eu_valet_panorama
Olov Holst (M)Foto: Sigtuna kommun

Lokala moderatpolitiker kritiska till ”sortering” av skolbarn

Olov Holst skriver en debattartikel tillsammans med moderatpolitiker i hela länet om hur det är tänkt att man som kommun ska motverka skolsegregation för att uppnå "allsidg social sammansättning".

centrum_artikel_host

Regeringen uppmanar kommuner att se till att skolor uppnår allsidig social sammansättning från 1 juli. Men moderater i hela länet frågar sig i själva verket hur det ska gå till. I en debattartikel i Aftonbladet frågar man skolministern Lina Axelsson Kihlblom (S) hur det i praktiken ska gå till, om barn ska sorteras utifrån etnicitet eller annan faktor.
– I praktiken kommer man att behöva kvotera barnen utifrån olika parametrar, eftersom de allra flesta vill gå i en skola nära hemmet och att utgångspunkten därmed är att många skolor inte har den enligt socialdemokraterna önskvärda sammansättningen, skriver Holst med flera i insändaren.

Moderaterna är kritiska till förslaget eftersom det anses flytta makten från föräldrar till politiker och byråkrater. Man vill se en tydlighet i vad som gäller annars varnar man för att det kommer att leda till godtycklighet och missnöje.

Här kan du läsa hela debattartikeln.

mp_helsida_eu
pantamera_avc_helsida
eldsjal2024_helsida
centrum_host_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

sigtunakampen_helsida
connys_helsida

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

mp_eu_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
sigtunakampen_outsider
eldsjal2024_out
connys