sap_feb_pan
Pernilla Bergqvist (L), gruppledareFoto: Pressbild

Liberalerna lägger eget budgetförslag inför kommunfullmäktige

Liberalerna i Sigtuna kommun presenterar sitt budgetförslag för 2024 med en tydlig inriktning på skola, trygghet och omsorg.

centrum_artikel_host

Liberalerna har varit en del av kommunledningen i nära nio år men lämnade samarbetet med den nuvarande moderaterledda kommunledningen under uppmärksammade former nyligen. Nu lägger de ett eget budgetförslag till fullmäktige 14 december.

En av de betydande satsningarna i Liberalernas budgetförslag handlar om en historisk ökning av lärartätheten i förskolan. Även äldreomsorgen och socialtjänsten står i fokus, med resurstillskott för att öka bemanningen inom dessa områden. Partiet påpekar att trots tidigare överenskommelser med andra partier saknas det prioriteringar inom vissa områden, såsom ökad lärartäthet i förskolan. Därför avsätter Liberalerna 10 miljoner kronor för att möjliggöra just detta.

För att stödja äldreomsorgen planerar partiet att öka bemanningen med sjuksköterskor, undersköterskor och skötare med en satsning på två miljoner kronor. Ytterligare investeringar innefattar aktivitetsvärdar på äldreboenden och utökad personal inom socialtjänsten. Dessutom öronmärker de pengar för att bibehålla öppettiderna på biblioteket i Märsta.

Liberalerna understryker stolthet över att ha medverkat till att ta ansvar för kommunens ekonomi, vilket skapat en solid grund för att fortsätta hantera kommande utmaningar, särskilt i ekonomiskt osäkra tider. Trots deras omfattande satsningar försäkrar de om ett överskott på 51,8 miljoner kronor för oförutsedda händelser. Totalt sett tillför partiet 195 miljoner kronor till olika verksamheter, vilket överstiger den summa som den nya kommunledningen avsätter med 22 miljoner kronor.

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

sportlov

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

fritidsbanken_sportlov
skridskodisco_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

spedition_helsida
connys_helsida

Gängkriminell greps på Arlanda

Blåljus En 31-årig man, känd som Foxtrotmannen, som varit jagad internationellt för flera grova brott, inklusive morden på två tonårspojkar i Stockholm, har gripits på Arlanda flygplats.

steningekompani_helsida
hamnplanen

Nya förslaget: Krögare får bekosta fastigheten

Nyheter Det tidigare förslaget om att Sigtuna kommun skulle bygga och förvalta en restaurang på Hamnplanen i Sigtuna har reviderats. I det nya förslaget söks en intressent som själv vill bekosta bygget och driva verksamheten.

Ny aktör tar över Mälartåg

Nyheter Transdev kommer att ta över driften av Mälartåg, som ansvarar för den regionala tågtrafiken i Stockholm-Mälardalen, från och med den 16 juni i år.

centrum_host_helsida

Ökad befolkning trots färre födda barn

Nyheter Antalet nyfödda i Sverige fortsätter att minska enligt ny statistik från SCB. I Sigtuna kommun var antalet nyfödda det lägsta på elva år under 2023, med endast 546 levande födslar. Även om antalet nyfödda minskar, ökade den totala folkmängden i Sigtuna med 653 invånare.

pantamera_avc_helsida
funkisfest_helsida

Varning utfärdad för ishalka i Sigtuna kommun

Nyheter En varning har utfärdats för plötslig ishalka i Sigtuna kommun och stora delar av Svealand samt sydostligaste Norrland. Underkylt regn eller regn på kalla vägytor kan orsaka svårigheter med plötslig ishalka.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
pantamera_out
stentekompani_outsider
connys
funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
spedition_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna