centrum_panorama_hostshopping
Foto: Street view/Google

Märkliga turer i bygglovsprocessen gällande Södergatan syd

Wåhlins Fastigheter ansökte redan 2017 om bygglov på aktuell plats, men deras ansökan har avslagits med hänvisning till att kommunen inte vill att det byggs loftgångshus.

centrum_artikel_host

Detta tycker vi förefaller märkligt då husen ska sammanfogas med hus som redan finns, d v s hus som är byggda med loftgång. I normala fall brukar bygglov avslås med hänvisning till att den planerade byggnationen avviker från den omgivande bebyggelsen, men i detta fall är det alltså precis tvärtom.

Avslaget har överklagats och Wåhlins Fastigheter har fått rätt hos Länsstyrelsen. Då stoppar kommunen processen med hänvisning till ändring i detaljplanen. Den ändringen ligger nu ute på remiss.

Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna finner detta förfarande högst beklagligt. Om Wåhlins tvingas ändra sin ursprungliga plan så medför det ökade produktionskostnader, vilket i slutänden drabbar de personer som i framtiden ska bo i dessa hus.

Turerna i ärendet är så märkliga att vi misstänker att det egentliga motivet till avslag är något helt annat, d v s att det egentligen handlar om att få Wåhlins att bygga bostadsrätter i stället för hyresrätter som det är planerat.

Vi har sett ett liknade förfarande när det gäller byggnation på Ormbergsvägen i Sigtuna. Där har Rikshem tvingats ändra sina planer på att bygga nya hyresrätter för att i stället bygga bostadsrätter – helt i linje med den Moderatledda kommunstyrelsens (M,L,C,Kd och SfS) strävan att minska andelen hyresrätter i vår kommun.

Idag är andelen bostäder med äganderätt ca 60% i Sigtuna kommun, och nuvarande kommunstyre vill att den andelen ska öka. Vi i Hyresgästföreningen Sigtuna anser att detta är helt fel väg för att lösa bostadsbristen. Ca 20 000 personer står för närvarande i kö hos Sigtuna bostadsförmedling och i det läget är det i stället fler hyresrätter som behöver byggas.

Vi behöver fler hyresrätter och det med en rimlig hyresnivå. Färre, och dessutom för dyra hyresrätter, leder till ökad trångboddhet. Trångboddhet bidrar till sociala problem, och det tjänar ingen på.

Vi uppmanar kommunen att snarast bevilja Wåhlins Fastigheter bygglov, och då ett bygglov som medger hyresrätter. I detta fall handlar det om ett 40-tal hyresrätter, ett litet steg men ändå ett steg i rätt riktning.

Den 11 september i år kan vi välja ett nytt styre i kommunen, ett styre som står upp för en förändrad bostadspolitik, en bostadspolitik som är till för alla.

Hyresgästföreningen Sigtuna
Hans Törnqvist
Ordförande

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

brobygget_2024

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

fritidsbanken_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

centrum_host_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

pantamera_avc_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
connys
fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
klara_outsider
ridskola_2020_outsider