sap_feb_pan
Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Moderaternas ”hållbarhetsarbete” saknar substans

”Vi har till och med skapat ett särskilt Agenda 2030-utskott” skriver Moderaterna i sin replik på Miljöpartiets insändare. Men några konkreta exempel på vad som uträttats för klimat, miljö och natur finns inte.

centrum_artikel_host

Kanske för att det saknas resultat att tala om? Att inrätta ett utskott kan låta bra för den som gillar onödig byråkrati, men det innebär inte att arbetet med miljö- och klimatfrågorna i kommunen tar fart. I hållbarhetsredovisningen konstaterar kommunen att man misslyckats med att verkställa klimatarbetet.

Sigtuna kommun ligger nu på plats 278 av Sveriges 290 kommuner när det gäller utsläppsminskningstakt sedan Parisavtalet. 2021 föll kommunen från plats 26 till plats 101 i Miljöbarometerns årliga kommunranking.
Att ta klimat och miljö på allvar handlar om ekonomiskt ansvarstagande. Det handlar om att rädda liv, hälsa, kapitalvärden och arbetstillfällen – fråga vilket försäkringsbolag eller större företag som helst. En kommuns ansvar är att trygga befolkningens möjlighet till god hälsa och försörjning. För det krävs ett handlingskraftigt miljö- och klimatarbete.

Den senaste rapporten från FN:s klimatpanel IPCC visar att det är extremt bråttom att hejda klimatförändringarna och förlusten av natur och ekosystem. Men rapporten visar också på möjligheterna. Sol- och vindkraft blir snabbt allt billigare. Näringslivet har lösningarna och konsumenterna är redo.

Det handlar om politisk vilja. Den moderatledda kommunledningen saknar både vilja och insikt om att investeringar i klimat och miljö är investeringar för en realistisk utveckling.

Det brådskar att öka takten i kommunens miljö- och klimatarbetet, våldet i kommunen minskar inte, bostads- och skolsegregationen ökar och Moderaterna väljer att lägga pengar på hög. Det är inte ett hållbart samhälle vi ser och det måste vi ändra på.

Miljöpartiet har varje år lagt fram förslag till budget för Sigtuna kommun. Budgetförslag som är ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbara. Om ni inte studerat våra förslag närmare i samband med budgetfullmäktige är ni varmt välkomna att ta del av dem på vår hemsida.

  • Jan Franzén och Karolina Windefalk
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun
centrum_host_helsida
spedition_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

steningekompani_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

connys_helsida

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

skridskodisco_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

pantamera_avc_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

funkisfest_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

sportlov
fritidsbanken_sportlov

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
connys
spedition_outsider
ridskola_2020_outsider
stentekompani_outsider
funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out