centrum_panorama_hostshopping
Foto: Pressbild/Hotell Kristina

Lokala näringslivet vill se ökad trygghet och minskad brottslighet

I höst kommer Svenskt Näringslivs ranking över företagsklimat, men redan nu visar enkätsvar att kommunens företagare vill se minskad brottslighet och ökad trygghet.

centrum_artikel_host

Brottslighet och trygghetsfrågor är områden som kommunens företagare lyfter som viktiga i den årliga enkätundersökningen som Svenskt Näringsliv genomför. Resultatet presenteras i höst men idag offentliggjorde Svenskt Näringsliv några enkätsvar.
– Det är positivt att Sigtuna kommun redan jobbar aktivt med den frågan. Under våren har kommunen gjort en kartläggning tillsammans med lokala företag för att få en uppdaterad lägesbild för det fortsatta trygghetsarbetet, säger Jessica Drugge, tillförordnad regionchef Svenskt Näringsliv.

Företagare i Sigtuna är dock inte ensamma om att driva på frågor om trygghet och minskad brottslighet, i 19 av 26 kommuner är det en önskad prioriterad fråga. Dialog mellan kommun och företag anses också vara viktigt.
– 28 procent av företagen Sigtuna kommun anser att brottslighet och otrygghet påverkar dem negativt i deras vardag. Det är viktigt att kommunerna inkluderar de lokala företagen i det brottsförebyggande arbetet, enligt beräkningar kostar brottsligheten svenska företag över 100 miljarder kronor varje år, fortsätter Jessica Drugge.

brobygget_2024

Trots negativt halvårsresultat tror Arlandastad Group på vändning

Näringsliv Arlandastad Group ser ljusare på framtiden efter ökad aktivitet på marknaden under första halvåret 2024: – Aktiviteten på marknaden ökade under första halvåret, och vi planerar för en högre utvecklingstakt framöver. Åtgärder för att förbättra lönsamheten är fortsatt starkt prioriterade, säger Dieter Sand CEO, Arlandastad Group.

connys_helsida
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
brobygget_outsider
connys
centrum_outsider_host
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
klara_outsider