centrum_panorama_hostshopping
Karolina Windefalk och Elwood OverholtFoto: MP

Miljöpartiet ställer inte yttrandefrihet mot välfärd

Det kompakta ointresset för solidaritet verkar göra det svårt för Moderaterna och Olov Holst att hålla två tankar i huvudet samtidigt. Att värna yttrandefriheten genom fortsatt medlemskap i fristadsprogrammet ICORN ska inte ställas mot kommuninvånarnas välfärd.

centrum_artikel_host

En kommuns engagemang för det fria ordet är ett moraliskt ställningstagande för hela världen, FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna gäller alla. I Sigtuna stad finns en lång tradition av att värna det fria ordet och välkomna kulturutövare som hindras av censur i länder som saknar den yttrandefrihet vi i Sverige tar för given.

Moderaterna och Holst försvarar gärna det fria ordet, så länge det inte kostar något. Att Holst kallar fristadsprogrammet ”en tung belastning” säger en hel del om Moderaternas etiska och ekonomiska prioriteringar. Med Moderaternas styre ser vi nedskärningar i kommunens kärnverksamheter och total avsaknad av satsningar på miljö, natur, klimat och framtid. Lägger man pengar på hög har man inte heller utrymme för solidaritet med människor som lever under förtryck. Det är dock hoppfullt att Liberalerna har civilkuraget i behåll och står upp för det fria ordet genom sin markering mot kommunledningens beslut.

Med Miljöpartiets prioriteringar skulle Sigtuna kommun ha resurser att satsa både på den kommunala välfärden och visa solidaritet för utsatta människor. Tycker du som invånare att vi både ska utveckla Sigtuna kommun och dessutom reagera på det som sker i världen och våga ta ställning mot diktaturer ska du inte rösta på Moderaterna. Då ska du rösta på Miljöpartiet.

  • Karolina Windefalk
  • Elwood Overholt
    Miljöpartiet de gröna i Sigtuna kommun

 

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

sigtunakampen_helsida
eldsjal2024_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

connys_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

bygdensdag_helsida
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

mp_helsida_eu

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

centrum_host_helsida

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
connys
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
bygdensdag_outsider
sigtunakampen_outsider
pantamera_out
mp_eu_outsider
eldsjal2024_out