sap_feb_pan
Två av debattörerna; Marie Axelsson och Anne Kayani BjörnerudFoto: Socialdemokraterna

M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

centrum_artikel_host

Att tro att allt löser sig genom privatisering och dessutom skattefinansiera privatiseringen är unikt för Sverige – där är Sigtuna kommun tyvärr inte den enda kommunen som experimenterar. Men på kommunal nivå kan man välja hur långt man vill gå utövarna till mötes.

I rapporten från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kom Sigtuna på plats 249 av de 253 som ingår i undersökningen. Alla 248 kommuner med högre ranking än Sigtuna är inte glesbygdskommuner, så det beror inte heller på att vi tillhör en expansiv region. Att påstå att antalet platser för invånare över 65 år är ett dåligt mått eftersom det inte finns behov, är ett lika tunt som dåligt argument. Om det inte finns en kö måste det bero på att behoven inte registreras – det finns exempel på att ensamboende personer över 90 år med demens har fått vänta över ett år på en plats. Kommunen måste planera för att platsbehoven ökar och att bygga boenden för kommande behov tar tid.

Politiker måste våga ta ansvar. Att den moderatledda majoriteten talar om att våra kommunala boenden måste kunna leverera ”samma höga kvalitet” till samma kostnad som de privata utförarna är i sammanhanget konstigt. Kvaliteten blir ju sämre med lägre personaltäthet, lägre utbildningskrav och sämre arbetsförhållanden, vilket sannolikt är en del av problemet. Privatiserade äldreboenden är ingen garanti för högre kvalitet.

Att gå ut med en omfattande annonskampanj som kostar skattebetalarna 160 000kr, för att under ett valår göra reklam för kommunens verksamheter, är inte seriöst. Denna annonskampanj gjordes utan föregående information för Äldre- och omsorgsnämndens ledamöter vilket gör den än mer stötande. Vi kan konstatera att den moderatledda majoriteten hellre dränker invånarna med reklam än att satsa på att höja kvaliteten.

I linje med vårt valprogram vill vi bygga fler bostäder för äldre utifrån de behov som finns. Vi vill att kommunens särskilda äldreboenden fortsatt ska drivas i kommunal regi och att det ska finnas ett kommunalt valbart alternativ för hemtjänsten. Dessutom vill vi införa en garanti så att alla som fyllt 90 år och vill flytta in på ett särskilt boende ska ha möjlighet att göra det.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd, Anne Kayani Björnerud (S) 2:e viceordförande, Elisabeth Sjöholm, Märta Lindberg, Anita Ögren, Carina Hedin (S) ledamöter och ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden
steningekompani_helsida
connys_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

sportlov

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

centrum_host_helsida

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

pantamera_avc_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

funkisfest_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

spedition_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

skridskodisco_helsida
fritidsbanken_sportlov

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
stentekompani_outsider
spedition_outsider
skridskodisco_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
funkisfest_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out