eldsjal2024_pan
Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Långtidsarbetslösheten ökar

Nyligen släppta arbetsmarknadsstatistik visar att långtidsarbetslösheten i Sigtuna kommun har ökat under den senaste månaden. Samtidigt har den jämfört med samma period föregående år minskat något, enligt rapporter från arbetsförmedlingen.

centrum_artikel_host

I augusti var 863 invånare i Sigtuna kommun arbetslösa i minst ett år, en ökning med 20 personer jämfört med månaden innan, rapporterar Newsworthy. Det motsvarar 3,3 procent av arbetskraften i kommunen. Trots ökningen är detta en minskning på 0,8 procentenheter jämfört med samma månad föregående år.

En intressant observation är den åldersmässiga uppdelningen bland de långtidsarbetslösa. Bland de 863 personerna är 192 personer i åldersgruppen 55 till 65 år, medan 39 personer tillhör åldersgruppen 18 till 24 år. Den äldre gruppen har en högre andel långtidsarbetslösa med 4,0 procent, medan den yngre gruppen har en långtidsarbetslöshet på 1,6 procent. Denna trend återspeglas också på nationell nivå, där långtidsarbetslösheten är högre bland äldre individer.

Vidare visar statistiken att av de 863 långtidsarbetslösa i Sigtuna kommun är 161 födda i Sverige, medan 702 är födda utomlands. Detta resulterar i en långtidsarbetslöshet på 1,1 procent bland de födda i Sverige, jämfört med betydligt högre 6,0 procent bland de födda utomlands. Denna trend speglas även i hela landet, där arbetslösheten bland utrikesfödda är högre än bland inrikesfödda.

De senaste siffrorna ger en inblick i arbetsmarknadens utmaningar och dynamik i Sigtuna kommun. Trots att det har skett en viss minskning på årsbasis, är det viktigt att fortsätta övervaka och adressera den ökande långtidsarbetslösheten, särskilt bland äldre och utrikesfödda grupper, för att säkerställa en stabil och inkluderande arbetsmarknad för alla invånare.

storemore_helsida

Morgonkollen

Notiser Här är morgonkollen med uppdateringar från märsta.nu för den 21 april:

pantamera_avc_helsida
connys_helsida
mp_helsida_eu
eldsjal2024_helsida
centrum_host_helsida

EPA-bil körde in i mur i Sigtuna

Blåljus Tidigt på eftermiddagen den 15 april rapporterades en trafikolycka i Sigtuna där en A-traktor påstås ha kört in i en mur längs Drottning Kristinas väg och Stora gatan. Polisen fick larm om händelsen vid 15-tiden på måndagen.

Nu har akutskolan öppnat

Nyheter Akutskolan som är en del av kommunledningens tiopunktsprogram har öppnat: - I Sigtuna kommuns skolor ska man känna trygghet och studiero. Att etablera en akutskola är vårt sätt att skapa goda förutsättningar för en trygg tillvaro där förutsättningar ges för att eleverna ska klara grundskolan med godkända betyg, samtidigt som vi får möjlighet att bryta destruktiva beteenden hos de som stör och förstör för andra, säger Mattias Askerson, ordförande i förskole- och grundskolenämnden

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
pantamera_out
storemore_out
centrum_outsider_host
connys
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna
mp_eu_outsider