sap_feb_pan
Foto: Genrebild

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

centrum_artikel_host

Vi gjorde en förstudie där vi försökte belysa möjligheter och förutsättningar som kan finnas i sammanhanget. Vi försökte sedan att ”sälja” idén till kommunen och vissa större etablerade företag. Tyvärr så lyckades vi inte komma i mål på det sätt vi tänkt oss – idén fick läggas på is. Vi vet nu att kommunen tillsammans med Arlanda stad Group planerar att ta fram en detaljplan för golfbaneområdet söder om Plantagen med syfte att skapa ett särskilt område med inriktning mot ”besök och idrott”.

Vi inom Liberalerna (L) i Sigtuna kommun välkomnar denna idé och vi är även mycket intresserade av att en skidtunnel kan byggas på platsen. Vi har fått vetskap om att en skidtunnel sannolikt kommer att redovisas i den detaljplan som nu tas fram. Det är positivt eftersom vi vet att det finns ett stort intresse för att förverkliga idén – både lokalt, regionalt och på riksnivå. Till exempel vet vi genom tidigare kontakter med Svenska skidförbundet och deras regionala skidorganisation inom Storstockholmsområdet att det finns ett stort engagemang för att bygga en skidtunnel i denna centrala del av landet.

Med de tänkta planerna på att skapa ett ”besöks- och idrottsområde” i den centrala delen av kommunen ser vi att det nu finns betydligt större möjligheter att förverkliga denna idé. Med helhetstanken för det nya planområdet, med ett mixat utnyttjande, kan man på goda grunder se att det finnas ett stort intresse från lokal ända upp till internationell nivå för både besöksnäring och idrott. Planen kommer sannolikt att redovisa olika typer av verksamheter som gynnar både besöksnäring och idrott.

Vi välkomnar att en större verksamhetsexploatör och kommunen nu har tagit tag i frågan att förverkliga projektet. Skidåkning ser vi som en metafor för hopp och en positiv rörelse framåt. Här finns mervärden och samhällsnytta och positiva effekter på folkhälsa och välbefinnande, hälsoekonomi, meningsfull fritid, känsla av tillhörighet och lokal utveckling.

Rolf Brunnberg (L), Ledamot i Bygg- och Miljönämnden
Pernilla Bergqvist (L), Gruppledare
Anders Eriksson (L), Ordförande

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

fritidsbanken_sportlov
centrum_host_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

connys_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

spedition_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

foraldranatverk_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

steningekompani_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

funkisfest_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

pantamera_avc_helsida
sportlov

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

skridskodisco_helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
connys
centrum_outsider_host
foraldranatverk_outsider
nrh_sigtuna
spedition_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
stentekompani_outsider
funkisfest_outsider