centrum_panorama_hostshopping
Foto: Socialdemokraterna

Liberalernas förluster är större än segrarna

Man vet inte om man skratta eller gråta när Liberalerna i Sigtuna kommun uttrycker glädje över vilka viktiga socialliberala segrar partiet fått igenom i SD-regeringens nationella budget för 2024.

centrum_artikel_host

I artikeln kan man läsa följande: ”Liberalerna gör skillnad i regeringen. Med vår politik blir Sverige grönare, friare och mer socialliberalt. Vi tar ansvar för framtiden.”

Som socialdemokrat blir man mest beklämd när man ser den ynkliga budgeten och inser vilka uppoffringar Liberalerna fått göra. Låt mig nämna några exempel:

Liberalerna har sagt ja till:
• SD:s krav om att sänka reduktionsplikten för bensin- och dieselfordon. Beslutet gör att utsläppen i Sverige kommer att öka med 10 miljoner ton fram till år 2030.

• SD:s krav om att införa en angiverilag som i slutänden kan innebära att personal inom skola, vård och socialtjänst tvingas ange papperslösa barn, elever och patienter som de möter i sin yrkesutövning.

• Att skära ned på anslaget det brottförebyggandearbetet i kommunerna med 170 miljoner kronor. För varje krona de lägger på att bryta rekryteringen av unga till gängkriminaliteten så lägger de istället 8 kr på att avskaffa plastpåseskatten.

• Satsningen på Polisen visade sig bli 0 kronor.

• Oförändrade anslag till idrottsrörelsen innebär att en stor del av satsningen äts upp av den höga inflationen.

Listan kan göras mycket längre än så. Om jag var liberal skulle jag vara försiktig med att ropa hurra över den budget som nu presenterats. SD har dikterat villkoren och Liberalerna har vikt ned sig. Politiken som nu bedrivs kommer inte att göra Sverige till ett tryggare och grönare land, tvärtom. Den bidrar till att skapa ett farligare Sverige med djupare klyftor.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd
centrum_host_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

mp_tack_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

brobygget_2024
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
ridskola_2020_outsider
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
brobygget_outsider
mp_tack_outsider
nrh_sigtuna