sap_feb_pan

Laddningsavgifter försenade-Införs i juli

Laddningsavgifter för elbilsladdning har försenats och det är fortsatt gratis till 1:a juli.

centrum_artikel_host

Sigtuna kommun avsåg införa avgifter för laddstolpar 1 juni efter beslut i fullmäktige i maj. Men på grund av förseningar i upphandling av tjänsteoperatör kan man inte införa avgifterna. Tjänsteoperatören ska sköta betalningar och avsökning bland annat. Ulf Sävström på Teknik- och servicekontoret meddelat att man avser införa avgifterna 1:a juli om att fungerar som det ska.

Under vintern rapporterade märsta.nu om att laddning av elbilar kostat kommunen flera hundra tusen kronor i några års tid. Nu kommer avgifterna att ge intäkter till kommunkassan så att investeringskostnaden och annat täcks.

connys_helsida
pantamera_avc_helsida
sportlov

Före detta finansregionsrådet lämnar sitt uppdrag

Politik Oppositionsregionrådet Irene Svenonius meddelade vid ett extrainsatt möte med den moderata regiongruppen i Stockholm att hon lämnar såväl sina uppdrag för Moderaterna i Region Stockholm som övriga uppdrag för Moderaterna. Efter sju år som gruppledare på heltid, varav sex år som finansregionråd (2017-2022) under en turbulent period för Stockholmsregionen.

funkisfest_helsida
skridskodisco_helsida
foraldranatverk_helsida
fritidsbanken_sportlov

Trafikverket arbetar med att åtgärda potthål

Nyheter Trafikverket upplever för närvarande ökade problem med potthål på vägarna. Vägnätet är omfattande, vilket gör det till ett betydande arbete att åtgärda dessa problem. De stora vägarna som påverkas i kommunen inkluderar 263, 273 och 255, där det är särskilt många potthål mellan Märsta och Sigtuna i båda riktningarna.

centrum_host_helsida

A-traktorer fortsätter öka

Notiser Den senaste utvecklingen inom användningen av A-traktorer i Sverige och särskilt i Sigtuna kommun visar en markant ökning under det senaste decenniet, med fortsatt tillväxt under 2023. Enligt nyligen publicerade siffror från Trafikanalys har antalet A-traktorer i Sigtuna ökat för tredje året i rad, vilket pekar på en stadigt växande trend i regionen.

steningekompani_helsida
spedition_helsida

Nya insatser för att stoppa utbrottet av granbarkborre

Notiser I kampen mot granbarkborren tar Sigtuna kommun nu ett aktivt steg genom att bekämpa dess spridning. I skogskanterna kan du möjligen se nedfällda granar, en del av det pågående arbetet med att förbereda inför granbarkborrens svärmningssäsong senare i vår.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

connys
centrum_outsider_host
spedition_outsider
skridskodisco_outsider
stentekompani_outsider
nrh_sigtuna
funkisfest_outsider
pantamera_out
ridskola_2020_outsider
foraldranatverk_outsider