centrum_panorama_hostshopping
Karolina Windefalk och Jan FranzénFoto: Miljöpartiet

Miljöpartiet vill se alternativ till fyrverkerier

Snart är det nyår - en mardröm för många djurägare. Miljöpartiet anser att kommunen måste göra mer för de djur och människor som upplever att nyår är en plåga.

centrum_artikel_host

Varje år skräms, skadas och dör husdjur, hästar och boskap på grund av fyrverkerier, smällare och raketer. Djurägare vittnar om livrädda djur som traumatiseras livslångt. Vilda djur flyr i panik. Det handlar inte bara om nyårsnatten. Smällare och raketer skjuts under hela december och januari – ett utdraget lidande för djur och en lång period av oro hos djurägare.

Varje år skadas också barn, ungdomar och vuxna – ett hundratal så illa att de behöver sjukhusvård. På senare år har raketer även använts för att attackera polis, ambulans och räddningstjänst. Fyrverkerier orsakar dessutom skador på miljön med utsläpp av tungmetaller.
Enligt ordningslagen får fyrverkerier inte användas utan tillstånd från Polisen om det innebär risk för skada eller stor olägenhet för person eller egendom. Kommuner har rätt att ta fram föreskrifter för att förhindra att människors hälsa eller egendom (till exempel husdjur) skadas av pyroteknik, som fyrverkerier. Omkring hälften av landets kommuner har infört lokala begränsningar för fyrverkerier. Dock inte Sigtuna kommun.

Att införa regler för fyrverkerier är det minsta en kommun kan göra. I en motion till Kommunfullmäktige föreslår Miljöpartiet att begränsningar för användandet av fyrverkerier införs i de lokala ordningsföreskrifterna. Men för att komma tillrätta med problemen krävs mer. Vi föreslår också att kommunen ska ta initiativ till en bred samverkan med polis, brandförsvar och handlare. En sådan samverkan har gett goda resultat i andra kommuner.

Miljöpartiet vill inte förbjuda ett storslaget nyårsfirande. Vi föreslår att kommunen
arrangerar ett nyårsfirande med en ljusshow som alternativ till fyrverkerier.

  • Karolina Windefalk, Jan Franzén
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

connys_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

mp_tack_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

brobygget_2024
centrum_host_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
pantamera_out
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
nrh_sigtuna
connys