

brobygget_2024
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

connys_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
pantamera_out
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
nrh_sigtuna