centrum_panorama_hostshopping
Radiotjänsts kontrollant drog slutsatsen att kvinnan hade en tv. Kvinnan hävdar att det var en padda. Foto: Genrebild

Kvinna rasar mot Radiotjänst: Kontrollanten hörde en padda

En kvinna från Sigtuna begär att Radiotjänst drar tillbaka beslut om tv-licens: - Kontrollanten hörde en podd på paddan, uppger kvinnan i sitt yttrande till Förvaltningsrätten i Luleå.

centrum_artikel_host

En kvinna från Sigtuna blev uppringd av en kontrollant från Radiotjänst som sedan drog slutsatsen att kvinnan hade en tv-apparat. Hon valde att överklaga till Radiotjänst men fick inget gehör, hon väljer nu att ta det vidare till Förvaltningsrätten.

Enligt yttrandet till Förvaltningsrätten i Luleå så var hon stressad när kontrollanten ringde upp och hade inte tid att prata, men hon poängterar att hon inte medgav tv-innehav som det står i beslutet. Istället menar hon att kontrollanten hörde en podd från paddan i bakgrunden och själv drog slutsatsen att det finns en tv.
– Att anta saker gör mig förbannad, man kan inte anta att alla äger en tv, skriver kvinnan.

Dessutom har kontrollanten uppgett att kvinnan bor sambo med en man vilket inte stämmer enligt henne då hon hyr av den aktuelle mannen som kontrollanten hänvisar till:
– Allt är ren lögn, skamligt detta, avslutar hon.

Förvaltningsrätten har ännu inte tagit upp kvinnas ärende för beslut. Överklagandet inkom till rätten i början av augusti. Radiotjänst har tillsvidare stoppat kvinnans fakturering och kommer att återbetala beloppen tills det är klarlagt huruvida hon har en tv-apparat eller inte.

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Politik I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

connys_helsida
brobygget_2024
pantamera_avc_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

mp_tack_helsida
fritidsbanken_helsida

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Politik SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

centrum_host_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
pantamera_out
mp_tack_outsider
connys
brobygget_outsider
centrum_outsider_host
fritidsbanken_outsider