centrum_panorama_hostshopping
Mattias Askerson (M), ordförande i Utbildsnings- och arbetsmarknadsnämnden.Foto: Sigtuna kommun

Kritik mot Migrationsverketsplaner på återvändarcenter i Märsta

Sigtuna kommun står inför en oväntad utmaning när Migrationsverket beslutar att etablera ett återvändandecenter i Märsta. Migrationsverkets initiativ att öppna fem sådana center för personer med beslut om av- eller utvisning eller överföring till andra länder väcker starka reaktioner, speciellt med tanke på kommunens redan tunga ansvarstagande för nyanlända.

centrum_artikel_host

Det planerade boendet i Märsta väntas ha en kapacitet för 512 platser, men en definitiv slutbesiktning har ännu inte genomförts enligt Migrationsverket.

Mattias Askerson (M), ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, uttrycker en stark känsla av överkörning från Migrationsverkets sida och beskriver beslutet som tondövt och obegripligt. Kommunen ställer sig kritisk till detta drag och oroar sig för dess påverkan på kommunen, särskilt när det gäller att erbjuda undervisning till barn i skolåldern.

Migrationsverket erkänner i ett pressmeddelande att placeringen av återvändandecentren kan innebära utmaningar för kommunerna, särskilt med tanke på undervisning för barn.

Sigtuna kommun har under 2022 tagit emot 243 nyanlända elever, och behovet av mottagande förblir högt även detta år. Lokalt har skolorna kämpat med att tillhandahålla adekvata skolplatser för de nya eleverna.

Kommundirektör Birgitta Pettersson uttrycker en stark oro över att än en gång behöva ta på sig ett tungt ansvar. Hon påpekar att kommunen tidigare haft dialoger med Migrationsverket angående deras situation och anser att den placerade anledningen till placeringen, närheten till en internationell flygplats som Arlanda, inte är tillräcklig för att motivera valet av plats för återvändandecentren.

centrum_host_helsida
brobygget_2024
mp_tack_helsida

Beslut om Kultur- och Aktivitetscenter i Valsta

Nyheter I gårdagens kommunfullmäktige, den 18 juni, beslutades det att bygga ett nytt kultur- och aktivitetscenter i Valsta. Centret ska bli en mötesplats med aktiviteter för barn och unga, och byggstarten är planerad till våren 2025.

fritidsbanken_helsida
connys_helsida
pantamera_avc_helsida

Andelen arbetslösa bland utrikesfödda går ner

Nyheter I maj noterade Sigtuna kommun den lägsta arbetslösheten bland utlandsfödda sedan februari 2020. Enligt Arbetsförmedlingen sjönk arbetslösheten bland utlandsfödda med 0,3 procentenheter till 13,4 procent.

Ekonomisk kris i regionen kan leda till högre SL-priser

Nyheter SL står inför en ekonomisk kris med ett budgetunderskott på 1,3 miljarder kronor nästa år, enligt Trafikförvaltningens egna beräkningar. Detta kan leda till nya prishöjningar och ytterligare nedskärningar. Moderaterna i Region Stockholm kräver nu en kriskommission för att hantera situationen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

brobygget_outsider
pantamera_out
mp_tack_outsider
fritidsbanken_outsider
centrum_outsider_host
connys
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna