kyrka_advent _pan
Foto: Transportstyrelsen

Kritik mot högre avgifter för flygbolagen

Flygbolagen kommer att få högre avgifter i samband med så kallad "peaktid" något som Transportföretagen är negativa till.

centrum_artikel_host

Transportstyrelsen har fått i uppdrag av regeringen att lämna förslag om trängselavgifter inom svenska luftfarten. Dessa avgifter väntas bli högre under så kallad ”peaktid”, när det är attraktivt att flyga.
– Denna typ av nya avgifter slår hårt mot inrikesflyget med små flygplan och låga marginaler. Tillgängligheten med flyg i Sverige riskerar att få svår slagsida om detta förslag går igenom, uppger Fredrik Kämpfe, Branschchef Flyg på Transportföretagen.

Kämpe menar att det är utsläppen som ska bort och inte flygen och resandet. Man håller på med omställning till fossilfritt flyg, införandet av Peaktider kommer drabba de flygbolag som ligger långt fram i sin omställning enigt Kämpe.
– Nu hoppas vi att riksdagen tar ett övergripande ansvar för att Sveriges flyg och flyginfrastruktur kan tryggas nu och i framtiden

Budgetdebatt på onsdagen: Stora utmaningar väntar

Politik Onsdag 30:e november ska budgeten klubbas för 2023: - Att Sverige, Sigtuna och resten av världen står inför mycket stora ekonomiska utmaningar 2023 på grund av flera sammanvägda faktorer råder ingen oenighet kring, säger Bengt Hellström (KD), gruppledare.

defacto_helsida
centrum_host_helsida
moderat_pan_helsida
pantamera_avc_helsida
agy_oppethus

Ljusmanifestation för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor

Notiser En Ljusmanifestation hölls i Valsta i torsdags för att uppmärksamma mäns våld mot kvinnor: - Vi är tacksamma för att varje år få vara med och bidra med en aktiv ståndpunkt mot våldet mot kvinnor och det är en självklarhet för oss att medverka med andra föreningar, organisationer och kommunen kring frågan, sa Sibtain Govani från Shiamuslimska församlingen i Valsta

julmarknad_2022
dackskifte_helsida
advent_kyrka_helsida
connys_helsida
vintermarknad_helsida
busshållsplatsmordet

Rättegång utan misstänkt i HD

Notiser Högsta domstolen tog upp Busshållsplatsmordet på tisdagen - Men den misstänkte som är delgiven inställde sig inte då han befaras vara i Sierra Leone.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Förening

Julen 2021

Valet 2022

swedol_outsider
vintermarknad_outsider
connys
marknaden_outsider
kyrka_outsider_advent
ridskola_2020_outsider
dackskifteoutsider
nrh
pantamera_out
centrum_outsider_host