vinter_pan
Foto: Centerpartiet

Miljöpartiet måste synas i dubbel bemärkelse

Vi har bjudit in miljöpartiet i Agenda 2030 utskottet just för att de ska få ta del av arbetet och få insyn och kunna påverka inte minst för att nå samsyn.

centrum_artikel_host

Angående klimatarbetet och rankingen så har man fått utförlig information om uppföljningar av klimatplanen, miljörankingen, hållbarhetsredovisningen, energi- och klimatrådgivningen, hur vi minskar måltidernas klimatpåverkan, hur vi arbetar med fossilfria fordon mm, med möjlighet att ha synpunkter, påverka och fråga och få mer information.

Vi följer upp klimatplanen och klimatarbetet och redovisar det 1-3 ggr per år i delår och årsbokslut. Vi har indikatorer som vi redovisar 1-3 gånger per år under kommunstyrelsen. Vi sätter politiska ambitioner kring alla dessa indikatorer och riktningen är alltid att de ska bli bättre eller om man så vill ännu lägre utsläpp.
Från kommunstyrelsens olika verksamheter redovisas tillexempel koldioxidutsläpp från resor i tjänsten, totalt matsvinn i kilogram, koldioxidekvivalenter (CO2e) per kg inköpta livsmedel (CO2e/kg, elanvändning i kommunens egenägda lokaler (kWh/kvm), fjärrvärmeanvändning i kommunens egenägda lokaler (kWh/kvm), totalt installerad effekt solpaneler (kWp), matavfall som samlas in och återvinns.

Det sätts mål inom energi- och klimatrådgivningen som också följs upp. Energi-och klimatrådgivningen är för övrigt inte lagstadgat (som mp säger) utan kommuner erbjuds möjligheten att söka statlig finansiering för att bedriva energi- och klimatrådgivning som stöd för kommuninvånare och företag. Vi har sökt dessa medel.

Men också tagit på oss huvudmannaskapet inom Energi-och klimatrådgivningen för ett samverkanskluster där Väsby, Sollentuna och Upplands-Bro ingår. Helt frivilligt har vi gjort det för att säkerställa och utveckla bra stödverksamhet till våra kommuninvånare och företag. Det är dessutom ett enormt tryck på rådgivningen nu och många behöver ha hjälp- både privatpersoner, Bostadsrättsföreningar och företag.

Kommunen arbetar systematiskt, metodiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna. Jag förstår om det kan kännas annorlunda för er.

  • Gill Brodin (C)
    Ordförande Agenda 2030 utskottet
    Vice ordförande Bygg och Miljönämnden

Läs mer: Upp gill bevis Gill Brodin

storemore_helsida
vinter_helsida
joes-helsida
slottsby_helsida

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Insändare Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

centrum_host_helsida
oppethus_dec

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

defacto_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

nrh_sigtuna

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

ica_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

pantamera_avc_helsida

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

connys_helsida

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
ica_outsider
swedol_outsider
centrum_outsider_host
storemore_out
ridskola_2020_outsider
joes_outsider
pantamera_out
vinter_outsider
oppethus_out
nrh
slottsby_outsider