centrum_panorama_hostshopping
Lena EdbergFoto: Privat

Läxhjälp bidrar till integrationen i Sigtuna kommun

För fem år sedan bildades på kommunens initiativ olika grupper för att stödja nyanlända med språkstöd och läxhjälp och på så sätt stärka integrationen.

centrum_artikel_host

Initiativet har bedrivits i projektform med ledning av personal på Märsta bibliotek som delegerat ansvaret för det praktiska genomförandet till Volontärer. Ambitiösa ungdomar fick på så sätt stöd varje vecka. Det uppskattades, inte minst för att det gavs individuell hjälp som vare sig skolan eller föräldrarna har möjlighet att ge.

I samband med pandemin pausades verksamheten och ungdomarna undrar nu när våra träffar kommer att återupptas. Vi volontärer har inte fått information från Kommunens sida hur verksamheten ska fortsätta. Med tanke på att vi lagt ner/ lägger ner väldigt mycket oavlönad tid och engagemang, undrar vi över kommunledningens påtagliga ointresse att stödja Volontärernas språkstöd och läxhjälp.

Anser kommunledningen att integration är oviktig? Ska ungdomar som av språkskäl inte klarar skolarbetet skylla sig själva? Vi hävdar att goda studieresultat är viktiga för att ungdomar ska bli trygga samhällsmedborgare med en positiv framtidstro, det gäller i synnerhet nysvenska ungdomar som saknar rötter i det svenska samhället.

Vi kräver att kommunledningen förstärker integrationen genom att
• Utse en ansvarig för koordineringen av språkstöd och läxhjälp mellan Volontärer och skola-arbete-hem
• Upplåter en lämplig lokal för integrationsskapande volontärarbete – exv. Söderskolan som stått tom i flera år
• Ge Volontärer stöd till grundläggande uppdatering genom att bistå med medel till seminarier, kurser, föreläsningar

Att få möjlighet att komma ut i yrkeslivet och bli en aktiv medborgare som kan bidra till samhällsutvecklingen är en självklar rättighet för alla!

  • Lena Edberg och Birgitta Enblom
    För volontärgruppen Kunskapsodlarna
brobygget_2024

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

mp_tack_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

centrum_host_helsida
eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

fritidsbanken_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

pantamera_avc_helsida
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
mp_tack_outsider
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
nrh_sigtuna
connys
fritidsbanken_outsider