centrum_panorama_hostshopping
Foto: CompuGroup Medical Sweden AB

Mobila enheter ska vaccinera i höst

För att få fler att vaccinera sig kommer Region Stockholm att rikta in sig informationskampanjer under hösten samt mobila enheter där vaccinationsgraden är lägre.

centrum_artikel_host

Vaccinationstäckningen skiljer sig åt mellan kommunerna i länet, Sigtuna har som märsta.nu rapporterade om i fredags den tredje lägsta vaccinationsgraden i länet där 7 av 10 kommuninvånare vaccinerats med en dos. Något som delvis beror på att man i inledningen av vaccineringen erbjöd äldre att vaccinera sig. Nu kan alla över 16 boka tid.

För att få fler att vaccinera sig kommer Regionen via sina vaccinatörer imitera mobila enheter i områden med låg vaccinationstäckning och en informationskampanj så att man kan fatta beslut om vaccin baserat på fakta.
– I många fall sammanfaller områden med låg vaccinationstäckning med de områden där fler, tidigt under pandemin, drabbades av allvarlig sjukdom och dödsfall. Dessa områden borde vara de som har högst vaccinationstäckning. Men jag har mycket stor respekt för att den tveksamhet som vissa känner inför vaccinationerna inte är rationell. Vi måste fortsätta att kommunicera och respektera att det kan ta längre tid i vissa områden för att uppnå god vaccinationstäckning. Men det är ingen tävling om vilket område som vaccinerat sig först. Det viktiga är att var och en tagit ställning till erbjudandet om vaccination och baserat sitt beslut på korrekta fakta, säger Magnus Thyberg.

Det finns en vaccinationscentral i Märsta, Vikingahallen, den vaccinerar dock inte 16-17-åringar utan 18-plussare. Man vill få så många som möjligt att ta en andra dos för att snabbt kunna möta efterfrågan om det blir aktuellt med tredje dos.
– Syftet med den fortsatta vaccinationsstrategin i regionen är att skapa flexibilitet för att snabbt kunna agera möta efterfrågan om en tredje dos blir aktuell för vissa grupper eller för en större del av befolkningen. Därför behöver vi förbereda oss för olika möjliga scenarier och anpassa efter den verkligheten vi möter, säger Magnus Thyberg.

centrum_host_helsida
sigtunakampen_helsida
pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

mp_helsida_eu
connys_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
mp_eu_outsider
pantamera_out
connys
sigtunakampen_outsider
ridskola_2020_outsider
eu_valet_outsider
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna