nationaldagen_pan
Foto: UC

Luthman Nordic AB i konkurs – Omsatte nära 100 miljoner

Sigtuna kommun, den 18:e april 2023: Luthman Nordic AB, ett företag som har sitt säte i Sigtuna kommun och grundades år 2008, har inlett en konkursprocess. Enligt tillgänglig information är Luthman Nordic AB det enda bolaget i Sigtuna som har drabbats av konkurs under vecka 14.

centrum_artikel_host

I sitt senaste bokslut, som är daterat april 2022, rapporterade Luthman Nordic AB en omsättning på 98,5 miljoner kronor med en förlust på 4,4 miljoner kronor, enligt uppgifter från Newsworthy och UC Bolaget hade vid den tiden elva anställda. Det är ännu oklart vilka omständigheter som har lett till konkursen för Luthman Nordic AB och hur det kommer att påverka företagets anställda och kunder.

Luthman Nordic AB var verksamt inom en bransch som inte har specificerats i den tillgängliga informationen. Konkurser kan ha olika orsaker, såsom ekonomiska svårigheter, minskad efterfrågan på produkter eller tjänster, eller andra interna eller externa faktorer. Det är vanligt att konkursförfaranden innefattar att en konkursförvaltare utses för att hantera företagets ekonomiska och juridiska angelägenheter.

Det här är en pågående nyhetshändelse och det kan finnas mer information tillgänglig i framtiden när mer detaljer om konkursen för Luthman Nordic AB blir tillgängliga. Det är viktigt att notera att konkursen för Luthman Nordic AB är en enskild händelse och inte nödvändigtvis en indikation på den övergripande ekonomiska situationen i Sigtuna kommun eller regionen i stort.

Fotnot: Denna text genererades med märsta.nu:s textrobot

eldsjal2024_helsida

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

pantamera_avc_helsida
mp_helsida_eu

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

connys_helsida
bygdensdag_helsida
seniormassa_pan

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

centrum_host_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
nrh_sigtuna
eldsjal2024_out
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
nationaldag_outsider
seniormassa_outsider
bygdensdag_outsider
ridskola_2020_outsider
connys