sap_feb_pan
Anna Malm-KelfveFoto: Pressbild/Moderaterna

Långsiktiga resultat viktigare än att sätta sprätt på skattepengar

I Marie Axelssons insändare ser vi en tydlig skillnad mellan moderat och socialdemokratisk politik. Moderaterna ser till att en tydlig plan och långsiktighet finns i projekten innan planerna sätts i verket. Socialdemokraterna vill sätta sprätt på skattepengar utan att veta om satsningarna ger effekt eller inte.

centrum_artikel_host

Den bakgrundsbeskrivning Marie Axelsson ger stämmer inte heller med verkligheten. Något hon väldigt enkelt skulle kunnat få mer information om ifall hon ställt frågan istället för att i en insändare fara med osanning. Det får helt enkelt stå för henne, om billiga poäng byggt på osanning är viktigare än att skapa en verksamhet med långsiktighet och förebyggande arbete i fokus.

Polisens utnämning av Valsta som riskområde förde med sig möjligheten för kommunen att ansöka om statsbidrag, vilket också gjordes. När besked från Socialstyrelsen (som ansvarar för det aktuella statsbidraget) kom var arbetet med utformningen av den så kallade Valstagruppen långt framskridet. Besked om utbetalning av statsbidrag kom i olika etapper under våren och i maj kunde den själv nyrekryterade samordnaren för Valstagruppen påbörja rekrytering av övriga medarbetare till gruppen. De allra flesta började sina anställningar i slutet av sommaren.

Det formella startdatumet för Valstagruppen, bestående av socionomer och kuratorer som arbetar uppsökande i Valsta, är den 1 september 2022. Sedan starten har Valstagruppen uppnått fantastiska resultat. Bland annat har de ungdomar som kommit i kontakt med Valstagruppen i närmare 90 procent av fallen bytt inriktning och fått stöd i att vända sina liv åt rätt håll. Ett fullständigt enastående resultat som visar vikten av det kloka, långsiktiga arbetet.

Statsbidrag omges av en rad kriterier som ska uppfyllas, exempelvis ska de användas under innevarande år, i annat fall ska de återbetalas till staten. I detta fall beviljades statsbidrag för hela året, även om slutliga besked om utbetalning kom under senvåren. Med andra ord var både nämnd och förvaltning väldigt snabbt igång med verksamheten, något som borde uppmärksammas positivt.

När det gäller förebyggande arbete kopplat till ungdomar är det oerhört viktigt att goda relationer skapas mellan ungdomen och den vuxne. Att bygga ett vuxenteam med ansvarsfulla vuxna som ungdomarna känner förtroende för, vuxna som dessutom finns där under en längre tid och inte som en kortsiktig lösning är avgörande. Det är precis det Valstagruppen är och gör.

Marie Axelsson har rätt i att det är viktigt att värna kommunens invånare och viktiga satsningar mot otrygghet och kriminalitet. Det är också det den moderatledda kommunledningen har gjort och kommer att fortsätta att göra med långsiktiga, evidensbaserade metoder som stärker ungdomar i att leva ett liv utan kriminalitet och utanförskap.

Vill Marie Axelsson veta mer om Valstagruppens arbete och kommunledningens syn på otrygghet och kriminalitet står dörren alltid öppen för ett samtal. Med dialog och långsiktighet, istället för billiga poäng, kan vi tillsammans ta ansvar för viktiga frågor.

  • Anna Malm Kelfve (M), ordförande individ- och familjeomsorgsnämnden

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

steningekompani_helsida
sportlov

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

spedition_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

pantamera_avc_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

skridskodisco_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

connys_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

funkisfest_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

fritidsbanken_sportlov
foraldranatverk_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

centrum_host_helsida

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

centrum_outsider_host
funkisfest_outsider
skridskodisco_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
stentekompani_outsider
nrh_sigtuna
foraldranatverk_outsider
spedition_outsider
connys