vintermarknad_pan
Foto: Street view/Google

Märkliga turer i bygglovsprocessen gällande Södergatan syd

Wåhlins Fastigheter ansökte redan 2017 om bygglov på aktuell plats, men deras ansökan har avslagits med hänvisning till att kommunen inte vill att det byggs loftgångshus.

centrum_artikel_host

Detta tycker vi förefaller märkligt då husen ska sammanfogas med hus som redan finns, d v s hus som är byggda med loftgång. I normala fall brukar bygglov avslås med hänvisning till att den planerade byggnationen avviker från den omgivande bebyggelsen, men i detta fall är det alltså precis tvärtom.

Avslaget har överklagats och Wåhlins Fastigheter har fått rätt hos Länsstyrelsen. Då stoppar kommunen processen med hänvisning till ändring i detaljplanen. Den ändringen ligger nu ute på remiss.

Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna finner detta förfarande högst beklagligt. Om Wåhlins tvingas ändra sin ursprungliga plan så medför det ökade produktionskostnader, vilket i slutänden drabbar de personer som i framtiden ska bo i dessa hus.

Turerna i ärendet är så märkliga att vi misstänker att det egentliga motivet till avslag är något helt annat, d v s att det egentligen handlar om att få Wåhlins att bygga bostadsrätter i stället för hyresrätter som det är planerat.

Vi har sett ett liknade förfarande när det gäller byggnation på Ormbergsvägen i Sigtuna. Där har Rikshem tvingats ändra sina planer på att bygga nya hyresrätter för att i stället bygga bostadsrätter – helt i linje med den Moderatledda kommunstyrelsens (M,L,C,Kd och SfS) strävan att minska andelen hyresrätter i vår kommun.

Idag är andelen bostäder med äganderätt ca 60% i Sigtuna kommun, och nuvarande kommunstyre vill att den andelen ska öka. Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna anser att detta är helt fel väg för att lösa bostadsbristen. Ca 20 000 personer står för närvarande i kö hos Sigtuna bostadsförmedling och i det läget är det i stället fler hyresrätter som behöver byggas.

Vi behöver fler hyresrätter och det med en rimlig hyresnivå. Färre, och dessutom för dyra hyresrätter, leder till ökad trångboddhet. Trångboddhet bidrar till sociala problem, och det tjänar ingen på.

Vi uppmanar kommunen att snarast bevilja Wåhlins Fastigheter bygglov, och då ett bygglov som medger hyresrätter. I detta fall handlar det om ett 40-tal hyresrätter, ett litet steg men ändå ett steg i rätt riktning.

Den 11 september i år kan vi välja ett nytt styre i kommunen, ett styre som står upp för en förändrad bostadspolitik, en bostadspolitik som är till för alla.

Hyresgästföreningen Sigtuna
Hans Törnqvist
Ordförande

moderat_pan_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

vintermarknad_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

pantamera_avc_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

advent_kyrka_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

defacto_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

centrum_host_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

connys_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

julmarknad_2022
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

agy_oppethus
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

connys
nrh
vintermarknad_outsider
swedol_outsider
centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
marknaden_outsider