sap_feb_pan
Sibtain Govani från Shiamuslimska föreningen i ValstaFoto: Insändarbild

Många tog ställning mot mäns våld mot kvinnor

Valsta var under torsdagskvällen platsen för den årliga ljusmanifestationen med fokus på att uppmärksamma och bekämpa mäns våld mot kvinnor världen över. För femte året samlades engagerade individer och representanter från olika föreningar och organisationer för att stödja nolltolerans mot våldet.

centrum_artikel_host

Bland de inflytelserika rösterna fanns Valsta stadsdelsförening, Kvinnojouren, Svenska Kyrkan, Pakistanska kulturföreningen och Shiamuslimska församlingen i Valsta. Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen betonade vikten av att aktivt motsätta sig mäns våld mot kvinnor och poängterade att detta budskap är avgörande.

”Att öka medvetenheten är nyckeln till förändring, och tillsammans kan vi, som föreningar och organisationer, öka medvetenheten genom att göra våra röster hörda. Det är också viktigt att utbilda nästa generation så att de aktivt tar ställning och fortsätter dessa manifestationer tills verklig förändring syns,” underströk Sibtain Govani.

Årets manifestation valde även att hedra de kvinnor och barn som drabbas av krig, förtryck och andra aggressiva handlingar världen över. Sibtain Govani förklarade att detta är en ytterligare aspekt av mäns våld mot kvinnor, då kvinnor ofta är extra sårbara under konflikter.

SL i samarbete för fossilfri framtid

Notiser Shift2Access är ett banbrytande samarbete där Trafikförvaltningen i Region Stockholm, tillsammans med Region Skåne och Västra Götalandsregionen, strävar efter att utveckla innovativa lösningar för en fossilfri, inkluderande och resurseffektiv framtid.

funkisfest_helsida
foraldranatverk_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
steningekompani_helsida
connys_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

skridskodisco_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

foraldranatverk_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
skridskodisco_outsider
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
nrh_sigtuna
funkisfest_outsider