defacto_pan2020
Läromedel i historiaFoto: Genrebild

Läromedelspeng till kommunens elever

Regeringens beslut om statsbidrag till läromedel ger 500 kronor per elev: - Läromedel av hög kvalitet som är framtagna i enlighet med läroplanerna gynnar undervisningens kvalitet, gynnar elevernas lärande och minskar lärarnas arbetsbörda. Det är viktigt att det finns bra och tillräckliga läroböcker. Därför är det bra att regeringen satsar på just detta och inför ett nytt statsbidrag på 685 miljoner i år. Det kommer innebära 500 kronor per elev 2023 och framåt, säger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden.

centrum_artikel_host

Statsbidraget är på totalt 685 miljoner i hela landet och ska räcka till 500 kronor per elev. Enligt ett pressmeddelande från Liberalerna i Sigtuna kommun är det en liberal seger och infriar ett av partiets vallöften. I Sigtuna kommun har man lagt in extra medel för läromedel i både förra årets och årets budget.
– Vi tycker att tryckta läromedel av hög kvalitet är viktigt och har redan tagit steg för att möta upp den nationella satsningen med kommunala medel eftersom vi vill arbeta för att säkerställa principen om en lärobok per elev och ämne, uppger Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden.

dack_helsida
pendelkaoset

Beslut om tågvärdar står fast

Politik Region Stockholm har beslutat beslutet om att avskaffa tågvärdarna står kvar, något som Vänsterpartiet kritiserar: - Efter de senaste veckornas kaos i trafiken borde det vara uppenbart för alla inblandade att avvecklingen av tågvärdarna är ett stort misstag. Tyvärr förstår inte regionens styre det, uppger Anna Sehlin (V), gruppledare.

defacto_helsida

Stadsdelsmammor ska synas ute

Nyheter Sigtuna kommun har anställt fyra så kallade stadsdelsmammor som ska finnas ute bland allmänheten och sprida kunskap om samhällsservice och öka känslan av delaktighet hos utrikesfödda.

ica_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida
joes-helsida

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

swedol_outsider
ica_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
nrh
connys
dack_outsider
centrum_outsider_host
joes_outsider