sap_feb_pan
Marie Axelsson (S)Foto: Pressbild

Moderaterna sumpade miljoner till trygghetsarbetet

Sigtuna kommun fick 7,5 miljoner kronor från staten för att bekämpa brott och otrygghet i området Valsta men använde bara 3 miljoner. Resten fick skickas tillbaka. Pinsamt.

centrum_artikel_host

Moderaterna skyller på att det var svårt att anställa socialarbetare som skulle arbeta uppsökande gentemot unga i Valsta. Jag menar att det visar brist på styrning, vilket resulterade i ett förlorat år. Inte bara vad gäller pengarna utan även gentemot invånarna i Valsta. Det är inte bara polisens klassning av Valsta, som utsatt område, som pekar på stora problem – antalet orosanmälningar i Sigtuna kommun om barn och unga har fördubblats på senare år. Alla dessa signaler måste tas på stort allvar.

När man som styrande parti får ansvar för ett stort statsbidrag som ska satsas på en sak gäller det att vara på tå och köra ingång arbetet direkt. Alla som håller på med kommunal ekonomi vet att statsbidragen måste betalas tillbaka om de inte används korrekt. Att pengarna behövdes för att jobba uppsökande i Valsta visste Moderaterna och det kan inte ha varit så svårt att snabbt ta fram en uppdragsbeskrivning. Men när man inte tycker att en fråga är tillräckligt viktig och därtill saknar handlingskraft så blir det så här.

Det är en sak att säga något och en helt annan sak att göra det. Denna politiska handlingsförlamning lär vi se mer av framöver när Moderaterna nu plockat in Sverigedemokraterna i sin kommunledning. Sverigedemokraterna, som endast har presenterat ett enda budgetförslag under de 17 år som de har suttit med i kommunfullmäktige.

Bland de elva kommuner i Stockholms län som fick ta del av denna viktiga satsning, för att bekämpa brott och otrygghet, använde Sigtuna kommun bidraget i minst utsträckning. Det är svagt och Sigtunas kommuns invånare förtjänar mer engagemang i denna viktiga fråga.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

funkisfest_helsida
skridskodisco_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

fritidsbanken_sportlov

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Debatt Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

foraldranatverk_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Debatt Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Debatt Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

pantamera_avc_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Debatt Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

sportlov

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Debatt Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

steningekompani_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Debatt Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

centrum_host_helsida
connys_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Debatt Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

spedition_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Debatt Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

stentekompani_outsider
spedition_outsider
connys
skridskodisco_outsider
nrh_sigtuna
foraldranatverk_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
funkisfest_outsider