centrum_panorama_hostshopping
Foto: Trafikverket

Långa lastbilar kan få köra genom kommunen

En banbrytande förändring i svensk vägtrafik kommer träda i kraft den 1 december när lastbilar får en utökad längd på upp till 34,5 meter. Detta innebär att fordonen nu kan bli nästan tio meter längre än tidigare tillåtet.

centrum_artikel_host

Den omfattande förändringen öppnar upp cirka 600 mil av svenska vägar för dessa längre fordon, varav E4 i Sigtuna kommun är en av de sträckor som kommer att omfattas rapporterar Newsworthy.

Bakom beslutet ligger Trafikverkets strävan att öka effektiviteten inom transportsystemet genom att tillhandahålla mer lastyta per transport. Calle Holmström, strategisk planerare på Trafikverket, förklarar att på systemnivå förväntar man sig en minskning av utsläppen från den tunga lastbilstrafiken med upp till fyra till sex procent. Dessutom påpekar han att antalet lastbilar är kopplat till olycksfrekvensen, vilket kan innebära färre olyckor med färre fordon på vägarna.

fritidsbanken_helsida
mp_tack_helsida
pantamera_avc_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

centrum_host_helsida
brobygget_2024
connys_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
mp_tack_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
brobygget_outsider
centrum_outsider_host