centrum_panorama_hostshopping
Foto: Arkivbild/Jamshid Jamshidi

Litet lyft för företagsklimat i Sigtuna

Sigtuna kommun har nått åtta platser uppåt och hamnat på plats 73 i Svenskt Näringslivs årliga ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner. Årets ranking inkluderade omdömen från över 32 000 företag i hela landet.

centrum_artikel_host

Enligt rapporten har Sigtuna kommun förbättrat sitt företagsklimat främst genom att erbjuda företagarna bättre information samt förbättrad service och bemötande. Regionchefen för Stockholm på Svenskt Näringsliv, Olle Karstorp, kommenterar att företagen ser positivt på dessa förändringar.

Trots det positiva trendskiftet under det senaste året finns det fortfarande utmaningar att tackla. Företagen är särskilt oroade över den ökande brottsligheten och otryggheten som påverkar dem och deras anställda. Karstorp understryker att investeringar och åtgärder för att minska brottsligheten och öka tryggheten är avgörande för att skapa bättre förutsättningar för företagande i Sigtuna.

Hur företagen bemöts av kommunen spelar en avgörande roll för deras möjligheter att växa och utvecklas. Kommuner som aktivt engagerar sig i att förstå det lokala näringslivets behov och ger råd och vägledning, samt hjälper företagen att följa regelverket, presterar vanligtvis bättre i undersökningen. Detta skapar inte bara högre regelefterlevnad utan uppskattas även av företagen.

För tredje året i rad har Vårgårda kommun i Västra Götaland utsetts till Sveriges bästa företagsklimat.

centrum_host_helsida
brobygget_2024
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
connys_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
klara_outsider
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
connys