centrum_panorama_hostshopping
Två av debattörerna; Marie Axelsson och Anne Kayani BjörnerudFoto: Socialdemokraterna

M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

centrum_artikel_host

Att tro att allt löser sig genom privatisering och dessutom skattefinansiera privatiseringen är unikt för Sverige – där är Sigtuna kommun tyvärr inte den enda kommunen som experimenterar. Men på kommunal nivå kan man välja hur långt man vill gå utövarna till mötes.

I rapporten från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kom Sigtuna på plats 249 av de 253 som ingår i undersökningen. Alla 248 kommuner med högre ranking än Sigtuna är inte glesbygdskommuner, så det beror inte heller på att vi tillhör en expansiv region. Att påstå att antalet platser för invånare över 65 år är ett dåligt mått eftersom det inte finns behov, är ett lika tunt som dåligt argument. Om det inte finns en kö måste det bero på att behoven inte registreras – det finns exempel på att ensamboende personer över 90 år med demens har fått vänta över ett år på en plats. Kommunen måste planera för att platsbehoven ökar och att bygga boenden för kommande behov tar tid.

Politiker måste våga ta ansvar. Att den moderatledda majoriteten talar om att våra kommunala boenden måste kunna leverera ”samma höga kvalitet” till samma kostnad som de privata utförarna är i sammanhanget konstigt. Kvaliteten blir ju sämre med lägre personaltäthet, lägre utbildningskrav och sämre arbetsförhållanden, vilket sannolikt är en del av problemet. Privatiserade äldreboenden är ingen garanti för högre kvalitet.

Att gå ut med en omfattande annonskampanj som kostar skattebetalarna 160 000kr, för att under ett valår göra reklam för kommunens verksamheter, är inte seriöst. Denna annonskampanj gjordes utan föregående information för Äldre- och omsorgsnämndens ledamöter vilket gör den än mer stötande. Vi kan konstatera att den moderatledda majoriteten hellre dränker invånarna med reklam än att satsa på att höja kvaliteten.

I linje med vårt valprogram vill vi bygga fler bostäder för äldre utifrån de behov som finns. Vi vill att kommunens särskilda äldreboenden fortsatt ska drivas i kommunal regi och att det ska finnas ett kommunalt valbart alternativ för hemtjänsten. Dessutom vill vi införa en garanti så att alla som fyllt 90 år och vill flytta in på ett särskilt boende ska ha möjlighet att göra det.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd, Anne Kayani Björnerud (S) 2:e viceordförande, Elisabeth Sjöholm, Märta Lindberg, Anita Ögren, Carina Hedin (S) ledamöter och ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden

Vatten – en källa till sommarglädje!

Insändare Vatten är en förutsättning för allt liv och vårt viktigaste livsmedel. Att få uppleva friheten att simma eller bara plumsa omkring i vattenbrynet är något vi tar för självklart, liksom att badvattnet ska vara rent utan risk när barn och barnbarn får en kallsup.

mp_helsida
seniordag_helsida

Blir det någon kommunalskattesänkning, M?

Insändare I Sigtuna-valrörelserna före maktskiftet 2017 pratade Moderaterna rätt mycket om kommunalskatten. Om de fick styra, skulle Sigtunas skattesats sänkas ner mot medelnivån i Stockholms län eller i vart fall till medelnivån i angränsade kommuner.

Årsredovisning 2022

Insändare Vi lägger nu ännu ett år till handlingarna. Ett år som i hög grad präglats av mycket stora oroligheter i vår omvärld. Redan innan pandemin fanns det tecken på att världen var på väg in i en lågkonjunktur.

centrum_host_helsida

slutreplik: Viktigt att stärka ungdomarna

Insändare Det är sorgligt att se hur Moderaterna, som också en gång stod för arbetslinjen nu tycks ha förlorat riktningen helt när det gäller sommarjobb för ungdomarna i kommunen. I deras replik om kommunala sommarjobb visar de tydligt att de inte förstår vad det handlar om, nämligen att stärka ungdomarna och förbereda dem för det kommande arbetslivet.

Att ställa krav är att bry sig

Insändare I socialdemokraternas insändare rörande kommunala sommarjobb framkommer tydligt skillnaderna mellan våra partier. När Moderaterna ställer krav vill Socialdemokraterna återgå till kravlöshet och när Moderaterna tror att ett sommarjobb på den reguljära arbetsmarknaden är en bättre erfarenhet tror Socialdemokraterna på politiskt konstruerade jobb i kommunal verksamhet.

joes-helsida

Ge kommunens ungdomar en chans

Insändare Vi socialdemokrater vill satsa fyra miljoner kronor mer än kommunledningen för att nästan 300 elever i årskurs 1 och 2 på gymnasiet ska bli garanterade kommunala sommarjobb. Oavsett om elever i gymnasiet har godkänt i matematik eller svenska anser vi att eleverna ska erbjudas sommarjobb och lovskola. Men det ena ska inte villkoras av det andra.

Konsten att ropa vargen kommer  

Insändare Marie Axelsson fortsätter oroa sig och gör ett grundligt jobb för att även försöka oroa andra. Problemet med att ropa varg för många gånger utan att vargen faktiskt kommer är att trovärdigheten minskar för varje gång.

ica_helsida

Islossning i bilpoolen

Insändare Den här veckan tar kommunen ett litet, men viktigt, kliv mot en hållbar utveckling av vårt samhälle. Det handlar om hur tjänstemännen tar sig runt i närområdet.

Viktigt för barn att både utveckla sitt minoritetsspråk och svenska

Insändare Det är viktigt att komma ihåg att förskolan ska medverka till att barn får möjlighet att utveckla alla sina språk. Ett av alla mål i förskolans läroplan är att förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla det svenska språket och det egna nationella minoritetsspråket, om barnet tillhör en nationell minoritet.

karnkraft_m_topp
finska förskolan

slutreplik: Öppna upp den finskspråkiga avdelningen

Insändare Omorganisationen som har skett innebär att undervisningsgruppen har integrerats med andra avdelningar. Integreringen med andra avdelningar kan bara tolkas som att majoritetsspråket blir svenska istället för finska. Då Sigtuna kommun har ett finskt förvaltningsområde är det av yttersta vikt att detta reflekteras inom kommunens verksamheter.

repliken: Socialdemokraterna ljuger om finska förskolan

Insändare Det är fint att Socialdemokraterna delar vår åsikt att de nationella minoritetsspråken är en viktig del av landets historiskt språkliga och kulturella mångfald, och att det är viktigt att barnen ges möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål inom dessa minoriteter.

connys_helsida
nrh_sigtuna

repliken: Vi vill att de äldre själva ska få välja var de ska bo

Insändare Man upphör aldrig att förvånas över hur mycket information som missuppfattas och misstolkas. Inte minst i den politiska debatten. Äldre- och Omsorgsnämnden presenterade vid sitt senaste möte arbetet med införandet av valfrihet inom SÄBO, Särskilt boende för äldre, i Sigtuna kommun. Det var inte ett möte som uppmanade Sigtuna kommuns äldre att lockas till att flytta från kommunen, inget skulle vara oss mer främmande.

defacto_helsida

Vänsterpartiet är definitivt hyresgästernas vänner

Insändare Vänsterpartiet är det parti som står bakom hyresgästerna i Sverige allra mest. Vi arbetar för att vi ska få fler miljövänliga och prisvärda hyresrätter. Alla människor behöver någonstans att bo, inte bara de som har mycket pengar. Därför vill Vänsterpartiet att det byggs fler hyresrätter. Det ska också vara med rimliga hyror som vanligt folk har råd med.

De vill att vi flyttar från kommunen

Insändare Den borgerliga minoriteten i Sigtuna – med stöd av SD – ser gärna att vi, de äldsta kommunmedlemmarna, när vi behöver bo på särskilt boende (Säbo), flyttar ut från kommunen. Detta framgick tydligt vid ett långt sammanträde i Äldre- och omsorgsnämnden nu i slutet av mars. Det framgick också klart, att man inte följer sin egen Vision 2030 om Sigtuna som ”en bra kommun genom hela livet.”

pantamera_avc_helsida

Kvinna, liv, frihet

Insändare Tre ord som borde vara självklara under årets alla dagar. Inte bara den åttonde mars, på internationella kvinnodagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

connys
joes_outsider
nrh
mp_outsider
pantamera_out
seniordag_outsider
ica_outsider
centrum_outsider_host
swedol_outsider
ridskola_2020_outsider