moderat_sep_pan
Olov Holst (M)Foto: Marie-Therese Karlberg

Läget är allvarligt och vi ser problemen

Vartannat år sammanställer polisen en lista över utsatta områden. Det handlar om områden som präglas av låg socioekonomisk status och där kriminella påverkar lokalsamhället.

centrum_artikel_host

Listan delas upp i tre kategorier; utsatta områden, riskområden och särskilt utsatta områden. I år har Valsta utsetts till riskområde, dvs. den näst högsta kategorin. Det kommer knappast som en överraskning för någon, allra minst för kommunledningen. Snarare borde det skett tidigare och egentligen borde Valsta utsetts som ett särskilt utsatt område. Så allvarligt är läget.

Redan i opposition drev Moderaterna trygghetsfrågorna hårt. Motståndet från den socialdemokratiskt ledda kommunledningen var kompakt och vi möttes av strutsbeteende. Vi anklagades för svartmålning och att stigmatisera vissa kommundelar när vi pekade på de växande problemen. (S) anordnade istället ett stort seminarium med syftet att bevisa att kommuninvånarna var mer oroliga för trafiken än för en påhittat växande kriminalitet. När sanningen inte längre gick att dölja, blev Socialdemokraternas lösning att för en miljon kronor per år hyra in Kriminellas revansch i samhället (KRIS) för att patrullera i Valsta centrum.

I teamet från KRIS ingick personer som bevisligen fortfarande var aktivt kriminella. Kriminella skulle alltså hyras in för att komma till rätta med kriminaliteten. Som tur var stoppades tilltaget av tjänstemän som vägrade genomföra galenskaperna innan de hann sättas i verket.
När Moderaterna tog över styret 2017, var en av de allra första åtgärderna att sätta in stora resurser för att trycka tillbaka den kriminalitet som (S) genom sin passivitet tillåtit bita sig fast på flera ställen. Sedan maktskiftet satsar vi drygt 25 miljoner kronor per år på trygghetsskapande åtgärder. Listan på insatser är lång, men jag vill lyfta några av de viktigaste.

I brist på polisstation har vi öppnat ett Trygghetscenter, vi har utökat samarbetet med polisen, upprättat ordningsvaktsområden där ordningsvakterna gör det jobb polisen egentligen borde göra, fältarbetarna har utökats och är en stor positiv kraft i det förebyggande arbetet. Vi har tagit fram strategi för ökad kamerabevakning, ökat insatserna mot hedersrelaterat våld och förtryck, organiserat och utökat samarbetet med näringslivet och fastighetsägare för att förhindra att kriminella etablerar sig i fastigheter i kommunen, vi finansierar arbetet Valsta utveckling gör för att skapa aktiviteter för invånarna.

All ny stadsplanering ska utgå från trygghetsperspektivet, belysningen förbättras och skrymmande buskage tas bort, gångtunnlar renoveras. Projektet Valsta 2030 som i grunden kommer öka tryggheten och attraktiviteten i Valsta pågår och innehåller flera olika delar som sträcker sig över flera år framöver. Som sagt, listan är lång och det här är bara delar av det arbete vi gör.

Trots detta har Marie Axelsson (S) mage att i mästrande ton hävda att den moderatledda kommunledningen inte gör något för att öka tryggheten. Det är inte bara magstarkt med tanke på Axelssons och Socialdemokraternas historik när det gäller trygghetsarbetet i kommunen, det är ett helt ogenerat försök till historieförfalskning. Man försöker, utan att skämmas, lura väljarna att tro att det är (S) som står för det verkliga trygghetstänket i kommunen. Smaklöst!

Tryggheten för kommuninvånarna är och kommer alltid vara högsta prioritet för mig och Moderaterna. Till skillnad från Socialdemokraterna håller vi våra löften, levererar resultat och gör allt vi kan för att motarbeta den kriminalitet som tilläts bita sig fast i kommunen under Axelssons och Socialdemokraternas tid vid makten.

  • Olov Holst (M), kommunstyrelsens ordförande

Fotnot: Socialdemokraterna har fått möjlighet att inkomma med replik

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

toppbanner

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

defacto_helsida
valet2022

Krönika: Valet är över

Insändare Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

ungdomsarbete_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

centrum_sommar2022_helsida
valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

connys_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
nrh
pantamera_out
arbete_outsider
centrum_sommar_outsider2022