centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

centrum_artikel_host

Vi gjorde en förstudie där vi försökte belysa möjligheter och förutsättningar som kan finnas i sammanhanget. Vi försökte sedan att ”sälja” idén till kommunen och vissa större etablerade företag. Tyvärr så lyckades vi inte komma i mål på det sätt vi tänkt oss – idén fick läggas på is. Vi vet nu att kommunen tillsammans med Arlanda stad Group planerar att ta fram en detaljplan för golfbaneområdet söder om Plantagen med syfte att skapa ett särskilt område med inriktning mot ”besök och idrott”.

Vi inom Liberalerna (L) i Sigtuna kommun välkomnar denna idé och vi är även mycket intresserade av att en skidtunnel kan byggas på platsen. Vi har fått vetskap om att en skidtunnel sannolikt kommer att redovisas i den detaljplan som nu tas fram. Det är positivt eftersom vi vet att det finns ett stort intresse för att förverkliga idén – både lokalt, regionalt och på riksnivå. Till exempel vet vi genom tidigare kontakter med Svenska skidförbundet och deras regionala skidorganisation inom Storstockholmsområdet att det finns ett stort engagemang för att bygga en skidtunnel i denna centrala del av landet.

Med de tänkta planerna på att skapa ett ”besöks- och idrottsområde” i den centrala delen av kommunen ser vi att det nu finns betydligt större möjligheter att förverkliga denna idé. Med helhetstanken för det nya planområdet, med ett mixat utnyttjande, kan man på goda grunder se att det finnas ett stort intresse från lokal ända upp till internationell nivå för både besöksnäring och idrott. Planen kommer sannolikt att redovisa olika typer av verksamheter som gynnar både besöksnäring och idrott.

Vi välkomnar att en större verksamhetsexploatör och kommunen nu har tagit tag i frågan att förverkliga projektet. Skidåkning ser vi som en metafor för hopp och en positiv rörelse framåt. Här finns mervärden och samhällsnytta och positiva effekter på folkhälsa och välbefinnande, hälsoekonomi, meningsfull fritid, känsla av tillhörighet och lokal utveckling.

Rolf Brunnberg (L), Ledamot i Bygg- och Miljönämnden
Pernilla Bergqvist (L), Gruppledare
Anders Eriksson (L), Ordförande

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

brobygget_2024

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

connys_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

centrum_host_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

pantamera_avc_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
brobygget_outsider
fritidsbanken_outsider
connys
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
klara_outsider