sap_feb_pan
Marie Axelsson och Susan JibranFoto: Pressbild/Socialdemokraterna

Lägg inte ned den finska förskolan

Som en av de fem nationella minoritetsspråken i Sverige är finska en viktig del av landets språkliga och kulturella mångfald.

centrum_artikel_host

Därför är det oroande att en förskola i Sigtuna kommun nu lägger ned sin finska grupp och istället flyttar ut barnen till en blandad grupp. Föräldern till ett av barnen har överklagat beslutet, men förvaltningsrätten i Uppsala har gett rektorn rätt att organisera arbetet på det sätt som verksamheten kräver. Och vad gör kommunledningen åt detta? Ingenting verkar det som.

Detta beslut visar på vikten av att fortsätta att satsa på minoritetsspråken i Sverige och att se till att barnen har möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål. Den tidigare S- ledda regeringen satsade på att stärka och bevara minoritetsspråken genom att bland annat starta nya språkcentrum för jiddisch, meänkieli, romani chib och just finska. Dessutom har lärosätena fått mer pengar för att säkerställa att det finns utbildning i minoritetsspråken från förskola till högskola.

I Sigtuna kommun bör den moderatledda kommunledningen se till att barnen får möjlighet att lära sig finska på ett sätt som är lämpligt för dem. Att bevara minoritetsspråken är inte bara en fråga om språklig och kulturell mångfald, utan också en fråga om demokrati och inkludering. Att ge barn och unga möjlighet att lära sig och utveckla sitt modersmål är en viktig del i att stärka deras identitet och självkänsla, och att ge dem verktyg för att kunna delta aktivt i samhället.

Att satsa på minoritetsspråken är en fråga som rör hela samhället och inte bara de berörda minoriteterna. Det handlar om att skapa en inkluderande och demokratisk samhällsstruktur där alla människor ges möjlighet att utveckla sin fulla potential. Därför är det viktigt att fortsätta att investera i minoritetsspråken och säkerställa att de inte hotas att försvinna. Socialdemokraterna i Sigtuna kommun kommer alltid att stå upp för de språkliga minoriteterna som finns i vår kommun. Vi förväntar oss att den moderatledda kommunledningen nu vågar ta ett beslut om att göra detsamma.

  • Marie Axelsson (S) oppositionsråd
  • Susan Jibran (S) 2:e vice ordförande i Barn- och ungdomsnämnden
centrum_host_helsida
pantamera_avc_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

skridskodisco_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

funkisfest_helsida

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

sportlov

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

connys_helsida

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

steningekompani_helsida
nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

fritidsbanken_sportlov
spedition_helsida

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
stentekompani_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
skridskodisco_outsider
spedition_outsider
pantamera_out
funkisfest_outsider