centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild

Meliva tar över Märsta Närvård

Meliva, en ledande vårdgivare i Sverige, har nyligen välkomnat två nya verksamheter, Kvartersakuten Mörby Centrum och Märsta Läkarhus/Märsta Närvård, till sitt nätverk.

centrum_artikel_host

Denna expansion möjliggör för över 22 000 listade patienter att fortsätta att få högkvalitativ och tillgänglig vård i norra Stockholm och Uppsala, med extra fokus på vård för barn och föräldrar via Barnavårdscentralen (BVC) i Märsta.

Meliva, med regionchef Heidi Hopea Adolfsen i spetsen, är mycket selektiv när det kommer till att välja vårdcentraler som ansluter sig till deras nätverk. Kvalitet och tillgänglighet är av högsta vikt i urvalsprocessen. Adolfsen säger, ”Vi är noggranna med vilka vårdcentraler som blir en del av Meliva, det är viktigt att det är verksamheter som erbjuder hög kvalitet och tillgänglighet i vården och som vill utveckla nya sätt att arbeta. Kvartersakuten Mörby Centrum, Märsta Läkarhus och Märsta Närvård är jättefina exempel på detta.”

Trots att verksamheterna kommer att fortsätta arbeta på samma sätt som tidigare, tror Heidi Hopea Adolfsen att Meliva på sikt kan stötta dem i att förbättra patientmöten genom digitala lösningar och administrativt stöd. ”Verksamheterna kommer att fortsätta med sitt fina erbjudande av primärvård, och så hoppas jag att vi från Melivas centrala håll kan bidra till att utveckla verksamheterna med exempelvis nya arbetssätt och teknik som skapar enklare patientmöten,” förklarar Adolfsen.

På Märsta Läkarhus och Märsta Närvård råder positiva förväntningar om att bli en del av Meliva, trots det inte helt okomplicerade beslutet. Milad Abdallah, verksamhetschef för Märsta Läkarhus/Märsta Närvård, säger, ”Vi har varit självständiga länge och det är lite speciellt att nu bli en del av en mycket större organisation. Men Meliva har ett väldigt gott rykte, och det känns som att Melivas värderingar stämmer bra överens med de vi arbetar efter i vår vardag här.”

Elisabeth Pfeiffer, tidigare ägare och verksamhetschef på Kvartersakuten Mörby Centrum, tror att förändringen kommer att möjliggöra en ännu större inriktning på tillgänglighet och patientarbete. ”Primärvården får en allt viktigare roll i samhället vilket kräver att vi ständigt utvecklas. Tillsammans i Meliva blir vi fler som kan hjälpa varandra i detta arbete. Både jag och medarbetarna är positiva till att se hur exempelvis ett ännu bättre digitalt vårdmöte kan komplettera fysiska besök och telefonrådgivning. Det känns spännande att bli en del av Meliva,” säger Pfeiffer.

Denna expansion stärker Melivas närvaro i Region Stockholm och stöder deras strävan att erbjuda högkvalitativ vård med fokus på patienternas behov.

centrum_host_helsida
brobygget_2024
connys_helsida
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
connys