Pernilla Bergqvist (L)Foto: Pressbild

Krafttag för stärkt trygghet och studiero från regeringen och lokalt i kommunen

En skolmiljö som präglas av trygghet och studiero är en förutsättning för elevers lärande, men otryggheten i den svenska skolan har ökat över tid.

centrum_artikel_host

Det gäller även här i Sigtuna kommun och den senaste rapporten som SVT Stockholm nyligen rapporterade om är ett exempel på denna oroande trend där vi kunde läsa om 30 fall av hot och våld mot lärare i vår kommun de senaste fem åren. Mörkertalet är säkert större och det är både allvarligt och oacceptabelt. Både lärare och elever ska känna sig trygga och slippa hot, kränkningar och trakasserier.

Vi är väl medvetna om problemen och utmaningarna och har genom åren vidtagit olika åtgärder från kommunledningen för att adressera detta. Vi kommer självklart att fortsätta med satsningar för att ge våra skolor ännu bättre förutsättningar för att skapa trygghet och studiero.

Dessvärre finns det gränser för vad kommunen kan åstadkomma ensam eftersom nuvarande lagstiftning sätter käppar i hjulet för vissa åtgärder. Därför är det glädjande att regeringen, med den liberala skolministern Lotta Edholm i spetsen, tillsätter en utredning för att utöka verktygslådan med olika förslag på skärpta ändringar i skollagen för att säkerställa att landets skolor får bättre förutsättningar för att öka trygghet och studiero.

Utredningen innebär bland annat att stärka rektorer och lärares ansvar och befogenheter, skapa tydligare ordningsregler, tryggare skolmiljöer och ökade insatser som riktar sig till särskilt våldsamma elever. En viktig sak handlar om att avlasta lärare som utvisar elever från klassrummet. De ska inte behöva ägna sig åt dokumentation i flera timmar eller tvingas lägga värdefull tid på att hantera orimliga föräldrakrav. Låt lärare vara lärare! Utredningen ska även lämna förslag på åtgärder som leder till nolltolerans mot kränkande behandling och mobbning. Utredningen ska även titta på vad mer bör omfattas av en sådan nolltolerans, exempelvis klotter och skadegörelse i skolan.

Ett annat förslag handlar är att rektorernas ansvar för trygghet och studiero skrivs in i skollagen samt att alla skolor ska ha tydliga och välförankrade ordningsregler och ett aktivt upprätthållande av dessa. Om reglerna bryts så måste det få konsekvenser. Det är viktigt med ett förväntansdokument där även föräldrarnas ansvar för sina barns fostran och utveckling betonas.

För att öka trygghet och studiero i våra skolor här i Sigtuna kommun har vi gjort en hel del satsningar de senaste åren. Nu i år har vi avsatt 2,5 miljoner kronor för en akutskola, och nu har regeringen kommit in med ytterligare 550 000 kronor för att stärka denna satsning. Vi har sedan tidigare infört sociala team på alla kommunala grundskolor och påbörjat projekt för våldsprevention inom förskola och grundskola. Dessutom samarbetar vi aktivt med externa partners såsom polisen, brandkåren, kommunens säkerhetsstrategi och BRÅ (Brottsförebyggande rådet), samt stiftelsen ”Tryggare Sverige” där vi genomför insatser på pilotskolor.

Vi har också påbörjat projekt för våldsprevention inom förskolan och skolan, intensifierat vårt arbete mot lång och otillåten skolfrånvaro, och satsat på att främja barn och ungas psykiska hälsa. Vi vet att det är av yttersta vikt att eleverna mår bra och känner trygghet och studiero för att kunna lyckas i sin skolgång.

Låt oss inte glömma att varje krona som spenderas på våra barns och ungas utbildning är en investering i vår framtid. Vi kommer fortsätta att prioritera skolan och vårt utvecklingsarbete inom kommunen. Det är glädjande att regeringen agerar för att utöka verktygslådan med lagändringar så att vi får bättre förutsättningar i det viktiga arbetet för att skapa ökad trygghet och studiero i våra skolor.

Pernilla Bergqvist (L), ordförande i barn- och ungdomsnämnden

defacto_helsida
connys_helsida
wenngarn_jul_helsida

slutreplik Bostadskrisen är här och nu

Insändare Tre erfarna moderatpolitiker borde kunna bättre än så här. Nivån i deras replik är pinsamt låg. Den bostadspolitiska debatten är för viktig för att fintas bort på det här sättet.

ica_helsida

repliken: Svar till Marie Axelsson (S) om Moderat bostadspolitik

Insändare Marie Axelssons insändare innehåller i många avseenden en lång rad fel om bostadspolitiken i allmänhet och om ombildning till bostadsrätter i synnerhet. Marie Axelsson har fel om hon tror att en ombildning av 64 lägenheter i Sigtuna från hyresrätter till bostadsrätter minskar antalet bostäder.

storemore_helsida

Socialliberala segrar i höstbudgeten

Insändare Regeringens satsningar under nästa år visar att Liberalerna gör skillnad i svensk politik. Vi har prioriterat skolan, det förebyggande arbetet och Sveriges klimatomställning.

joes-helsida
pantamera_avc_helsida

repliken: Kommunledningen undviker siffrorna

Insändare Inför 2024 aviseras hela 34 miljoner kronor i nedskärningar inom skolverksamheten i Sigtuna kommun. Det motsvarar 3 % av Barn- och ungdomsnämndens hela budget. Detta är fakta och vi vill stoppa nedskärningarna.

slutreplik Kommunens medarbetare är inte gränspoliser

Insändare Naturligtvis finns det många stora utmaningar som vi som politiker behöver arbeta med så att vi får ett bättre samhälle. Det Moderaterna då vill göra är att fokusera på enskilda personer i utsatt läge och önskar transformera välfärden till att bli angivare. Den väg som den högernationalistiska regeringen slagit in på är på många sätt oerhört skrämmande.

slottsby_helsida

repliken: Vänstern är skuggsamhällets bästa vänner

Insändare Sverige har stora utmaningar, gängkriminalitet, bidragsbrott och ett växande skuggsamhälle för att nämna några. Ansvarsfulla partier föreslår, med rätta, åtgärder för att förhindra den utveckling vi ser. Tyvärr kan det inte sägas om vänsteroppositionen. De har snarare tagit ställning som bidragsbrottslingarnas och skuggsamhällets nyttiga idioter.

centrum_host_helsida

Angiveri hör inte hemma i Sverige

Insändare Regeringen vill att offentligt anställda inom välfärden ska anmäla papperslösa. Det är ett förslag som inte hör hemma i det fria, öppna och demokratiska samhället. Vänsterpartiet ställer sig starkt kritiskt till detta och föreslog att kommunstyrelsen skulle tillskriva regeringen om att anmälningsplikt inte bör införas i kommunal verksamhet. Dessvärre gick det inte igenom och det var ingen av den styrande minoritetens ledamöter som ställde sig bakom det.

Nöjesflyg mindre – för klimatets skull!

Insändare Rapporteringen om flygresandets utveckling efter Covid-pandemin har ett konsekvent mönster. Researrangörernas och flygbolagens pressmeddelanden berättar om ökade volymer, fler destinationer, nya flygplan, rusning efter sistaminuten-biljetter etc och media vidarebefordrar den bilden utan nämnvärt ifrågasättande.

Centerpartiet jobbar för små och stora marknader

Insändare Det är på marknaden du hittar det du behöver och ibland det du inte visste du behövde. Det är här säljare och köpare möts, ibland personligen, mellan fyra ögon. Det är så jobb och tillväxt skapas. Det är viktigt med små och stora marknader, från minsta bondemarknad till världshandel.

Ge flickor och pojkar lika möjligheter att förverkliga sina fotbollsdrömmar!

Insändare Intresset för damfotboll har skjutit i höjden på senaste tiden. Det är inte särskilt konstigt med tanke på den framgångssaga vårt landslag levererat: ett VM-silver, två OS-silver och två EM-semifinalistplaceringar, för att nämna några meriter från de senaste mästerskapen. I sommar får vi återigen njuta av ett fotbolls-VM i våra blågula tröjor.

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar

Insändare Marie Axelsson (S) skriver i en insändare på märsta.nu om våldsutsatta kvinnors situation. Det är mycket glädjande att Socialdemokraterna äntligen brinner för att sätta brottsoffret i fokus, något som S nationellt inte gjort under många år. Låt oss kroka arm och driva frågan om att det är våldsutövaren som borde placeras utanför det egna hemmet, inte den som utsatts för våld.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

wnngarn_jul_outsider
ridskola_2020_outsider
nrh_sigtuna
joes_outsider
slottsby_outsider
storemore_out
swedol_outsider
ica_outsider
centrum_outsider_host
pantamera_out
connys