centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia/Victoria Ström

Minskad tillgänglighet från Arlanda de senaste fem åren

En nyligen genomförd undersökning av tillgängligheten till Arlanda flygplats avslöjar en oroande trend för turismen till Sverige. Enligt analysen, utförd av Copenhagen Economics i samarbete med SEO Economic Research på uppdrag av Visit Sweden, Region Stockholm och Swedavia, har tillgängligheten till Arlanda från utlandet minskat med hela -25 procent mellan 2018 och 2023.

centrum_artikel_host

Arlanda anses vara den främsta flygplatsen för turism till hela Sverige från utlandet och fungerar som en kritisk knutpunkt för vidare resor inom landet. Susanne Anderson, VD för Visit Sweden, kommenterar den drastiska minskningen och konstaterar att möjligheterna för turister att resa till Sverige med flyg har försämrats avsevärt sedan innan pandemin.

Analysen jämför tillgängligheten till Stockholm Arlanda med flera andra europeiska städer, och resultatet visar att endast Oslo, Hamburg och Helsingfors har en lägre tillgänglighet än Arlanda år 2023.

Både inrikes- och utrikesflyg till Arlanda har påverkats negativt, med en minskning på -32 procent för inrikesflyg och -24 procent för utrikesflyg mellan 2018 och 2023. Inrikesflyget spelar en viktig roll för att transportera turister, som anländer med utrikesflyg, vidare inom landet.

Den mest drastiska minskningen i utrikes tillgänglighet till Stockholm Arlanda mellan 2018 och 2023 har noterats från Asien med -54 procent, följt av Norden med -25 procent, Resten av Europa -24 procent, Latinamerika -21 procent, Afrika -15 procent, Mellanöstern -10 procent och Nordamerika -4 procent.

Av den totala tillgängligheten till Stockholmsregionen (inrikes och utrikes flyg) år 2023 står Arlanda för 94 procent, medan Bromma flygplats står för 2 procent av tillgängligheten från utlandet och 35 procent av tillgängligheten med inrikes flyg.

mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

connys_helsida
sigtunakampen_helsida
eldsjal2024_helsida

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

centrum_host_helsida

Här renas tusentals liter vatten om dagen

Näringsliv Arlandastad Group engagerar sig i utvecklingsprojekt som syftar till att göra en positiv skillnad för samhället och miljön. I östra Arlandastad har det anlagts dammar som renar tusentals liter vatten om dagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
mp_eu_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
sigtunakampen_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
eu_valet_outsider