centrum_panorama_hostshopping
Två av debattörerna; Marie Axelsson och Anne Kayani BjörnerudFoto: Socialdemokraterna

M och KD vill ha valfrihet till varje pris

Att våra kommuninvånare vill ha bättre kvalitet på äldreomsorgen är förståeligt men lösningen är inte fler privata utövare. Vi vill istället möta behoven genom ökad kontroll av verksamheten, förbättra personalens arbetssituation och ta brukarnas kritik på allvar. Kommunal hemtjänst ska var ett valbart alternativ och kommunens egna boenden ska inte privatiseras.

centrum_artikel_host

Att tro att allt löser sig genom privatisering och dessutom skattefinansiera privatiseringen är unikt för Sverige – där är Sigtuna kommun tyvärr inte den enda kommunen som experimenterar. Men på kommunal nivå kan man välja hur långt man vill gå utövarna till mötes.

I rapporten från Länsförsäkringar Fastighetsförmedling kom Sigtuna på plats 249 av de 253 som ingår i undersökningen. Alla 248 kommuner med högre ranking än Sigtuna är inte glesbygdskommuner, så det beror inte heller på att vi tillhör en expansiv region. Att påstå att antalet platser för invånare över 65 år är ett dåligt mått eftersom det inte finns behov, är ett lika tunt som dåligt argument. Om det inte finns en kö måste det bero på att behoven inte registreras – det finns exempel på att ensamboende personer över 90 år med demens har fått vänta över ett år på en plats. Kommunen måste planera för att platsbehoven ökar och att bygga boenden för kommande behov tar tid.

Politiker måste våga ta ansvar. Att den moderatledda majoriteten talar om att våra kommunala boenden måste kunna leverera ”samma höga kvalitet” till samma kostnad som de privata utförarna är i sammanhanget konstigt. Kvaliteten blir ju sämre med lägre personaltäthet, lägre utbildningskrav och sämre arbetsförhållanden, vilket sannolikt är en del av problemet. Privatiserade äldreboenden är ingen garanti för högre kvalitet.

Att gå ut med en omfattande annonskampanj som kostar skattebetalarna 160 000kr, för att under ett valår göra reklam för kommunens verksamheter, är inte seriöst. Denna annonskampanj gjordes utan föregående information för Äldre- och omsorgsnämndens ledamöter vilket gör den än mer stötande. Vi kan konstatera att den moderatledda majoriteten hellre dränker invånarna med reklam än att satsa på att höja kvaliteten.

I linje med vårt valprogram vill vi bygga fler bostäder för äldre utifrån de behov som finns. Vi vill att kommunens särskilda äldreboenden fortsatt ska drivas i kommunal regi och att det ska finnas ett kommunalt valbart alternativ för hemtjänsten. Dessutom vill vi införa en garanti så att alla som fyllt 90 år och vill flytta in på ett särskilt boende ska ha möjlighet att göra det.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd, Anne Kayani Björnerud (S) 2:e viceordförande, Elisabeth Sjöholm, Märta Lindberg, Anita Ögren, Carina Hedin (S) ledamöter och ersättare i Äldre- och omsorgsnämnden

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

pantamera_avc_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

connys_helsida
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

brobygget_2024
mp_tack_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_tack_outsider
nrh_sigtuna
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
pantamera_out
centrum_outsider_host