sap_feb_pan
Marie Unander-Scharin, preventionssamordnare i Sigtuna kommunFoto: Arkiv

Marie leder unga bort från droger och kriminalitet

Sigtuna kommun har under en tid arbetat preventivt mot både ungdomar och föräldrar för att minska droganvändning och risk att hamna i kriminalitet: - Det är lätt att sätta in åtgärder när skadan redan är skedd, men det finns mycket man kan göra för att förebygga ett beroende hos barn och unga, säger Marie Unander-Scharin, prevention- och säkerhetssamordnare på Sigtuna kommun.

centrum_artikel_host

Risken finns alltid för ungdomar att testa tobak, alkohol och narkotika eller kanske hamna i kriminalitet. Men Sigtuna kommun har genom ett antal åtgärder arbetat med att fokusera på risk- och skyddsfaktorer, det vill säga arbeta förebyggande. Några konkreta saker är bland annat föräldragrupper för föräldrar med barn mellan 3-12 år, föräldrar uppmanas stärka barnens självkänsla, relationer i familjen hanteras och hur konflikter kan förebyggas.

Olika stödgrupper och ANDT-undervisning
Det finns också en stödgrupp för fördrar med barn som har bland annat ADHD, ADD, Aspergers syndrom och Tourettes. Samverkansgruppen SSPF mellan Socialtjänst, polis, rektor och kurator, fältare har syfte att vända trenden för ungdomar som skolkar mycket och misstänks begå brott. Slutligen finns det också en ANDT-undervisning som vänder sig till elever i årskurs 5-6 och högstadiet där en skolsköterska eller kurator pratar med eleverna samt i anslutning till det även arrangerar ett föräldramöte:
– Vi vill ge föräldrar en bild av hur barnen resonerar kring ANDT-frågor för att de ska förstå hur de kan påverka alkoholintag och senarelägga alkoholdebuten hos sina barn, säger Marie Unander-Scharin, preventionssamordnare i Sigtuna kommun.

connys_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

funkisfest_helsida
fritidsbanken_sportlov
sportlov
pantamera_avc_helsida
steningekompani_helsida
EXTRA

Fyra döms efter brutal misshandel

Nyheter Fyra personer döms efter en brutal misshandel på Tingvallavägen i Märsta. En man drogs in i en bil av de fyra männen och utsattes sen för slag och sparkar.

spedition_helsida
centrum_host_helsida

Renovering av Stora Gatan startar i mars

Nyheter Arbetet med att förnya Stora Gatan i Sigtuna tar sin början den 4 mars och väntas pågå i två år. Handlare på gatan befarar inkomstbortfall. Vilket kommunen ska kompensera för.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
funkisfest_outsider
stentekompani_outsider
connys
pantamera_out
spedition_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna