centrum_panorama_hostshopping
MälarenFoto: Daniel Iskander

Mälaren hotad som dricksvattentäkt av Märstaån

Mälarens vatten kan vara hotat av Märstaåns höga halter av PFAS eftersom ån rinner ut i Mälaren.

centrum_artikel_host

Märstaån har sedan länge höga halter av det giftiga ämnet PFAS, ämnen som kommer från förorenad mark på Arlanda. De höga halterna upptäcktes 2012 men är fortsatt höga, det kommer ta hundra år innan de är nedbrutna enligt SVT Stockholms rapportering. Länsstyrelsen är nu oroliga för att Mälaren ska påverkas den giftiga Märstaån. Försök pågår med att begränsa spridningen av PFAS från Arlanda. Främst är det från gammalt brandskum efter brandsläckningsövrningar i närheten av banorna.

defacto_helsida
pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Politik Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

centrum_host_helsida

Stadsdelsmammor ska synas ute

Nyheter Sigtuna kommun har anställt fyra så kallade stadsdelsmammor som ska finnas ute bland allmänheten och sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda.

connys_helsida
dack_helsida
ica_helsida
pantamera_avc_helsida
joes-helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
nrh
centrum_outsider_host
joes_outsider
pantamera_out
dack_outsider
ica_outsider
ridskola_2020_outsider
connys