eldsjal2024_pan
Pernilla Bergqvist (L)Foto: Pressbild

Krafttag för stärkt trygghet och studiero från regeringen och lokalt i kommunen

En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för elevers lärande, men otryggheten i den svenska skolan har ökat över tid.

centrum_artikel_host

Det gäller även här i Sigtuna kommun och den senaste rapporten som SVT Stockholm nyligen rapporterade om är ett exempel på denna oroande trend där vi kunde läsa om 30 fall av hot och våld mot lärare i vår kommun de senaste fem åren. Mörkertalet är säkert större och det är både allvarligt och oacceptabelt. Både lärare och elever ska känna sig trygga och slippa hot, kränkningar och trakasserier.

Vi är väl medvetna om problemen och utmaningarna och har genom åren vidtagit olika åtgärder från kommunledningen för att adressera detta. Vi kommer självklart att fortsätta med satsningar för att ge våra skolor ännu bättre förutsättningar för att skapa trygghet och studiero.

Dessvärre finns det gränser för vad kommunen kan åstadkomma ensam eftersom nuvarande lagstiftning sätter käppar i hjulet för vissa åtgärder. Därför är det glädjande att regeringen, med den liberala skolministern Lotta Edholm i spetsen, tillsätter en utredning för att utöka verktygslådan med olika förslag på skärpta ändringar i skollagen för att säkerställa att landets skolor får bättre förutsättningar för att öka trygghet och studiero.

Utredningen innebär bland annat att stärka rektorer och lärares ansvar och befogenheter, skapa tydligare ordningsregler, tryggare skolmiljöer och ökade insatser som riktar sig till särskilt våldsamma elever. En viktig sak handlar om att avlasta lärare som utvisar elever från klassrummet. De ska inte behöva ägna sig åt dokumentation i flera timmar eller tvingas lägga värdefull tid på att hantera orimliga föräldrakrav. Låt lärare vara lärare! Utredningen ska även lämna förslag på åtgärder som leder till nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning. Utredningen ska även titta på vad mer bör omfattas av en sådan nolltolerans, exempelvis klotter och skadegörelse i skolan.

Ett annat förslag handlar är att rektorernas ansvar för trygghet och studiero skrivs in i skollagen samt att alla skolor ska ha tydliga och välförankrade ordningsregler och ett aktivt upprätthållande av dessa. Om reglerna bryts så måste det få konsekvenser. Det är viktigt med ett förväntansdokument där även föräldrarnas ansvar för sina barns fostran och utveckling betonas.

För att öka trygghet och studiero i våra skolor här i Sigtuna kommun har vi gjort en hel del satsningar de senaste åren. Nu i år har vi avsatt 2,5 miljoner kronor för en akutskola, och nu har regeringen kommit in med ytterligare 550 000 kronor för att stärka denna satsning. Vi har sedan tidigare infört sociala team på alla kommunala grundskolor och påbörjat projekt för våldsprevention inom förskola och grundskola. Dessutom samarbetar vi aktivt med externa partners såsom polisen, brandkåren, kommunens säkerhetsstrategi och BRÅ (Brottsförebyggande rådet), samt stiftelsen ”Tryggare Sverige” där vi genomför insatser på pilotskolor.

Vi har också påbörjat projekt för våldsprevention inom förskolan och skolan, intensifierat vårt arbete mot lång och otillåten skolfrånvaro, och satsat på att främja barn och ungas psykiska hälsa. Vi vet att det är av yttersta vikt att eleverna mår bra och känner trygghet och studiero för att kunna lyckas i sin skolgång.

Låt oss inte glömma att varje krona som spenderas på våra barns och ungas utbildning är en investering i vår framtid. Vi kommer fortsätta att prioritera skolan och vårt utvecklingsarbete inom kommunen. Det är glädjande att regeringen agerar för att utöka verktygslådan med lagändringar så att vi får bättre förutsättningar i det viktiga arbetet för att skapa ökad trygghet och studiero i våra skolor.

Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden

eu-valet

Klockan klämtar för jämställdheten

Insändare Det stundandet valet till Europaparlamentet handlar om värderingarna som ska forma den kommande generationens Europa. Vilket samhälle och vilken union ska vi dela tillsammans med alla andra medborgare i EU.

mp_helsida_eu

Hållbart barnrättsarbete

Insändare Sigtuna kommun deltar i olika nätverk och samarbetsorgan på flera områden. Sedan vi tog över kommunledningen har vi sammanställt och utvärderat dessa samarbeten för att säkerställa att det vi lägger tid och engagemang på också ger resultat för kommuninvånarna.

pantamera_avc_helsida
connys_helsida

slutreplik: Fler insatser behövs

Insändare Sigtuna, Södertälje och Botkyrka hade det lägsta valdeltagandet i Stockholms län i EU-valet 2019. Därför anser vi att det behövs insatser från kommunens sida för att öka valdeltagandet.

storemore_helsida

repliken: Valadministrationen ska vara opolitisk

Insändare Marie Axelsson (S) beklagar sig över valdeltagandet och vill att Sigtuna kommun vidtar helt nya åtgärder för att höja det. Sanningen är att Sverige i jämförelse med alla europeiska demokratier har ett mycket högt valdeltagande.

eldsjal2024_helsida

Hur värnar SD det lokala kulturlivet?

Insändare Att värna om kulturens fria utövande och att skydda den från nedrustning och privatisering är inte någon desperat jakt på makt. Vi tror på vår rättvisa, demokratiska inriktning och kommer alltid att driva denna viktiga fråga.

(S) svartmålar vår politik

Insändare Socialdemokraterna fortsätter sin desperata jakt på makt och nu genom att försöka brunsmeta och svartmåla Sverigedemokraternas kulturpolitik.

centrum_host_helsida

repliken: Så satsar kommunledningen på kulturen

Insändare Förutom att måla verkligheten i de dystraste av färger far Socialdemokraterna, som vanligt, med direkta osanningar. Påståendet att det ligger förslag att sälja ut delar av kulturskolan och på sikt avveckla den kommunala kulturskolan är taget ur luften och visar igen man inte kan lita på vad (S) säger.

Vad händer med kulturen i Sigtuna kommun

Insändare Nytt år och nytt styre i kommunen. Numera sitter Sverigedemokraterna i kommunledningen tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna och Samling för Sigtuna, det ger skäl till oro för kulturen i kommunen. Vi kan tycka att vår kultur i Sverige är så självklar, fri och levande, men faktum är att när man minst anar kan detta tas ifrån oss.

nyårskrönikan

Nu ser vi fram emot ett ljusare 2024!

Insändare Året som nu passerat har varit ett år som jag ser tillbaka på med blandade känslor. Sveriges (och världens) ekonomi har befunnit sig i en djup svacka och inflationen har påverkat oss alla, såväl kommuner som privatpersoner. Kriget i Ukraina pågår fortfarande och i oktober skakades världen om av Hamas attack mot Israel. Världen 2023 har känts mörk och ljusglimtarna färre än tidigare år.

Jaget framför laget i den nya kommunledningen

Insändare Moderaterna i Sigtuna kommun sparkade ut Centern och Liberalerna och har nu formellt valt in Sverigedemokraterna (SD) i kommunledningen. Nu styr M, SD, KD och SfS kommunen tillsammans och utdelningen för SD är hela tre vice ordförandeposter i de tre viktigaste nämnderna.

Liberalerna: Bygg skidtunnel i Arlandastad

Insändare Med vårt intresse att planera för aktiviteter som gynnar idrott, hälsa och social samvaro för våra invånare, redan i kommunens fysiska samhällsplanering, fick vi redan för några år sedan en idé att undersöka möjligheten att bygga en skidtunnel i kommunen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

pantamera_out
eldsjal2024_out
nrh_sigtuna
centrum_outsider_host
ridskola_2020_outsider
storemore_out
mp_eu_outsider
connys