centrum_panorama_hostshopping
Några av deltagarna i mötet: Jacob Wallenberg/Investor, Andreas Carlson/infrastruktur- och bostadsminister, Anna Kinberg Batra/landshövding i Stockholms län samt Jonas Abrahamson/Swedavia.Foto: Pressbild/Länsstyrelsen

Lunchmöte med Arlanda i fokus hos Länsstyrelsen

En samlad insats för att stärka Arlanda flygplats konkurrenskraft genomfördes under ett lunchmöte på Tessinska palatset.

centrum_artikel_host

Landshövdingen var värd för mötet där olika aktörer, både nationella och regionala, från privat och offentlig sektor deltog. Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson och regeringens samordnare i frågan, Peter Norman, var närvarande.

Arlanda flygplats, som är Sveriges största och har en central roll i det svenska transportsystemet, har nyligen förlorat mark gentemot andra stora flygplatser. Regeringen strävar efter att stärka Arlandas konkurrenskraft och möjliggöra långsiktig hållbar utveckling.

Landshövding Anna Kinberg Batra betonade vikten av att förbättra tillgängligheten till och från Arlanda för att säkerställa dess konkurrenskraft. Medverkande aktörer inkluderade landshövdingarna från Norrbotten, Stockholm och Uppsala län, region- och borgarråd från Region Stockholm och Stockholms stad, samt representanter från Vallentuna kommun, Trafikverket, Swedavia, Braathens, Handelskammaren, Svenskt Näringsliv, Investor, Ski Star och Arlandastad.

Landshövdingen framhävde att situationen är allvarlig och kräver en kraftsamling för att säkra Arlandas roll som en konkurrenskraftig och central förbindelselänk för näringslivet nationellt och internationellt.

fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
brobygget_2024

Företagsklimatet anses vara på bättringsvägen

Näringsliv Enligt en nyligen genomförd enkät av Svenskt Näringsliv upplever företagen i Sigtuna kommun ett förbättrat företagsklimat. 154 företag i Sigtuna deltog i undersökningen "Lokalt företagsklimat", som totalt samlade svar från över 3800 företag i Stockholms län. Resultaten visar en positiv utveckling inom flera områden jämfört med föregående år.

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
connys
nrh_sigtuna