moderat_pan_nov
Foto: Centerpartiet

Miljöpartiet måste synas i dubbel bemärkelse

Vi har bjudit in miljöpartiet i Agenda 2030 utskottet just för att de ska få ta del av arbetet och få insyn och kunna påverka inte minst för att nå samsyn.

centrum_artikel_host

Angående klimatarbetet och rankingen så har man fått utförlig information om uppföljningar av klimatplanen, miljörankingen, hållbarhetsredovisningen, energi- och klimatrådgivningen, hur vi minskar måltidernas klimatpåverkan, hur vi arbetar med fossilfria fordon mm, med möjlighet att ha synpunkter, påverka och fråga och få mer information.

Vi följer upp klimatplanen och klimatarbetet och redovisar det 1-3 ggr per år i delår och årsbokslut. Vi har indikatorer som vi redovisar 1-3 gånger per år under kommunstyrelsen. Vi sätter politiska ambitioner kring alla dessa indikatorer och riktningen är alltid att de ska bli bättre eller om man så vill ännu lägre utsläpp.
Från kommunstyrelsens olika verksamheter redovisas tillexempel koldioxidutsläpp från resor i tjänsten, totalt matsvinn i kilogram, koldioxidekvivalenter (CO2e) per kg inköpta livsmedel (CO2e/kg, elanvändning i kommunens egenägda lokaler (kWh/kvm), fjärrvärmeanvändning i kommunens egenägda lokaler (kWh/kvm), totalt installerad effekt solpaneler (kWp), matavfall som samlas in och återvinns.

Det sätts mål inom energi- och klimatrådgivningen som också följs upp. Energi-och klimatrådgivningen är för övrigt inte lagstadgat (som mp säger) utan kommuner erbjuds möjligheten att söka statlig finansiering för att bedriva energi- och klimatrådgivning som stöd för kommuninvånare och företag. Vi har sökt dessa medel.

Men också tagit på oss huvudmannaskapet inom Energi-och klimatrådgivningen för ett samverkanskluster där Väsby, Sollentuna och Upplands-Bro ingår. Helt frivilligt har vi gjort det för att säkerställa och utveckla bra stödverksamhet till våra kommuninvånare och företag. Det är dessutom ett enormt tryck på rådgivningen nu och många behöver ha hjälp- både privatpersoner, Bostadsrättsföreningar och företag.

Kommunen arbetar systematiskt, metodiskt och långsiktigt med hållbarhetsfrågorna. Jag förstår om det kan kännas annorlunda för er.

  • Gill Brodin (C)
    Ordförande Agenda 2030 utskottet
    Vice ordförande Bygg och Miljönämnden

Läs mer: Upp gill bevis Gill Brodin

Inskränkt frihet för vem?

Debatt Nyårsafton och andra högtider ska vara festliga för dem som vill fira. Miljöpartiet vill att Sigtuna, som flera andra kommuner, ordnar ett nyårsfirande för kommuninvånarna med till exempel en ljusshow, som är vacker utan att vara skrämmande för människor och djur.

yrkesutbildning

Januari brukar kallas årets fattigaste månad

Debatt Just nu befinner vi oss i decenniets fattigaste månad med höga priser på el, bränsle och mat. Det i kombination med stigande räntor och hyror, gör det svårt för folk att få ihop vardagsekonomin.

moderat_pan_helsida
gott nytt år

Olov Holsts Nyårskrönika

Debatt Det är dags att lämna 2022 bakom oss. Ett dramatiskt år som skakat om hela världen genom Putins hänsynslösa krig i Ukraina.

slutreplik: Ömma tår?

Debatt Olov Holst och Mats Weibull tycker sig ha lyckats med att ”fräscha upp” de centrala delarna av Sigtuna stad, inbegripet hamnplan. Där är vi oense.

pantamera_avc_helsida
hamnplanen

repliken: Hamnplanen ska bli välkomnande med folkliv

Debatt I sedvanligt spetsiga och nedlåtande tonläge kritiserar Ole Skarin kommunledningens arbete med att fräscha upp de centrala delarna av Sigtuna stad. Nu gäller det den planerade restaurangverksamheten på Hamnplan.

centrum_host_helsida
höjda taxorna

slutreplik Barnperspektivet saknas

Debatt Inte någonstans i sitt svar på vår kritik om de höjda taxorna nämner Lars Björling(SfS) att han tillsammans med resten av den moderatledda kommunledningen med stöd av SD redan har lagt ett sparbeting 2023 på skola, äldreomsorg, socialtjänst och kultur- och fritid.

connys_helsida

S säger NEJ till höjda föreningstaxor

Debatt Under det moderatledda styret har taxorna för plan-hall och lokalhyror ökat med hela 40%. Även badavgifterna på Midgårdsbadet har ökat med 40%. Igår röstades ännu en höjning igenom i kommunfullmäktige.

ica_helsida
defacto_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Debatt Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Debatt Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Debatt En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Debatt Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Debatt Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

valet2022

Krönika: Valet är över

Debatt Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Debatt I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Debatt I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Debatt När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
centrum_outsider_host
ica_outsider
pantamera_out
nrh