centrum_panorama_hostshopping
Anna Malm-KelfveFoto: Pressbild/Moderaterna

Långsiktiga resultat viktigare än att sätta sprätt på skattepengar

I Marie Axelssons insändare ser vi en tydlig skillnad mellan moderat och socialdemokratisk politik. Moderaterna ser till att en tydlig plan och långsiktighet finns i projekten innan planerna sätts i verket. Socialdemokraterna vill sätta sprätt på skattepengar utan att veta om satsningarna ger effekt eller inte.

centrum_artikel_host

Den bakgrundsbeskrivning Marie Axelsson ger stämmer inte heller med verkligheten. Något hon väldigt enkelt skulle kunnat få mer information om ifall hon ställt frågan istället för att i en insändare fara med osanning. Det får helt enkelt stå för henne, om billiga poäng byggt på osanning är viktigare än att skapa en verksamhet med långsiktighet och förebyggande arbete i fokus.

Polisens utnämning av Valsta som riskområde förde med sig möjligheten för kommunen att ansöka om statsbidrag, vilket också gjordes. När besked från Socialstyrelsen (som ansvarar för det aktuella statsbidraget) kom var arbetet med utformningen av den så kallade Valstagruppen långt framskridet. Besked om utbetalning av statsbidrag kom i olika etapper under våren och i maj kunde den själv nyrekryterade samordnaren för Valstagruppen påbörja rekrytering av övriga medarbetare till gruppen. De allra flesta började sina anställningar i slutet av sommaren.

Det formella startdatumet för Valstagruppen, bestående av socionomer och kuratorer som arbetar uppsökande i Valsta, är den 1 september 2022. Sedan starten har Valstagruppen uppnått fantastiska resultat. Bland annat har de ungdomar som kommit i kontakt med Valstagruppen i närmare 90 procent av fallen bytt inriktning och fått stöd i att vända sina liv åt rätt håll. Ett fullständigt enastående resultat som visar vikten av det kloka, långsiktiga arbetet.

Statsbidrag omges av en rad kriterier som ska uppfyllas, exempelvis ska de användas under innevarande år, i annat fall ska de återbetalas till staten. I detta fall beviljades statsbidrag för hela året, även om slutliga besked om utbetalning kom under senvåren. Med andra ord var både nämnd och förvaltning väldigt snabbt igång med verksamheten, något som borde uppmärksammas positivt.

När det gäller förebyggande arbete kopplat till ungdomar är det oerhört viktigt att goda relationer skapas mellan ungdomen och den vuxne. Att bygga ett vuxenteam med ansvarsfulla vuxna som ungdomarna känner förtroende för, vuxna som dessutom finns där under en längre tid och inte som en kortsiktig lösning är avgörande. Det är precis det Valstagruppen är och gör.

Marie Axelsson har rätt i att det är viktigt att värna kommunens invånare och viktiga satsningar mot otrygghet och kriminalitet. Det är också det den moderatledda kommunledningen har gjort och kommer att fortsätta att göra med långsiktiga, evidensbaserade metoder som stärker ungdomar i att leva ett liv utan kriminalitet och utanförskap.

Vill Marie Axelsson veta mer om Valstagruppens arbete och kommunledningens syn på otrygghet och kriminalitet står dörren alltid öppen för ett samtal. Med dialog och långsiktighet, istället för billiga poäng, kan vi tillsammans ta ansvar för viktiga frågor.

  • Anna Malm Kelfve (M), ordförande individ- och familjeomsorgsnämnden

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Debatt Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

brobygget_2024

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Debatt Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

fritidsbanken_helsida

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Debatt När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

repliken: Håll er till sanning och var ärlig mot kommuninvånarna

Debatt Ja, vår kritik av förslaget om att låta en privat vårdcentral ta över Humlegården var ideologiskt motiverad. Utifrån vår ideologi ska man nämligen alltid ta vara på skattebetalarnas pengar och kritisera onödiga subventioner som går rakt ner i fickan på privata aktörer.

pantamera_avc_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Debatt Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

connys_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Debatt Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Debatt Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

centrum_host_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Debatt Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Debatt Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Debatt Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Debatt Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

En budget som tar ansvar för Sverige

Debatt Svenska hushåll pressas hårt av höga matpriser, hyror och höga räntor. Sverige har en akut sjukvårdskris skapad av den moderatledda regeringen och Sverigedemokraterna.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Debatt Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Nya sociala insatser för minskad segregation

Debatt Den moderatledda kommunledningen har under de senaste åren i hög grad prioriterat arbetet med Samhällsbyggnadslyftet, den kommunövergripande satsningen för att minska och motverka segregation.

Hållbart barnrättsarbete

Debatt Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Debatt Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
klara_outsider
connys
brobygget_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
fritidsbanken_outsider