nationaldagen_pan
Lokala företaget Energisparkonsult hjälper villor och andra fastigheter att effektivisera sin energiförbrukning.Foto: Insändarbild

Lokala företaget satsar på solcellsinstallationer

Lokala företaget Energisparkonsult ökar sin omsättning till stor del tack vare intresset för att installera solceller: - Vi är mycket glada över att kunna erbjuda solcellsinstallationer genom vårt nya systerbolag ESK Solar, säger VD Erik Albertsson.

centrum_artikel_host

Energisparkonsult har sedan 1979 arbetat med att hjälpa bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag runt om i Stockholm/Mälardalen med energieffektiviserande åtgärder. Genom satsning på solceller har efterfrågan på företagets tjänster ökat. Man har etablerat nya systerföretaget ESK Solar som erbjuder solcellsinstallationer.
– Vi har arbetat med energieffektivisering i över 40 år, och lanseringen av ESK Solar är en naturlig förlängning av vår befintliga verksamhet och möjliggör för oss att erbjuda ännu fler lösningar som kan hjälpa våra kunder att minska sina energikostnader och sin klimatpåverkan, berättar VD Erik Albertsson.

Erik Albertsson är sigtunabo och ny vd för ESK Solar är Pär Chinchilla, också han sigtunabo. Med solceller ska de vända sig till både villor eller kommersiella marknadsfastigheter eller andra anläggningar och bostadsrättsföreningar.
– Genom att installera solceller på taket eller marken, kan både privata hushåll och företag sänka sina elkostnader, bli mindre beroende av rådande elpriser och samtidigt bidra till en mer hållbar energiproduktion. Solceller kräver minimalt med underhåll och har en lång livslängd, vilket gör dem till en smart och långsiktig investering. Som lokal aktör ser vi särskilt fram emot att hjälpa invånarna i Sigtuna kommun till egenproducerad förnybar el, uppger Per Chinchilla

centrum_host_helsida

Minskad brottslighet prio för sigtunaföretagare

Näringsliv Minskad brottslighet och ökad trygghet står högst på önskelistan för att förbättra företagsklimatet i Sigtuna, enligt Svenskt Näringslivs årliga enkät Lokalt företagsklimat. Enkäten, som omfattar över 3 800 företag i Stockholms län, inklusive 154 från Sigtuna, visar att sex av tio Sigtunaföretag efterlyser satsningar på säkerhet och trygghet.

mp_helsida_eu
connys_helsida

Arlanda driver på resenärstillväxten hos Swedavia

Näringsliv Under april månad valde över 2,6 miljoner resenärer att använda Swedavias tio flygplatser, enligt ny statistik från Swedavia. Detta representerar en ökning med knappt 1,5 procent jämfört med samma period föregående år. Den fortsatta tillväxten är främst drivet av en stigande efterfrågan på utrikesresor, särskilt från Stockholm Arlanda Airport.

eldsjal2024_helsida
pantamera_avc_helsida
seniormassa_pan

Klart med övertagande av fastigheter från Rikshem

Näringsliv Kommunfullmäktige i Sigtuna har fattat beslutet att godkänna kommunens förvärv av 14 samhällsfastigheter från Rikshem. Dessa fastigheter, som inkluderar LSS-boenden, förskolor, skolor och ett äldreboende, kommer att övergå till kommunens ägo.

bygdensdag_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
seniormassa_outsider
connys
eldsjal2024_out
nationaldag_outsider
pantamera_out
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host
nrh_sigtuna
bygdensdag_outsider