centrum_panorama_hostshopping
Foto: Peter Kroon/Arbetsförmedlingen

Lägre andel långtidsarbetslösa i kommunen

Fler personer är långtidsarbetslösa i kommunen men totalt sett har ändå andelen minskat i procent.

centrum_artikel_host

Newsworthys siffror visar att i december var antalet långtidsarbetslösa i Sigtuna 924 personer, vilket är en ökning med 18 personer jämfört med november. Denna siffra motsvarar 3,6 procent av arbetskraften i kommunen. Trots den månatliga ökningen är andelen långtidsarbetslösa 0,2 procentenheter lägre än i december året innan.

Den mest långvariga arbetslösheten, definierad som de som varit utan arbete i minst två år, minskade från 526 till 490 personer jämfört med samma månad året innan. Denna grupp utgör 1,9 procent av arbetskraften i Sigtuna i december 2023.

pantamera_avc_helsida
sigtunakampen_helsida
connys_helsida
eldsjal2024_helsida

Sveriges Lärare larmar: För stora barngrupper

Nyheter Enligt nya rapporter är över hälften av alla barngrupper i förskolan i Sverige större än de rekommenderade riktlinjerna. I Sigtuna kommun är 67 procent av de åldersindelade barngrupperna för stora, vilket är en ökning jämfört med föregående år. Sveriges Lärare kräver nu att regeringen lagstiftar om barngruppernas storlek för att säkerställa barnens välbefinnande och pedagogiska kvalitet.

centrum_host_helsida
mp_helsida_eu

Axelssons motion om lustgasförbud får stöd

Politik Kommunstyrelsen har ett viktigt steg i kampen mot missbruk av lustgas genom att bifalla Socialdemokraternas motion om förbud mot dess användning i berusningssyfte. Förslaget, framlagt av Marie Axelsson (S), har stöd från kommunstyrelsen, där Moderaterna har majoritet tillsammans med Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna.

Så motverkas isolering och ensamhet bland seniorer

Nyheter Sigtuna kommun har tagit initiativ till att motverka ofrivillig ensamhet bland äldre genom att genomföra hälsosamtal med kommuninvånare över 80 år under våren, i samarbete med företaget Seniorglädje. Syftet med samtalen är att fånga upp signaler om social isolering och informera om olika senioraktiviteter i kommunen.

Sigtuna långt ner som barnvänlig kommun

Nyheter En ny sammanställning från Länsförsäkringar har avslöjat vilka kommuner som erbjuder de mest barnvänliga miljöerna i Sverige, sedda ur barnens perspektiv. Resultaten pekar tydligt på att Vellinge, beläget i Skåne, är landets mest barnvänliga kommun, med Lidingö och Danderyd som tätt följande på andra och tredje plats.

Färre än en tredjedel har cykelavstånd till jobbet

Notiser Enligt den senaste analysen från Statistiska Centralbyrån (SCB) har nästan en tredjedel av svenskarna möjlighet att cykla till jobbet på bara 15 minuter. Detta är en del av den vision som kallas för 15-minutersstaden, där det ska vara möjligt att på kort tid nå viktiga destinationer som jobb, skola och affärer genom hållbara transportmedel som cykel eller gång.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

nrh_sigtuna
eldsjal2024_out
sigtunakampen_outsider
ridskola_2020_outsider
eu_valet_outsider
mp_eu_outsider
pantamera_out
connys
centrum_outsider_host