valstadagen_pan

Moderaterna Holst och Langby slirar i sitt resonemang

Jag håller verkligen med om att alla som kan och vill köpa sin bostad ska få göra det – på den öppna bostadsmarknaden. Det finns gott om bostadsrätter till salu, såväl nyproduktion som äldre bostäder.

centrum_artikel_host

Vi missunnar ingen en bra bostadsaffär. En ombildning av hyresrätter till bostadsrätter är fördelaktig för de som har råd att köpa loss sin lägenhet, men för de som inte kan göra det blir det jobbigt. Lägenhetsinnehavarna kan då välja mellan att bli hyresgäster hos bostadsrättsföreningen eller att flytta. Väljer de att flytta får de antagligen flytta till en annan kommun eftersom Holst och Langby varit med och fattat beslut om att det endast ska byggas i snitt 34 hyresrätter per år i Sigtuna kommun de närmaste fem åren. Var ska den framtida generationen bo i kommunen?

Det är synd att moderaterna vill avveckla istället för att utveckla kommunens egna bostadsbestånd. Vi har verkat för att det ska utvecklas både hyreslägenheter och bostadsrätter, finns det något parti som har bevakat invånarnas behov är det vi. Utförsäljningar som denna försvårar kommunens bostadsförsörjningsansvar gentemot den övriga befolkningen. Därför behövs just dessa lägenheter, som idag håller på att säljas ut, då äldre lägenheter har lägre hyror och skulle kunna erbjudas till unga och äldre.

Holst och Langby skriver att människor ska kunna få bestämma över sina egna liv. Det håller vi också med om. Men det ska väl även gälla de 18 000 personer som står i bostadsförmedlings kö. Att bostadskön är lång tar Moderaterna ingen hänsyn till. Kötiden ökar i och med att hyresrätter säljs ut, hyresrättsbeståndet minskar och folk blir tvungna att acceptera otrygga andra eller tredjehandskontrakt för att ha ett tak över huvudet.

Att säga nej till utförsäljning av allmännyttiga hyresrätter är inte att försöka bestämma över människors liv. Tvärtom! Det är en politik som minskar klyftorna i vår kommun och som ger fler möjlighet att få skriva på ett förstahandskontrakt.

  • Marie Axelsson(S) oppositionsråd

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

joes-helsida
mp_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

nrh_sigtuna

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

elon_helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

valstadagen

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

pantamera_avc_helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

centrum_host_helsida
ica_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

connys_helsida

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

Wenngarns_cafe_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

defacto_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
wenngarn_outsider
student_outsider
joes_outsider
centrum_outsider_host
ica_outsider
nrh
valstadagen_outsider
pantamera_out
connys
swedol_outsider
mp_outsider