centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild/Daniel Iskander

Många barn per lärare i förskolan

Lärartätheten i förskolan är inte bra enligt rapporter från Lärarförbundet. De går 21 barn per lärare i Sigtuna kommun.

centrum_artikel_host

2014 var det nästan 19 barn per lärare i förskolan i kommunen, på två år gick det upp till 22 barn per lärare och nu är siffran 21 barn per förskolelärare. En siffra som trots nedgången hör till en av de högsta i länet. Värst är det dock på Värmdö med drygt 26 barn per lärare, även grannkommunen Väsby har fler barn per lärare och är tillsammans med Vallentuna just bakom Värmdö i topp. Sigtuna kommer 9:a av 26 kommuner.

Bara fem kommuner under snittet
Bäst anses situationen vara i Nykvarn där det går tio barn mer förskolelärare, därefter ligger de festa kommunerna mellan 17-22 barn/lärare. Länssnittet är 15,8 barn och rikssnittet 15,3, men bara fem av länets kommuner kommer under länssnittet.
– Grunden för barnens utbildning läggs i förskolan. Förskollärarna är den enskilt viktigaste faktorn för barnens lärande och utveckling. Att förbättra förskollärarnas arbetssituation och minska gruppstorlekarna är riktigt smart utbildningspolitik, säger Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand.

”Inte fel på yrket”
Förskolorna i länet har den sämsta lärartätheten i landet och de största barngrupperna, den slutsatsen drar Lärarförbundet utifrån siffrorna från Skolverket. Lärartätheten har ökat en aning i både länet och riket:
– Ska barngrupperna kunna minska måste fler vilja bli förskollärare. Och tvärtom: ska fler lockas till yrket måste rätt förutsättningar på plats. Det är inte förskolläraryrket det är fel på, det är förutsättningarna. Arbetsbelastningen måste ner och lönerna måste upp, fortsätter Johanna Jaara Åstrand.

pantamera_avc_helsida
mp_tack_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
pantamera_out
connys
brobygget_outsider
nrh_sigtuna
fritidsbanken_outsider
mp_tack_outsider
ridskola_2020_outsider