centrum_panorama_hostshopping
Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Moderaternas ”hållbarhetsarbete” saknar substans

”Vi har till och med skapat ett särskilt Agenda 2030-utskott” skriver Moderaterna i sin replik på Miljöpartiets insändare. Men några konkreta exempel på vad som uträttats för klimat, miljö och natur finns inte.

centrum_artikel_host

Kanske för att det saknas resultat att tala om? Att inrätta ett utskott kan låta bra för den som gillar onödig byråkrati, men det innebär inte att arbetet med miljö- och klimatfrågorna i kommunen tar fart. I hållbarhetsredovisningen konstaterar kommunen att man misslyckats med att verkställa klimatarbetet.

Sigtuna kommun ligger nu på plats 278 av Sveriges 290 kommuner när det gäller utsläppsminskningstakt sedan Parisavtalet. 2021 föll kommunen från plats 26 till plats 101 i Miljöbarometerns årliga kommunranking.
Att ta klimat och miljö på allvar handlar om ekonomiskt ansvarstagande. Det handlar om att rädda liv, hälsa, kapitalvärden och arbetstillfällen – fråga vilket försäkringsbolag eller större företag som helst. En kommuns ansvar är att trygga befolkningens möjlighet till god hälsa och försörjning. För det krävs ett handlingskraftigt miljö- och klimatarbete.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att det är extremt bråttom att hejda klimatförändringarna och förlusten av natur och ekosystem. Men rapporten visar också på möjligheterna. Sol- och vindkraft blir snabbt allt billigare. Näringslivet har lösningarna och konsumenterna är redo.

Det handlar om politisk vilja. Den moderatledda kommunledningen saknar både vilja och insikt om att investeringar i klimat och miljö är investeringar för en realistisk utveckling.

Det brådskar att öka takten i kommunens miljö- och klimatarbetet, våldet i kommunen minskar inte, bostads- och skolsegregationen ökar och Moderaterna väljer att lägga pengar på hög. Det är inte ett hållbart samhälle vi ser och det måste vi ändra på.

Miljöpartiet har varje år lagt fram förslag till budget för Sigtuna kommun. Budgetförslag som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Om ni inte studerat våra förslag närmare i samband med budgetfullmäktige är ni varmt välkomna att ta del av dem på vår hemsida.

  • Jan Franzén och Karolina Windefalk
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

Kvinna, liv, frihet

Debatt Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

ica_helsida

slutreplik Kommunledningen återtar kontrollen över äldreomsorgen

Debatt Det är fullt förståeligt att Socialdemokraterna tar i från tårna i sin replik på vår insändare om de valfrihetsreformer som nu äntligen är på plats. Hur ska man annars kunna slingra sig ur det faktum att man inte har lyckats leverera en god äldreomsorg under sitt eget styre?

centrum_host_helsida

repliken: Moderaterna har tappat kontrollen

Debatt Aktörer som inte kan leverera god omsorg av våra äldre ska motverkas, inte belönas med förlängda avtal. Idag har Sigtuna kommun Sveriges tredje lägsta brukarnöjdhet inom hemtjänsten samtidigt som kommunens särskilda boenden har tredje lägst brukarnöjdhet bland Stockholms läns kommuner, enligt socialstyrelsen. Ändå menar den moderatledda kommunledningen att införandet av valfriheten är en kvalitetshöjande insats.

Valfrihet för Sigtuna kommuns äldre är nu på plats

Debatt Den politiska ledningen i Sigtuna kommun har allt sedan den tillträdde arbetat intensivt för ökad valfrihet inom äldreomsorgen, eller för den delen inom alla kommunala välfärdstjänster. Vi ser det som självklart idag att kunna välja läkarmottagning, tandläkare, sjukhustjänster och apotek, men inom äldreomsorgen har det dröjt. Kommunen har varit bunden av avtal som hindrat valfrihet. Dessa har nu löpt ut och nya avtal som istället öppnar upp för valfrihet är på plats, vilket aldrig hade hänt med en Socialdemokratiskt ledd kommunledning.

defacto_helsida

Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare

Debatt Personalfientlig politik drabbar Märstas pendlare Märstabor som tar SL:s pendeltåg till jobbet är luttrade vid det här laget. De senaste åren har bjudit på många inställda avgångar och förseningar. Resenärer tvingas ständigt ha en plan b i bakfickan för att ta sig hem eller till jobbet om kollektivtrafiken sviker.

dack_helsida
pantamera_avc_helsida

repliken: Plakatpolitik löser inte problemet

Debatt I en insändare skriver Miljöpartiet (MP) att vi i den styrande kommunledningen vill skydda skjutandet av fyrverkerier. Det stämmer inte. Vi tror att samtliga partier i Kommunfullmäktige är överens om att det vore bra med begränsningar eller till och med förbud mot smällare och fyrverkerier på allmän plats. Däremot anser vi att vi måste angripa problemet på ett sätt som både har stöd i lagstiftningen och har en möjlighet att fungera på riktigt.

Inskränkt frihet för vem?

Debatt Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

connys_helsida

Januari brukar kallas årets fattigaste månad

Debatt Just nu befinner vi oss i decenniets fattigaste månad med höga priser på el, bränsle och mat. Det i kombination med stigande räntor och hyror, gör det svårt för folk att få ihop vardagsekonomin.

joes-helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Debatt Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Debatt Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

hamnplanen

repliken: Hamnplanen ska bli välkomnande med folkliv

Debatt I sedvanligt spetsiga och nedlåtande tonläge kritiserar Ole Skarin kommunledningens arbete med att fräscha upp de centrala delarna av Sigtuna stad. Nu gäller det den planerade restaurangverksamheten på Hamnplan.

höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Debatt Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Debatt Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
nrh
swedol_outsider
dack_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
joes_outsider
ica_outsider
ridskola_2020_outsider