centrum_panorama_hostshopping
Foto: Swedavia/Daniel Blohm/Arkiv

Mälardalsrådet vill slopa Arlandas stationsavgift

Mälardalsrådet uppmanar regeringen att arbeta för att stationsavgiften till Arlanda avvecklas.

centrum_artikel_host

Sju regioner, nämligen Region Stockholm, Region Uppsala, Region Västmanland, Region Örebro län, Region Sörmland, Region Östergötland och Region Gotland, har genom Mälardalsrådets infrastruktursamarbete samlat sig för att framföra ett gemensamt svar till regeringen angående framtiden för Arlanda flygplats.

Arlanda flygplats spelar en avgörande roll för Sverige som ett exportberoende land. Tyvärr lider kommunikationerna till och från flygplatsen av brister. De sju regionerna uppmanar nu staten att ta ansvar för att säkerställa en hållbar och effektiv transport mellan Arlanda och regionernas städer. Ett exempel på detta är stationsavgiften, som tas ut från tågresenärer till Arlanda och grundar sig på statens avtal med Arlandabanan. Denna avgift gör det dyrt och besvärligt att resa hållbart till flygplatsen. Jens Sjöström (S), investeringsregionråd i Region Stockholm och ordförande för Mälardalsrådet, betonar att staten måste ta sitt ansvar och inleda förhandlingar med målet att avskaffa stationsavgiften.

Mälardalsrådets ställningstagande är ett remissvar på betänkandet ”Statens ansvar för det svenska flygplatssystemet” (Ds 2023:3). Remissvaret sammanfattas på följande sätt:

  1. Staten behöver ta ansvar för utvecklingen av det svenska flygplatssystemet genom ett övergripande perspektiv där Arlanda flygplats har en framträdande position och kräver en tydlig framtidsplan.
  2. Arlandas utveckling är avgörande för Sveriges internationella tillgänglighet och konkurrenskraft. Flygplatsen spelar en särskilt viktig roll för Stockholm-Mälarregionen, och det behövs förbättrade förbindelser till de större städerna i regionen.
  3. Staten bör inleda förhandlingar om Arlandabanan med målet att avskaffa stationsavgiften, en avgift som tågresenärer som inte reser med A-train måste betala. Stationsavgiften är en av orsakerna till att fler väljer att ta bilen istället för tåget till Arlanda.
  4. Det behövs tydliga förslag på hur godstransporter via flyg kan utvecklas i hela landet, särskilt vid Arlanda flygplats. Bättre kopplingar mellan väg-, järnvägs- och flygtrafik behövs i anslutning till flygplatsen.
  5. Flygtrafiken till och från Gotland bör markeras som en linje som kan bli aktuell för allmän trafikplikt.

Det gemensamma svaret från Mälardalsrådet betonar betydelsen av att förbindelser till och från Arlanda flygplats är både tillförlitliga och hållbara.

Denna text genererades med en textrobot

sigtunakampen_helsida
bygdensdag_helsida
pantamera_avc_helsida
mp_helsida_eu
connys_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

eldsjal2024_helsida
centrum_host_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
pantamera_out
connys
sigtunakampen_outsider
ridskola_2020_outsider
bygdensdag_outsider
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
eldsjal2024_out