Foto: Pressbild

Liberalerna: Mer lästid och mindre skärmtid i förskolan

Våra förskolor gör varje dag ovärderliga insatser för våra små barns lärande och utveckling. Här läggs grunden för det framtida lärandet.

centrum_artikel_host

Liberalerna vill att små barn ska få tillgång till i huvudsak skärmfria miljöer och att förskollärarna måste få bedöma om, och i så fall när, det är lämpligt att använda sig av digitala lärverktyg. Det finns ett tydligt vetenskapligt stöd för att skärmfria miljöer skapar bättre förutsättningar för barn att utveckla relationer, koncentrera sig och att lära sig grunderna för att kunna läsa och skriva.

Forskare på bland annat Karolinska Institutet och Lunds universitet har konstaterat att barn har svårare att förstå vad som sker på en skärm än i verkligheten. Många studier kopplar även mycket skärmtid till sämre språkutveckling, koncentrationssvårigheter och tvärtemot vad många tror så kan kreativiteten hämmas.

Att lyssna på en digitalt uppläst saga visar samband med sämre hörförståelse jämfört med om en vuxen läser sagan för barnen. Vi vet dessutom att många små barn använder skärmar hemma. Här i Sigtuna kommun satsar vi därför på mer läsning och har infört förskolebibliotek på alla kommunala förskolor, inköp av böcker och bestämt att varje förskola dessutom ska ta fram en egen språkplan. Vi ser redan positiva resultat.

Självklart så lever vi i en digitaliserad och globaliserad värld och det är såklart viktigt med digital kompetens. Men det är inte rimligt att förskolan också blir en plats där skärmarna, enligt läroplanen, kan ta en framträdande plats. Det finns sedan 2018 ett krav i förskolans läroplan på att alla förskolor måste använda sig av digitala lärverktyg i sin verksamhet. Kravet innebär dels att Skolinspektionen kan slå ner på förskolor som inte använder sig av dessa, dels att förskollärarnas egen professionella bedömning väger mycket lätt. Det är naturligtvis inte rimligt.

Därför tar vi bort kravet i förskolans läroplan som säger att digitala lärverktyg måste användas i förskolan. När de ska användas ska det vara utifrån förskollärarens professionella bedömning, ske selektivt och vara byggt på vetenskapligt stöd och dokumenterat pedagogiskt mervärde. Vi får aldrig tumma på skollagens krav om att utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

  • Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden
centrum_host_helsida
slottsby_helsida
joes-helsida

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

wenngarn_jul_helsida

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Insändare Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

storemore_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

pantamera_avc_helsida
ica_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

connys_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

defacto_helsida

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Insändare Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
pantamera_out
storemore_out
wnngarn_jul_outsider
swedol_outsider
slottsby_outsider
ridskola_2020_outsider
centrum_outsider_host
ica_outsider
joes_outsider
nrh_sigtuna