valstadagen_pan
Erik Glans (MP)Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Meningslöst med mål när viljan saknas

Josefin Brodd (M) och Kerstin Eriksson (KD) tycker att kommunen ska ha högt uppsatta miljömål. De skriver till och med att “...målsättningen (ska) vara att nå dessa mål.” Och det låter ju bra. Men när ord ska omsättas i handling så saknas uppenbarligen viljan att uppnå målen.

centrum_artikel_host

Frågan om en fossilfri fordonsflotta kan verka bagatellartad, men den belyser en viktig skillnad i svensk politik: Skillnaden mellan viljan att sätta upp mål, och viljan att göra det som krävs för att också uppnå målen.

Brodd och Eriksson anger två skäl till att fortsätta med fossildrivna fordon i hemtjänsten. Den första är bristen på laddplatser… och den bristen kan vi ju tacka M och KD för. I övrigt kan sägas att avtalet inte täcker hemtjänst nattetid, och att fordonen därför bör kunna laddas över natten utan behov av en snabbladdare.

Det andra skälet är att man vill ge utförarna tid att ställa om sin fordonsflotta. Hur lång tid ska de ha på sig undrar man? Avtalet sträcker sig till 2026 med möjlighet till förlängning till 2031 med oförändrade villkor. Man hade enkelt kunnat kräva att fordonsflottan ska vara fossilfri efter förslagsvis 12 eller 18 månader från avtalets startdatum. En liknande klausul finns redan beträffande krav på alkomätare i fordonen.

Men repliken visar också något mer oroväckande. Den visar hur naiva de borgerliga i Sigtuna är kring upphandling av välfärdstjänster. M och KD skriver ”… det är fullt möjligt för förvaltningen att vid uppföljning av avtal påminna leverantören om vår miljöplan och att vi vill att de samarbetar med oss så långt det är möjligt”. Jag hoppas verkligen att upphandlingarna på andra områden inte bygger på lika naiva och godtrogna förhoppningar! Jag vill påminna om ett citat ur insändaren Två år som anställd inom hemtjänsten som skickades in till Märsta.nu från en anonym anställd i ett omsorgsbolag den 26 juli 2022. Den anställde skriver ”Bolagen tänker enbart på sin ekonomi – måste gå i vinst, det är allt som det pratas om.” Det är just därför omsorgstjänster inte bör upphandlas överhuvudtaget.

Det är behjärtansvärt att M och KD har så höga tankar om omsorgsföretagens välvilja och godhet. Verkligheten är tyvärr annorlunda, och att bygga upphandlingar på förhoppningar om samarbete och välvilja är ansvarslöst. Miljöpartiet vill helst se en hemtjänst i kommunal regi. Om vi inte kan få det vill vi åtminstone att upphandlingen görs ordentligt, med juridiskt bindande villkor och krav, inte förhoppningar om samarbete, och målsättningar om att nå mål.

  • Erik Glans, ledamot i äldre- och omsorgsnämnden för Miljöpartiet i Sigtuna kommun

Här kan du läsa Brodd och Erikssons replik

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

joes-helsida
Wenngarns_cafe_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

defacto_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

nrh_sigtuna

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

connys_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

pantamera_avc_helsida
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

ica_helsida
mp_helsida

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

centrum_host_helsida

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

valstadagen

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

elon_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

ridskola_2020_outsider
ica_outsider
mp_outsider
swedol_outsider
joes_outsider
valstadagen_outsider
wenngarn_outsider
centrum_outsider_host
nrh
pantamera_out
connys
student_outsider