moderat_pan_nov

Laddningsavgifter försenade-Införs i juli

Laddningsavgifter för elbilsladdning har försenats och det är fortsatt gratis till 1:a juli.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun avsåg införa avgifter för laddstolpar 1 juni efter beslut i fullmäktige i maj. Men på grund av förseningar i upphandling av tjänsteoperatör kan man inte införa avgifterna. Tjänsteoperatören ska sköta betalningar och avsökning bland annat. Ulf Sävström på Teknik- och servicekontoret meddelat att man avser införa avgifterna 1:a juli om att fungerar som det ska.

Under vintern rapporterade märsta.nu om att laddning av elbilar kostat kommunen flera hundra tusen kronor i några års tid. Nu kommer avgifterna att ge intäkter till kommunkassan så att investeringskostnaden och annat täcks.

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

connys_helsida
moderat_pan_helsida
pantamera_avc_helsida
agy_oppethus
defacto_helsida

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

julmarknad_2022
advent_kyrka_helsida
dackskifte_helsida
centrum_host_helsida
vintermarknad_helsida
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

vintermarknad_outsider
pantamera_out
nrh
connys
ridskola_2020_outsider
marknaden_outsider
dackskifteoutsider
centrum_outsider_host
swedol_outsider
kyrka_outsider_advent