centrum_panorama_hostshopping
MälarenFoto: Daniel Iskander

Mälaren hotad som dricksvattentäkt av Märstaån

Mälarens vatten kan vara hotat av Märstaåns höga halter av PFAS eftersom ån rinner ut i Mälaren.

centrum_artikel_host

Märstaån har sedan länge höga halter av det giftiga ämnet PFAS, ämnen som kommer från förorenad mark på Arlanda. De höga halterna upptäcktes 2012 men är fortsatt höga, det kommer ta hundra år innan de är nedbrutna enligt SVT Stockholms rapportering. Länsstyrelsen är nu oroliga för att Mälaren ska påverkas den giftiga Märstaån. Försök pågår med att begränsa spridningen av PFAS från Arlanda. Främst är det från gammalt brandskum efter brandsläckningsövrningar i närheten av banorna.

brobygget_2024
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida
connys_helsida

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
connys
centrum_outsider_host
pantamera_out
klara_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider