kyrka_advent _pan
Två av debattörerna; Marie Axelsson och Anne Kayani BjörnerudFoto: Socialdemokraterna

M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

centrum_artikel_host

Att tro att allt löser sig genom privatisering och dessutom skattefinansiera privatiseringen är unikt för Sverige – där är Sigtuna kommun tyvärr inte den enda kommunen som experimenterar. Men på kommunal nivå kan man välja hur långt man vill gå utövarna till mötes.

I rapporten från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kom Sigtuna på plats 249 av de 253 som ingår i undersökningen. Alla 248 kommuner med högre ranking än Sigtuna är inte glesbygdskommuner, så det beror inte heller på att vi tillhör en expansiv region. Att påstå att antalet platser för invånare över 65 år är ett dåligt mått eftersom det inte finns behov, är ett lika tunt som dåligt argument. Om det inte finns en kö måste det bero på att behoven inte registreras – det finns exempel på att ensamboende personer över 90 år med demens har fått vänta över ett år på en plats. Kommunen måste planera för att platsbehoven ökar och att bygga boenden för kommande behov tar tid.

Politiker måste våga ta ansvar. Att den moderatledda majoriteten talar om att våra kommunala boenden måste kunna leverera ”samma höga kvalitet” till samma kostnad som de privata utförarna är i sammanhanget konstigt. Kvaliteten blir ju sämre med lägre personaltäthet, lägre utbildningskrav och sämre arbetsförhållanden, vilket sannolikt är en del av problemet. Privatiserade äldreboenden är ingen garanti för högre kvalitet.

Att gå ut med en omfattande annonskampanj som kostar skattebetalarna 160 000kr, för att under ett valår göra reklam för kommunens verksamheter, är inte seriöst. Denna annonskampanj gjordes utan föregående information för Äldre- och omsorgsnämndens ledamöter vilket gör den än mer stötande. Vi kan konstatera att den moderatledda majoriteten hellre dränker invånarna med reklam än att satsa på att höja kvaliteten.

I linje med vårt valprogram vill vi bygga fler bostäder för äldre utifrån de behov som finns. Vi vill att kommunens särskilda äldreboenden fortsatt ska drivas i kommunal regi och att det ska finnas ett kommunalt valbart alternativ för hemtjänsten. Dessutom vill vi införa en garanti så att alla som fyllt 90 år och vill flytta in på ett särskilt boende ska ha möjlighet att göra det.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd, Anne Kayani Björnerud (S) 2:e viceordförande, Elisabeth Sjöholm, Märta Lindberg, Anita Ögren, Carina Hedin (S) ledamöter och ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
moderat_pan_helsida

En liberal skolpolitik för framtiden

Insändare Liberalerna gick till val på att göra så att svensk skola fungerar bättre för alla. Att stoppa stök och otrygghet. Att ge eleverna riktiga skolböcker. Att sätta kunskapen först. Nu levererar vi det vi lovade.

advent_kyrka_helsida

repliken: Vinterpengen har inte höjts på fem år

Insändare Små insatser kan ge stora förändringar skriver Centerns Gill Brodin och Marie Unander-Scharin. Och det är verkligen små insatser det rör sig om. Beloppet har inte höjts sedan det infördes och att Vänsterpartiet i år, när förvaltningen går med miljonöverskott, ville dubbla summan håller man tyst om.

Sigtuna bör välkomna Bromma-flyget till Arlanda

Insändare En av de frågor som den nya regeringen får på sitt bord är förslaget att flytta flygtrafiken på Bromma till Arlanda. Swedavia vill ha en sådan förändring. S-MP-regeringen har låtit utreda saken i två omgångar. Den senaste utredningen är nu ute på remiss fram till 31 oktober. Utredningarna utgår från att det är möjligt att följa Swedavias förslag.

centrum_host_helsida

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

defacto_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

vintermarknad_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

connys_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

agy_oppethus
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

julmarknad_2022
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

dackskifte_helsida
valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
ridskola_2020_outsider
marknaden_outsider
centrum_outsider_host
kyrka_outsider_advent
nrh
vintermarknad_outsider
dackskifteoutsider
connys
pantamera_out