centrum_panorama_hostshopping
David Lundqvist och Lars WedénFoto: Pressbild

Kommuninvånare propagerar för flytt av Brommas trafik till Arlanda

Kommuninvånarna David Lundqvist och Lars Wedén startar upp ett nätverk som förespråkar att Brommas flygtrafik flyttas till Arlanda.

centrum_artikel_host

Brommas nedläggning har diskuterats både lokal, regionalt och nationellt de senaste veckorna. Nu startar ett nätverk för att lyfta Arlandas fördelar och att Brommas trafik ska flyttas över. Initiativtagare är David Lundqvist, Märsta, och Lars Wedén, Sigtuna:
– Vi har identifierat och listat de fördelar som kommer av en flytt av Swedavias Bromma-verksamhet till Arlanda, sett främst ur olika resenärsgruppers och bostadsområdens synvinkel, liksom fördelar för arbetstagare och arbetssökande på Arlanda och för företagen med anknytning till Arlanda, säger båda i ett gemensamt uttalande.

En lista har skickats till regeringen och utredaren som ska presentera förslag till beslut kring hur flytten ska genomföras. Även Riksdagens trafikutskott har fått del av listan tillsammans med de kommuner som vlll behålla trafik på Bromma.
– Med en samling av flyget till en Stockholmsflygplats ges möjlighet till bättre och mer klimatsmart service. För de allra, allra flesta är transporten till och från Arlanda minst lika bra och kan så småningom bli ännu bättre. Omstigningsmöjligheten till tåg eller annat flyg föreligger inte alls på Bromma. Ingen ort som det alls är realistiskt att flyga till behöver heller tappa sin flygförbindelse efter en flytt till Arlanda, uppger Lars Wedén.

Flytten till Arlanda menar nätverket också är viktig för Sigtuna kommuns del:
– För arbetstagare på och kring Arlanda är fördelen att anställningarna blir säkrare. För arbetssökande i Sigtuna kommun, där arbetslösheten nu är stor, ökar möjligheterna till ett första jobb. Och för näringslivet som etablerat sig på och kring Arlanda ökar affärsmöjligheterna.

En flytt skulle också ge fördelar för de boende runt Bromma flygplats och som påverkas av ”start- och landningsverksamhet, flygplansbuller och nedfall”.
– Det lär bli mycket debatt, när utredaren lägger fram sin rapport den 31 augusti. Med vårt nätverk vill vi förbereda och bidra till den debatten – till Arlandas fördel, säger initiativtagarna, uppger Lundqvist och Wedén.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
centrum_host_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
fritidsbanken_outsider
connys
brobygget_outsider
klara_outsider