kyrka_advent _pan
Marie Unander-ScharinFoto: Arkiv

Marie invald i europeisk kvinnolobby

Marie Unander-Scharin som är styrelseledamot i Sveriges Kvinnolobby har valts in till European Women´s Lobby Observatory on Violence against Women: - Jag känner mig oerhört hedrad över denna utnämning och jag kommer att arbeta för att stärka och förbättra EWL:s arbete för att förebygga och stötta kvinnor, utsatta för mäns våld på lokal, regional, nationell och europeisk nivå, säger Marie Unander-Scharin till märsta.nu

centrum_artikel_host

Under många år har Marie Unander-Scharin arbetat lokalt och nationellt för Sveriges kvinnojourer. Hon är styrelseledamot i Sveriges kvinnolobby och i egenskap av den positionen har hon valts in som svensk representant i den europeiska sammanslutningen EWL Observatory som arbetar mot kvinnovåld i samhället, rapporterar Sveriges Kvinnohobby.

I EWL Observatory sitter representanter från 30 länder. Bland arbetsuppgifterna finns att synliggöra och förebygga mäns våld mot kvinnor och hur det motverkas på nationell och lokal nivå.
– I syfte att bekämpa alla former av våld mot kvinnor finns EWL Centre on Violence against Women och EWL Observatory on Violence against Women. De arbetar för att återge kvinnorörelsens perspektiv i frågor om mäns våld mot kvinnor, berättar Marie för märsta.nu

pantamera_avc_helsida
agy_oppethus
anders_dans_helsida
julmarknad_2022
vintermarknad_helsida
advent_kyrka_helsida
centrum_host_helsida
moderat_pan_helsida
connys_helsida
defacto_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

marknaden_outsider
swedol_outsider
vintermarknad_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
connys
nrh
anders-outsider_dans
pantamera_out
kyrka_outsider_advent