helsida_bostad

Krönika: Valet är över

Den intensiva valrörelsen är över. Det var i år en relativt odramatisk valrörelse där de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna inte hade några större skiljelinjer.

centrum_artikel_host

Det har nu gått en vecka sedan kommuninvånarna röstade. Valdeltagandet gick ner någon procent och den borgerliga kommunledningen behåller makten. Som väntat återhämtade sig Socialdemokraterna efter katastrofvalet 2018 där en stor del av det låga valresultatet sannolikt kan kopplas till Uppdrag Granskning. Men trots att både Socialdemokraterna och Vänsterpartiet ökade så blev det inget skifte. Sju av tio nya mandat som fullmäktige utökades med gick alltså till oppositionen. Moderaterna knep tre nya och SD ett, Centerpartiet tappade ett mandat medan resterande koalitionspartier behöll sina mandat.

Redan i samband med KSO-Duellen märktes att det skulle bli en valrörelse som kanske mer kom att handla om rikspolitik än lokala frågor. Här hemma var oppositionsrådet Marie Axelsson (S) överens med Olov Holst om att man ska satsa på trygghet och skola. Skiljelinjen låg i bostadsbyggande, skolform och äldreomsorgen. Med tanke på att S plus V går framåt och kommunledningen backar får man dra slutsatsen att det finns ett visst stöd för Socialdemokraternas politk men inte tillräckligt för att driva förändring. Dessutom har äldreomsorgen historiskt rankats dåligt i Sigtuna kommun oavsett styre och oavsett om det är kommunal eller privat.

Jag spår en relativt odramatisk mandatperiod öven om kommunledningen tappat majoritet. Sverigedemokraterna har nämligen röstat för eller lagt ner rösterna i fullmäktige när det vankats voteringar om majoritetens förslag. Rune Öhlund och hans SD ska nu fokusera på att bemanna sina åtta platser i fullmäktige och erbjuda en alternativ politik till både kommunledningen och Socialdemokraterna. Det kravet bör de leva upp till med sina åtta mandat och hundratusentals kronor i partistöd årligen i i fyra. år. Den gångna mandatperioden har det varit tyst och Gert Höglund fått köra en one-man-show i fullmäktige utan att ha kompetens nog att göra det. Inga eller få motioner och inga eller få uttalanden kring sverigedemokratisk politik i fullmäktige.

SD skulle förvisso kunna ”utpressa” kommunledningen kring vissa frågor men de flesta av SD:s frågor rör rikspolitiska insatser och inte så mycket som kommunledningen kan göra något åt i Sigtuna. Som reducerad invandring och tuffare straff. Dock så lär dom inte ha så mycket mer att hämta hos det rödgröna blocket. Det lär alltså fortsatt vara stabilt styre och få kontroverser i politiska besluten fram till 2026.

  • Daniel Iskandar, chefredaktör

Stoppa uttagen från SigtunaHem!

Insändare Hyresförhandlingarna för 2023 drar snart igång, förhandlingen med SigtunaHem startar under oktober månad. Vi vet inte hur högt yrkande blir i år, men vi befarar att det blir mycket högre än vad det brukar vara.

centrum_sommar2022_helsida

Små insatser kan ge stora förändringar

Insändare Sigtuna kommun betalar året runt ut försörjningsstöd till ett antal familjer i kommunen. Dessa familjer har ingenting över när allt är betalt. Barn som lever i fattigdom tillsammans med sina föräldrar.

defacto_helsida

repliken: Nej, en bostad kan inte vara hur liten som helst

Insändare I en insändare den 4 september har styrelsen för hyresgästföreningen ställt frågan om en bostad kan vara hur liten som helst? Svaret är givetvis nej, vilket Hyresgästföreningen mycket väl borde känna till. Utformning av bostäder för permanent boende ska uppfylla en rad krav som Boverket utfärdar.

ungdomsarbete_helsida
valet2022

Det oppositionsrådet föreslår är redan igång

Insändare I en insändare hävdar Marie Axelsson att trygghetsutvecklingen i Sigtuna kommun går åt fel håll. Hon baserar detta på ett program av SVT’s Uppdrag Granskning (UG). UG’s slutsats baseras på att Valsta fördes upp på polisens lista över utsatta områden för något år sedan. Med detta som bas hävdar Axelsson sedan att jag tappat kontrollen. Det är rätt magstarkt.

valet2022

Upp till bevis, Gill Brodin

Insändare När Miljöpartiet satt med i den politiska majoriteten var Sigtuna en ansedd miljökommun som låg i topp i alla mätningar. På fyra år har nuvarande kommunledning inte lyckats prestera ett framåtsyftande miljö- och klimatarbete, tvärtom. Kommunen tillhör nu bottenskiktet bland landets kommuner.

pantamera_avc_helsida
valet2022

Liberal politik botar vården

Insändare Sjukvården fångar upp oss när livet går sönder. Med Liberalerna får du långsiktiga satsningar på goda arbetsvillkor, nära vård och fler vårdplatser.

connys_helsida
valet2022

repliken: MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten

Insändare MP:s orealistiska drömmar sprider lögner i debatten I föregående fyra mandatperioder satt Miljöpartiet med i Sigtuna kommuns politiska majoritet och styrde kommunen. Ändå tog de inte fram några av de planer och program som nu efterfrågas. Kanske är det lika bra det.

valet2022

Kommunens klimatarbete är ett luftslott

Insändare Sigtuna kommun faller i miljörankingar. Från att ha varit en av länets bästa miljökommuner är den moderatledda kommunen nu bland de sämsta. I brinnande klimatkris och med enorma miljöutmaningar hörs inte ett ord om klimat och miljö från ledande politiker. Miljö- och klimatarbetet i kommunen är ett sjunkande skepp i tider då det borde vara maximalt.

toppbanner
valet2022

Krafttag för att bekämpa mäns våld mot kvinnor

Insändare Det finns barn i vår kommun som växer upp i våld och utsatthet. Det finns kvinnor i vår kommun som utsätts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och förtryck, sexuella trakasserier och psykisk terror. Det är helt oacceptabelt.

valet2022

Skolan först för Liberalerna

Insändare En lyckad skolgång är varje ung människas bästa försäkring mot framtida utanförskap och samhällets bästa försäkring för välstånd och utveckling. Därför sätter vi liberaler alltid skolan först. Vi har haft en positiv skolutveckling de senast åren under liberalt ledarskap. Numera är våra skolor bland toppen i Sverige på plats 37 i Sveriges kommuner och regioners (SKR) senaste ranking Öppna jämförelser. Värt att nämnas är också att vi tidigare i år lyfts fram som en förebild på skolområdet av rådet för främjandet av kommunala analyser (RKA). Vi är stolta men inte nöjda. Utvecklingen måste fortsätta med full kraft.

valet2022

MP enda parti med politik för djuren

Insändare Ett modernt samhälle tar djurens välfärd på allvar och ser sambandet mellan djurs och människors hälsa. Om den politiska viljan finns kan Sigtuna kommun göra skillnad för djur i vår närhet och globalt.

Bostadspolitiken måste utgå från helheten, inte ideologin

Insändare Det är faktiskt ingen större idé att debattera bostadspolitik med Hyresgästföreningen (HGF). Som framgår av namnet representerar föreningen ett särintresse gällande upplåtelseformer; hyresrätten. HGF har ingen skyldighet, eller vilja, att företräda andra upplåtelseformer. Det gör deras inlägg i högsta grad partiska.

valet2022

Nu får det vara nog!

Insändare Genom att utnyttja våra vanliga Internettjänster kan kriminella kartlägga hela bostadsområden och plocka ut vilka äldre personer de ska angripa.

valet2022

slutreplik Axelsson ställer ut löften hon inte har täckning för

Insändare För det första har jag inte någonstans påstått att Socialdemokraterna lagt fram förslag om att återinföra fastighetsskatten. Jag ställer frågan om (S) kan garantera att den inte återinförs. Antingen har Axelsson återigen läst min insändare slarvigt eller så försöker hon medvetet vilseleda läsarna.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

ridskola_2020_outsider
connys
arbete_outsider
nrh
pantamera_out
centrum_sommar_outsider2022
swedol_outsider