centrum_panorama_hostshopping
Polis utanför Stora gatanFoto: MMS-Bild

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

centrum_artikel_host

Olle Karstorp, regionchef för Svenskt Näringsliv i Stockholm, betonar också behovet av kortare handläggningstider och förbättringar av det lokala vägnätet. ”Företagen önskar också kortare handläggningstider och förbättringar av det lokala vägnätet,” säger han.

Resultaten visar en liten förbättring i företagens sammanfattande omdöme om företagsklimatet i kommunen. Tjänstemännens attityder och dialogen mellan kommunens beslutsfattare och företagen har också blivit bättre.

Karstorp understryker vikten av att kommunen arbetar serviceinriktat och hjälper företagen genom administrativa processer. ”För många företag är tillsyn, kontroll och tillstånd de enda kontakterna med kommunen. Att kommunen arbetar på ett serviceinriktat sätt och hjälper företagen igenom processerna är viktigt för att skapa ett gott företagsklimat,” säger han.

I Stockholms län har företagsklimatet förbättrats i 11 av 26 kommuner, medan övriga kommuner antingen står kvar på samma nivå som föregående år eller har backat. Solna får högst betyg i länet med 4,1 på en sexgradig skala.

mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida
brobygget_2024
connys_helsida
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
connys
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider