nationaldagen_pan
Foto: Pressbild

Låt inte bostadsbristen gå ut över våldsutsatta personer

Bostadsbristen i Sigtuna kommun och i övriga Stockholms län utgör ett allvarligt problem, särskilt för dem som lever i våldsamma relationer och söker ny bostad. Dessa människor ställs inför svåra val, inklusive att fly från sina hem och söka skydd på skyddade boenden. Tyvärr är tillgången till denna typ av boenden ofta begränsad, vilket lämnar många utan någonstans att ta vägen.

centrum_artikel_host

Det är inte alla våldsutsatta personer som behöver ett skyddat boende, många behöver endast en ny bostad för att komma bort från ett hem med våld. Därför bör Sigtuna kommun samarbeta med andra kommuner för att kunna erbjuda fler permanenta bostäder för våldsutsatta i nära relation, med möjlighet att ta över hyreskontraktet.

Skyddade boenden är kostsamma. Kostnaderna uppgår till cirka 1000 kr per dygn för en vuxen person och ytterligare 500-900 kr per dygn per barn. Månadskostnaden för ett sådant boende blir ca 30 000 kr (endast beräknat för en vuxen), jämfört med en vanlig hyreslägenhet på tre rum och kök som kostar mellan 10 000-12 000 kr per månad. Rent ekonomiskt sett är det betydligt mer kostnadseffektivt med en hyresrätt, en så kallad genomgångslägenhet, som kommunen kan erbjuda. Vidare så underlättar man för drabbade familjer att bevara sitt sociala liv genom att erbjuda dem lägenheter i den egna eller i angränsande kommuner istället för att de ska behöva flytta långt bort.

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) begicks 81 procent av de anmälda misshandelsbrotten mot vuxna kvinnor år 2021 av en bekant person. För män var siffran 45 procent enligt samma källa. Enligt Socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för att personer som drabbas av våld i nära relation får det stöd och den hjälp de behöver. Kommunen har beslutat att 4 procent av Sigtunahems 4500 lägenheter ska kunna användas för sociala ändamål. Där kan våldsutsatta personer som behöver ett tryggt hem inkluderas. Av dessa 180 lägenheter används idag knappt hälften. Detta anser vi socialdemokrater är alldeles för dåligt. Det är av yttersta vikt att alla ansvariga inom kommunpolitiken axlar ansvaret och ställer upp för de kommuninvånare som har det allra svårast. Därför lägger vi fram en motion på kommunfullmäktige den 15 juni om att Sigtuna kommun ska ingå i en bostadssamverkan med kommuner i Norrort i Stockholms län.

För att Sigtuna kommun ska kunna ingå i denna samverkan behöver man nyttja en större andel av de genomgångslägenheter som finns i AB Sigtunahems bestånd idag. Vi får aldrig låta bristen på tillgängliga bostäder låsa in individen i ett våldsamt förhållande och det är därför ett samarbete mellan kommunala bostadsbolag i vårt närområde behövs.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd Sigtuna kommun
eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

connys_helsida
eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

mp_helsida_eu
eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

pantamera_avc_helsida

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

bygdensdag_helsida
eldsjal2024_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

seniormassa_pan

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

centrum_host_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

eldsjal2024_out
nrh_sigtuna
nationaldag_outsider
connys
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
bygdensdag_outsider
seniormassa_outsider
eu_valet_outsider
centrum_outsider_host