eldsjal2024_pan
Erik Glans (MP)Foto: NewFace/Jeanette Sundin

Meningslöst med mål när viljan saknas

Josefin Brodd (M) och Kerstin Eriksson (KD) tycker att kommunen ska ha högt uppsatta miljömål. De skriver till och med att “...målsättningen (ska) vara att nå dessa mål.” Och det låter ju bra. Men när ord ska omsättas i handling så saknas uppenbarligen viljan att uppnå målen.

centrum_artikel_host

Frågan om en fossilfri fordonsflotta kan verka bagatellartad, men den belyser en viktig skillnad i svensk politik: Skillnaden mellan viljan att sätta upp mål, och viljan att göra det som krävs för att också uppnå målen.

Brodd och Eriksson anger två skäl till att fortsätta med fossildrivna fordon i hemtjänsten. Den första är bristen på laddplatser… och den bristen kan vi ju tacka M och KD för. I övrigt kan sägas att avtalet inte täcker hemtjänst nattetid, och att fordonen därför bör kunna laddas över natten utan behov av en snabbladdare.

Det andra skälet är att man vill ge utförarna tid att ställa om sin fordonsflotta. Hur lång tid ska de ha på sig undrar man? Avtalet sträcker sig till 2026 med möjlighet till förlängning till 2031 med oförändrade villkor. Man hade enkelt kunnat kräva att fordonsflottan ska vara fossilfri efter förslagsvis 12 eller 18 månader från avtalets startdatum. En liknande klausul finns redan beträffande krav på alkomätare i fordonen.

Men repliken visar också något mer oroväckande. Den visar hur naiva de borgerliga i Sigtuna är kring upphandling av välfärdstjänster. M och KD skriver ”… det är fullt möjligt för förvaltningen att vid uppföljning av avtal påminna leverantören om vår miljöplan och att vi vill att de samarbetar med oss så långt det är möjligt”. Jag hoppas verkligen att upphandlingarna på andra områden inte bygger på lika naiva och godtrogna förhoppningar! Jag vill påminna om ett citat ur insändaren Två år som anställd inom hemtjänsten som skickades in till Märsta.nu från en anonym anställd i ett omsorgsbolag den 26 juli 2022. Den anställde skriver ”Bolagen tänker enbart på sin ekonomi – måste gå i vinst, det är allt som det pratas om.” Det är just därför omsorgstjänster inte bör upphandlas överhuvudtaget.

Det är behjärtansvärt att M och KD har så höga tankar om omsorgsföretagens välvilja och godhet. Verkligheten är tyvärr annorlunda, och att bygga upphandlingar på förhoppningar om samarbete och välvilja är ansvarslöst. Miljöpartiet vill helst se en hemtjänst i kommunal regi. Om vi inte kan få det vill vi åtminstone att upphandlingen görs ordentligt, med juridiskt bindande villkor och krav, inte förhoppningar om samarbete, och målsättningar om att nå mål.

  • Erik Glans, ledamot i äldre- och omsorgsnämnden för Miljöpartiet i Sigtuna kommun

Här kan du läsa Brodd och Erikssons replik

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

centrum_host_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

eldsjal2024_helsida
mp_helsida_eu

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

pantamera_avc_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

storemore_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

steningekompani_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
centrum_outsider_host
eldsjal2024_out
storemore_out
stentekompani_outsider
nrh_sigtuna
connys
ridskola_2020_outsider
mp_eu_outsider