centrum_panorama_hostshopping
Boende på landet utanför Sigtuna är upprörda över att deras barn föreslås placeras på S:ta Gertruds skola istället för S:t Pers skolaFoto: Daniel Iskander
Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämndenFoto: Pressbild/Sigtuna kommun

Landsbygdsbor rasar över Bergqvists agerande

Landsbygdsbor utanför Sigtuna som fått beskedet om att deras skolval ändrats från S:t Pers skola till S:ta Gertruds skola är än mer upprörda sedan Pernilla Bergqvist (L), ordförande i Barn- och ungdomsnämnden, ställt in ett planerat med möte kort varsel: - Hon är otroligt ignorant, säger Mikael Nybrink, boende i Granby.

centrum_artikel_host

märsta.nu rapporterade förra veckan om att upptagningsområdet för skolorna i Sigtuna ändrats, boende på landsbygden norr och väster om Sigtuna placeras på S:ta Gertruds skola trots att det under några års tid varit en del av S:t Pers skola och har syskon där. Boende har kritiserat beslutet som fattades i januari med anledningen att den både splittrar barngrupper, familjer och skapar längre restider för barnen. Dessutom har man fått uppgift om att 6-åringar ska byta buss på morgonen vid resa till skolan:
– Helt plötsligt ska 6-åringar kliva av och på bussar mitt i morgonrusningen, det är bäddat för kaos då det inte är någon koll påsen buss som idag kör barnen till och från S:t Pers skola, säger föräldern Mikael Nybrink.

Föräldern: Otrolig ignorans
En föräldragrupp hade fått till ett möte med Pernilla Bergqvist (L), Barn- och ungdomsnämndens ordförande, i tisdags men hon ställde in med bara timmar kvar:
– Det är en otroligt ignorans från henne, folk tar ledigt kanske, skaffar barnvakt och så vidare för att gå på mötet sen kommer besked med några timmar kvar att hon inte vill ha mötet, fortsätter Nybrink.

Enligt Mikael Nybrink börjar föräldrar bli än mer upprörda efter att mötet ställts in. De vill inte att deras barn går på S:ta Gertruds skola för att det dels finns andra syskon på S:t Pers skola samt att restiderna blir längre för barnen och att det blir två skolor att hämta vid efter skola istället för en.

Tar det på allvar
Pernilla Bergqvist skriver i mail till märsta.nu att hon beklagar att mötet inte blev av:
– Vi ville att det skulle bli ett bra och konstruktivt möte och gjorde bedömningen att förvaltningen skulle vara med på mötet för att kunna svara på alla frågor. De hade inte möjlighet att vara med i veckan och därför bestämde vi att skjuta upp mötet till nästa vecka. Jag förstår föräldrarnas oro, och att säkerställa att de får korrekt och saklig information är mitt sätt att visa att jag tar deras frågor på allvar.

Närhetsprincipen går inte i första hand
Skolvalet stänger om drygt 10 dagar, det sm gäller normalt är att det område man bor i hör till en viss skola, därefter syskonförtur och slutligen närhet. Syskonförtur gäller dock inte om det äldre syskonet går i åk 6 eller 9 poängterar Bergqvist.
– Sigtuna kommuns utgångspunkt är att vi i första hand utgår ifrån vårdnadshavarens önskemål när en elev placeras i en viss skola. Förälderns val får dock inte innebära att en annan elevs rätt till placering vid en skola nära hemmet åsidosätts. I många fall finns det flera skolor som anses vara nära belägna hemmet så närhetsprincipen innebär inte att det alltid den närmaste skolan, fortsätter hon.

Vill tillgodose önskemålen
Den som inte är nöjd med skolvalet kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten i Uppsala. I dagsläget vet inte Pernilla Bergqvist och Barn- och ungdomsförvaltningen hur söktrycket kommer att se ut på de olika skolorna. Därmed är det också oklart i vilken utsträckning man kan tillgodose alla önskemål. Ambitionen är att tillgodose allas önskemål, enligt Pernilla Bergqvist.

”Glider undan”
Mikael Nybrink ger dock inte mycket för de svar som Bergqvist ger:
– Hon är en tvättäkta politiker som bara glider undan och inte svarar. Hon skyller ifrån sig istället för att kavla upp ärmarna och lösa situationen.

connys_helsida
fritidsbanken_helsida
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
brobygget_2024

14 miljoner till utsatta skolor i kommunen

Nyheter Skolverket har delat ut cirka 14,5 miljoner kronor till tre skolor i kommunen: - Regeringen vill göra det mer attraktivt att arbeta på skolor med svårare förutsättningar, uppger skolminister Lotta Edholm.

Nedfallet träd blockerar väg 893

Notiser På väg 893 mellan Starmossen och Benstocken har ett nedfallet träd blockerat stora delar av körbanan i båda riktningarna. Personal är på väg för att åtgärda situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
pantamera_out
klara_outsider
ridskola_2020_outsider
connys
brobygget_outsider
centrum_outsider_host