centrum_panorama_hostshopping
Foto: Genrebild

Krafttag mot tjuvfiske i Garnsviken

Nu ska Sigtuna fiskevårdsförening och Sportfiskarna ta krafttag mot tjuvfiske i främst Garnsviken som en del i ett projekt med Sigtuna kommun och Länsstyrelsen i Uppsala och Stockholm.

centrum_artikel_host

Det råder stora problem med tjuvfiske i främst Garnsviken, därför har Sigtuna Fiskevårdsförening tillsammans med Sportfiskarna utbildad och förordnat nio nya fisketillsynspersoner.
– Miljöorganisationen har skapat ett omfattande samarbete mellan föreningen och markägarna, vilket gör att större vatten än tidigare kommer att kontrolleras. Sigtuna Fiskevårdsförening vill också förtydliga att endast ett handredskap per person gäller i enlighet med det fria handredskapsfisket. Något som har tolkats fel av många fiskare under våren, säger Fredrik Sjöberg, tillsynsansvarig Sigtuna fiskevårdsförening.

Garnsviken i Sigtuna och Lövstaån är viktiga lekområden för gösen som är kommersiellt viktig och den rödlistade aspen. Bara en enda asp- eller göshona kan bära på 100 000 tals romkorn. Om honorna fångas innan de hinner leka så försämras förutsättningar för kommande generationer.
– Om tjuvfisket fångar för många kan de lokala bestånden till och med slås ut, Fiskarna behöver få genomföra sin lek om vi ska bevara hållbara bestånd. Därmed är det av stor vikt att det storskaliga tjuvfisket som i tiotals år har bedrivits i området, trycks tillbaka så mycket det bara går, säger Sportfiskarnas projektledare Johan Rudin.

Nu har även markägare engagerats kring Garnsviken för att stoppa tjuvfisket, målet är att freda hela eller delar av viken under vårleken. Då blir det även lättare för tillsynspersonerna att genomföra kontroller. Ingen fiske kommer därmed att vara tillåtet mellan 1 april och 15 juni.
– Alla fiskar skulle därmed kunna reproducera sig ostört och mängden fisk skulle därför öka snabbt. Sportfiskare som fiskar i viken har vittnat om ett kraftigt försämrat fiske senaste åren. Fredningen skulle troligen kunna vända denna trend och få fisket att börja blomstra igen, säger Fredrik Sjöberg.

Här hittar du reglerna kring fiske

centrum_host_helsida
brobygget_2024
connys_helsida

Renoveringen av Stora gatan pausas över sommaren

Notiser Renoveringen av Stora gatan i Sigtuna har gått enligt tidsplan och alla vårens etapper är nu färdiga. Som planerat kommer arbetet att pausas över sommaren för att inte störa handeln och turismen under högsäsongen, och det återupptas igen den 19 augusti.

Skyfall förväntas i kommunen idag

Notiser Meteorologerna har utfärdat en varning för skyfallsliknande regn i Sigtuna kommun och övriga delar av södra Svealand och norra Götaland. Enligt prognoserna kommer kraftiga skurar att bildas under eftermiddagen, vilket kan ge stora mängder regn lokalt och orsaka översvämningar.

mp_tack_helsida

SSHL satsar på ny belysning som en del av energieffektiviseringen

Nyheter Sigtunaskolan Humanistiska Läroverket (SSHL) har genom finansiering från EU tagit ett stort steg mot hållbarhet och energieffektivisering. Med stöd från Signify och EU-projektet "Eco2 Schools as New European Bauhaus Lab" har skolan sett märkbara förbättringar i både energieffektivitet och studiemiljö.

pantamera_avc_helsida
fritidsbanken_helsida

Sommarlovsbiljetten är igång

Nyheter Under sommarperioden 5 juni till 27 augusti reser ungdomar mellan 12 och 18 år gratis med SL-trafiken. Initiativet med lovkortet är ett steg från Region Stockholm för att uppmuntra miljövänliga resor.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

fritidsbanken_outsider
connys
ridskola_2020_outsider
mp_tack_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
brobygget_outsider
nrh_sigtuna