eu_valet_panorama
Olov Holst och Mattias AskersonFoto: Pressbild

Menar Axelsson (S) allvar när hon vill ge nyanlända förtur i bostadskön?

Vi tror att alla som läser Marie Axelssons något märkliga inlägg upptäcker en tydlig sak – hon undviker att svara på huvudfrågan. Tänker Socialdemokraterna i Sigtuna alltså ge nyanlända en gräddfil och låta dem gå före tusentals människor som stått många år i bostadskön?

centrum_artikel_host

Axelsson gör tappra försök att spela bort korten genom att ta upp ett antal frågor som inte har med saken att göra. Det hon glömmer nämna är att hon och hennes parti under många år vid makten byggde 20% fler bostäder än snittet i länet. Detta med stor övervikt på hyresrätter. Det skapade utrymme för att bland annat ta emot ett stort antal nyanlända. Så många att Sigtuna idag har Sveriges femte största andel av befolkningen med utomeuropeisk bakgrund. Nästan 35% av kommunens invånare räknas till den kategorin.

Samtidigt som man byggde alla dessa bostäder struntade de socialdemokratiska kommunledningarna i det närmaste helt i integrationsarbetet. Det har gjort att Sigtuna idag också är en av Sveriges mest segregerade kommuner. Att motverka den segregationen är ett arbete den nuvarande majoriteten tar på största allvar och lanserar nu ett omfattande program kallat Samhällsbyggnadslyftet för att komma till rätta med segregationen.

Vad är Axelssons och socialdemokraternas svar på det? Jo, bygg mer och framförallt hyresrätter. Ett mycket bra sätt att låta segregationen fortsätta öka, i stället för att minska den.

Sigtuna har precis som övriga kommuner i regionen stor bostadsbrist. Många kommuninvånare har stått länge i bostadskö. Vår syn är att nyanlända efter den tvååriga etableringstiden, där vi är tvingade att tillhandahålla en bostad, ska behandlas som alla andra invånare i landet. Det vill säga ställa sig i kö och få bostad där det finns tillgängliga bostäder; i Sigtuna, i någon annan Stockholmskommun eller någon annanstans i landet. Vi kommer inte skapa någon gräddfil där en viss kategori människor har orättvisa förturer eller förmåner.

Det, Marie Axelsson, är att respektera alla människors lika värde och känna en gemenskap i kommunen.

  • Olov Holst (M), ordförande kommunstyrelsen
  • Mattias Askerson (M), ordförande utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

sigtunakampen_helsida
pantamera_avc_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

mp_helsida_eu

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

centrum_host_helsida
eldsjal2024_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eu_valet_outsider
connys
sigtunakampen_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
eldsjal2024_out
mp_eu_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna