centrum_panorama_hostshopping
Marie Axelsson och Susan JibranFoto: Pressbild/Socialdemokraterna

Lägg inte ned den finska förskolan

Som en av de fem nationella minoritetsspråken i Sverige är finska en viktig del av landets språkliga och kulturella mångfald.

centrum_artikel_host

Därför är det oroande att en förskola i Sigtuna kommun nu lägger ned sin finska grupp och istället flyttar ut barnen till en blandad grupp. Föräldern till ett av barnen har överklagat beslutet, men förvaltningsrätten i Uppsala har gett rektorn rätt att organisera arbetet på det sätt som verksamheten kräver. Och vad gör kommunledningen åt detta? Ingenting verkar det som.

Detta beslut visar på vikten av att fortsätta att satsa på minoritetsspråken i Sverige och att se till att barnen har möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål. Den tidigare S- ledda regeringen satsade på att stärka och bevara minoritetsspråken genom att bland annat starta nya språkcentrum för jiddisch, meänkieli, romani chib och just finska. Dessutom har lärosätena fått mer pengar för att säkerställa att det finns utbildning i minoritetsspråken från förskola till högskola.

I Sigtuna kommun bör den moderatledda kommunledningen se till att barnen får möjlighet att lära sig finska på ett sätt som är lämpligt för dem. Att bevara minoritetsspråken är inte bara en fråga om språklig och kulturell mångfald, utan också en fråga om demokrati och inkludering. Att ge barn och unga möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål är en viktig del i att stärka deras identitet och självkänsla, och att ge dem verktyg för att kunna delta aktivt i samhället.

Att satsa på minoritetsspråken är en fråga som rör hela samhället och inte bara de berörda minoriteterna. Det handlar om att skapa en inkluderande och demokratisk samhällsstruktur där alla människor ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. Därför är det viktigt att fortsätta att investera i minoritetsspråken och säkerställa att de inte hotas att försvinna. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun kommer alltid att stå upp för de språkliga minoriteterna som finns i vår kommun. Vi förväntar oss att den moderatledda kommunledningen nu vågar ta ett beslut om att göra detsamma.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd
  • Susan Jibran (S) 2:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden

slutreplik: Dåligt försök att mörka katastrofala nedskärningar

Insändare Moderaterna säger att hållbarhetsmålen ska integreras i kommunens övriga mål, men hur ska de mätas och följas upp när kommunledningen samtidigt säger upp kommunens hållbarhetsspecialister? Där står Moderaterna svarslösa och försöker blanda bort korten. De duckar också helt frågan om miljömässig hållbarhet.

pantamera_avc_helsida

Ansvarslöst av M-SD-KD-SfS-styret

Insändare Ett av kommunens absolut viktigaste ansvarsområden är att utveckla Sigtuna kommun på ett hållbart sätt som värnar både nuvarande och framtida invånare. Men i en tid när de flesta kommuner höjer ambitionerna väljer M, SD, KD och SfS att avveckla Sigtuna kommuns arbete med miljömässig och social hållbarhet. Efter att ha avvecklat såväl Agenda 2030-utskottet som hållbarhetsenheten och dess budget fortsätter styret nedmonteringen.

brobygget_2024

Slutreplik: Efterkonstruktioner från (S)

Insändare När ärendet behandlades i kommunstyrelsen var Socialdemokraternas talesperson väldigt tydlig – detta handlade bara om att det var en så kallad privat aktör som skulle få bedriva sin verksamhet i Humlegården. Nu försöker man blanda bort korten för dig som läsare genom att komma med andra, helt nya, argument. Man kan undra vilka det är som borde hålla sig till sanningen.

connys_helsida

(S), (V) och (MP) vill stoppa utvecklingen av Sigtuna vårdcentral!

Insändare Kommunstyrelsen fattade den 10 juni 2024 beslut om att teckna hyresavtal med Sigtuna vårdcentral för etablering av en kraftigt utökad vårdverksamhet i Humlegården på Stora gatan i Sigtuna stad. Vänsterpartierna (S, V och MP) vill stoppa etableringen med motiveringen att Sigtuna vårdcentral är en ”privat aktör”.

fritidsbanken_helsida

repliken: Vilken kommunal välfärd ska vi ha?

Insändare Då kom då beskedet att högerstyret i Sigtuna kommun avser att sänka skatten. Det tog lite längre tid än vad jag trodde, vilket man kan ge styret lite beröm för. Skatten ska naturligtvis inte vara högre än vad den behöver. Men är det verkligen läge att sänka skatten?

eu-valet

Det är allvar nu – rösta för demokratin!

Insändare Det blåser kalla vindar i Europa. Krafter som liknar de som söndrade Europa och dödade miljontals människor har fått ny luft under vingarna och växer sig starkare i flera EU-länder. Sverige är inget undantag och tyvärr inte heller det enda landet där frihetsfientliga och antidemokratiska partier fått inflytande och makt.

centrum_host_helsida

Vi håller vad vi lovar – nu sänker vi skatten!

Insändare Steg för steg har kommunledningen i Sigtuna, trots tuffa yttre omständigheter som krig i Europa, pandemi och inflation, lyckats stärka kommunens ekonomi. Kommunledningen har sedan maktskiftet 2017 förvaltat dina skattepengar på ett ansvarsfullt sätt och kan nu planera för att sänka din skatt.

eu-valet

Rösta för en tryggare Sigtuna kommun

Insändare Moderaterna vill använda Europasamarbetet för att göra Sverige tryggare. Därför vill vi dra in den fria rörligheten för kriminella, inrätta en europeisk specialpolis och ge polisen bättre verktyg för att bekämpa brottsligheten. Vår politik kommer att göra Sigtuna kommun tryggare.

eu-valet

Hjälp naturen att hjälpa oss

Insändare Idag är det biologiska mångfaldens dag. En dag när vi behöver påminna oss om vårt beroende av den värld som omger oss. En dag att stanna upp och se över hur vi behandlar vår natur.

eu-valet

Mycket kvar att göra inom jämställdhet

Insändare Den 9 juni äger EU-valet rum. När Europa lider av högerpopulism, krig, människohandel, sexhandel och abortmotstånd, är skälen att rösta för ett frihetligt, fredligt och mänskligt Europa större än någonsin. Din röst spelar roll. Det spelar också roll vilka som representerar oss i Europaparlamentet.

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider
connys
klara_outsider
ridskola_2020_outsider