sap_feb_pan
Foto: Arkiv/Jamshid Jamshidi

Länets kommuner samverkar för att motverka brottsutvecklingen

Polisen, Länsstyrelsen och övriga aktörer i Samverkan Stockholmsregionen (SSR) har nått en överenskommelse om tre viktiga åtgärder för att motverka den ökande våldsutvecklingen i regionen. För att snabbt genomföra dessa åtgärder och effektivt hantera kommande behov har de initierat ett gemensamt center.

centrum_artikel_host

Landshövding i Stockholms län, Anna Kinberg Batra, betonade vikten av en samlad insats och samarbete över organisatoriska gränser: ”För att bromsa våldsutvecklingen så behöver aktörer i hela länet nu mobilisera sina krafter tillsammans. Länsstyrelsen, kommuner, Polisen och andra aktörer har därför kommit överens om att förstärka vårt befintliga samarbete genom att snabbt vidta en rad åtgärder.”

Överenskommelsen består av flera viktiga delar som alla 37 aktörer inom SSR nu stödjer. Här är de tre centrala åtgärderna:

Effektiv hantering av individärenden: Polisen och länets kommuner ska samarbeta för att snabbt och effektivt hantera individärenden, särskilt de som involverar unga personer som riskerar att utsättas för brott eller begå brott. Målet är att Polisen snabbare ska kunna komma i kontakt med rätt socialjour i länet, och därigenom kunna agera snabbare vid behov.

Lägesbild över organisationsgränser: Det har efterfrågats en operativ lägesbild som överskrider organisationsgränserna i länet, och som ger en samlad överblick över situationen. Detta kommer att hjälpa de olika aktörerna att bättre samordna sina insatser och vidta åtgärder som är anpassade för att bekämpa våldsutvecklingen.

Samordnade kommunikationsinsatser: En viktig del av överenskommelsen är att aktörerna i länet ska samordna sina kommunikationsinsatser för att visa samhällets enighet i att bekämpa våldet. Det innebär att man kommer att arbeta för att stärka förtroendet för samhällets insatser, motverka desinformation och erbjuda stöd till de målgrupper som är i behov av det.

Anna Kinberg Batra berättade även om en konkret insats i linje med den nya inriktningen: ”’Gängsnacket’, Länsstyrelsernas och Polisens nya informationsmaterial, riktar sig direkt till föräldrar och andra vuxna med råd om hur de kan upptäcka om barn i deras närhet riskerar att dras in i gängkriminalitet.”

För att snabbt genomföra dessa åtgärder och hantera de nya behoven som uppstår, inrättade Polisen, Länsstyrelsen och andra inblandade aktörer inom SSR ett gemensamt center den 16 oktober. Det nya centret, kallat ROC – Regionalt Operativt Center, kommer att vara en central plattform för samarbete och kommer att hantera nya behov direkt när de uppstår.

Anna Kinberg Batra avslutade med att understryka vikten av denna satsning: ”Det här är ett viktigt steg för att vända våldsutvecklingen och skapa ett tryggt och säkert län.” Med detta gemensamma engagemang och samarbete är förhoppningen att Stockholmsregionen kan ta ett stort steg mot att skapa en tryggare miljö för alla invånare.

funkisfest_helsida
skridskodisco_helsida
centrum_host_helsida
steningekompani_helsida
connys_helsida

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Nyheter Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

foraldranatverk_helsida
pantamera_avc_helsida

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

A-traktorer fortsätter öka

Nyheter Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

skridskodisco_outsider
foraldranatverk_outsider
pantamera_out
connys
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
stentekompani_outsider
funkisfest_outsider