defacto_pan2020
Foto: Swedavia/Daniel Blohm/Arkiv

Mälardalsrådet vill slopa Arlandas stationsavgift

Mälardalsrådet uppmanar regeringen att arbeta för att stationsavgiften till Arlanda avvecklas.

centrum_artikel_host

Sju regioner, nämligen Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland, har genom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete samlat sig för att framföra ett gemensamt svar till regeringen angående framtiden för Arlanda flygplats.

Arlanda flygplats spelar en avgörande roll för Sverige som ett exportberoende land. Tyvärr lider kommunikationerna till och från flygplatsen av brister. De sju regionerna uppmanar nu staten att ta ansvar för att säkerställa en hållbar och effektiv transport mellan Arlanda och regionernas städer. Ett exempel på detta är stationsavgiften, som tas ut från tågresenärer till Arlanda och grundar sig på statens avtal med Arlandabanan. Denna avgift gör det dyrt och besvärligt att resa hållbart till flygplatsen. Jens Sjöström (S), investeringsregionråd i Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådet, betonar att staten måste ta sitt ansvar och inleda förhandlingar med målet att avskaffa stationsavgiften.

Mälardalsrådets ställningstagande är ett remissvar på betänkandet ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet” (Ds 2023:3). Remissvaret sammanfattas på följande sätt:

  1. Staten behöver ta ansvar för utvecklingen av det svenska flygplatssystemet genom ett övergripande perspektiv där Arlanda flygplats har en framträdande position och kräver en tydlig framtidsplan.
  2. Arlandas utveckling är avgörande för Sveriges internationella tillgänglighet och konkurrenskraft. Flygplatsen spelar en särskilt viktig roll för Stockholm-Mälarregionen, och det behövs förbättrade förbindelser till de större städerna i regionen.
  3. Staten bör inleda förhandlingar om Arlandabanan med målet att avskaffa stationsavgiften, en avgift som tågresenärer som inte reser med A-train måste betala. Stationsavgiften är en av orsakerna till att fler väljer att ta bilen istället för tåget till Arlanda.
  4. Det behövs tydliga förslag på hur godstransporter via flyg kan utvecklas i hela landet, särskilt vid Arlanda flygplats. Bättre kopplingar mellan väg-, järnvägs- och flygtrafik behövs i anslutning till flygplatsen.
  5. Flygtrafiken till och från Gotland bör markeras som en linje som kan bli aktuell för allmän trafikplikt.

Det gemensamma svaret från Mälardalsrådet betonar betydelsen av att förbindelser till och från Arlanda flygplats är både tillförlitliga och hållbara.

Denna text genererades med en textrobot

joes-helsida
1 maj

Fokus på utmaningar i välfärden

Nyheter På måndag är det 1 maj och det ska firas av Socialdemokraterna på Valsta torg med tal av oppositionsrådet Marie Axelsson: - Jag kommer att prata om utmaningarna inom välfärden i kommunen, säger Marie Axelsson.

Vill höja sommarpengen till 750 kronor

Nyheter Sedan ett antal år tillbaka finns det en sommarpeng och vinterpeng som barn kan tilldelas i familjer som har försörjningsstöd. Nu vill det största oppositionspartiet Socialdemokraterna höja pengen med 250 kronor.

defacto_helsida
karnkraft_m_topp

Prestigefullt uppdrag för Langby

Nyheter Erik Langby har valts till ny ordförande i Kommuninvest som är en samverkan för kommuner i samband med finansiering av bostäder, infrastruktur, skolor och sjukhus med mera.

seniordag_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_helsida
hamnplanen

Axelsson: Kommunledningen har gjort fel på alla punkter

Nyheter Marie Axelsson riktar nu skarp kritik mot kommunledningen efter beslutet att pausa restaurangen på Hamnplan: - Den moderatledda kommunledningen som styr i minoritet har gjort fel på alla punkter i detta ärende hittills och nu till slut inser de sitt stora misstag, säger Axelsson.

nrh_sigtuna
pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Nyheter Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

connys_helsida
pendelkaoset

Holst: Man kan inte lita på regionen längre

Nyheter Kommunstyrelsens ordförande Olov Holst (M) riktar skarp kritik mot regionen sätt att driva kollektivtrafik: - Istället för ökade turtätheter och pålitliga tidtabeller är den allmänna uppfattningen att det bara blir sämre, uppger Holst för märsta.nu

centrum_host_helsida

Läromedelspeng till kommunens elever

Nyheter Regeringens beslut om statsbidrag till läromedel ger 500 kronor per elev: - Läromedel av hög kvalitet som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar undervisningens kvalitet, gynnar elevernas lärande och minskar lärarnas arbetsbörda. Det är viktigt att det finns bra och tillräckliga läroböcker. Därför är det bra att regeringen satsar på just detta och inför ett nytt statsbidrag på 685 miljoner i år. Det kommer innebära 500 kronor per elev 2023 och framåt, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

ica_helsida

EU-delegater besökte Märsta

Nyheter EU-befinner sig som bekant i Arlandastad XPO under det första halvåret och på fredagen besökte ett antal delegater Märsta för att diskutera integration.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

joes_outsider
ica_outsider
ridskola_2020_outsider
swedol_outsider
pantamera_out
nrh
connys
mp_outsider
seniordag_outsider
centrum_outsider_host