centrum_panorama_hostshopping
En luftburen ledning mellan Odensala-Sollentuna planeras. Foto: Daniel Iskander

Kraftledning planeras mellan Odensala-Sollentuna

Svenska Kraftnät avser bygga en kraftledning i luften som går mellan Odensala och Sollentuna: - Den nya elförbindelsen Odensala-Överby mellan Sigtuna och Sollentuna är en av två elförbindelser som vi på Svenska kraftnät planerar i de västra delarna av Stockholm för att förstärka elnätet. På så sätt tryggar vi framtidens elförsörjning i takt med att regionen växer. Detta innebär också att befintliga 220 kV-ledningar ersätts av nya 400 kV-förbindelser, säger Olof Klingvall, pressansvarig på Svenska Kraftnät.

centrum_artikel_host

Svenska Kraftnät är en statlig myndighet var syfte är att trygga energiförsörjningen i Sverige genom att planera och bygga elnät. I Sigtuna kommun har det en tid varit problem med elförsörjningen till Sigtuna stad. Sigtuna kommun och andra instanser kommer nu att få tycka till om en luftburen ledning som ska gå mellan Odensala-Sollentuna. Ledningen anses vara nödvändig för elförsörjningen när regionen växer.

Men en del invånare där kraftledningen ska gå är emot att den blir luftburen. Man hade hellre hoppats på att den grävs ner.
– I dagsläget har vi varken bestämt sträckning eller vilken teknik vi ska bygga med utan avvaktar de synpunkter vi får in under samrådet. När vi bygger nya elförbindelser för stamnätet gör vi det som regel alltid som luftledningar för växelström, berättar Olof Klingvall, pressansvarig på Svenska Kraftnät.

I en luftburen ledning är det lättare att upptäcka och åtgärda fel enligt Svenska Kraftnät.
– Endast i fall där det av olika anledningar inte går att komma fram med luftledningar bygger vi kabelförbindelser. Det gör vi exempelvis över Östersjön eller i mycket tätbefolkade områden som i Stockholms stadskärna, säger Klingvall.

Projektet är ute på samråd bland fastighetsägare, myndigheter, kommuner och allmänhet för att få in synpunkter, dessa kan lämnas in till Svenska Kraftnät senast 7:e april.
– Efter samrådet beaktar vi de synpunker som kommit in och fortsätter därefter utredningen för att välja det alternativ som är lämpligast.

brobygget_2024
pantamera_avc_helsida
centrum_host_helsida
connys_helsida
fritidsbanken_helsida

Flyg ställdes in: Man kastade sko

Blåljus En man kastade sin skog in i en fönsterruta när han fick besked om att hans flygplan ställts in i samband med de globala tekniska problemen som pågick under fredagen.

Nyheter

Sport

Kultur & Nöje

Näringsliv

Debatt

Bostad

Kampsport

Förening

klara_outsider
connys
fritidsbanken_outsider
ridskola_2020_outsider
pantamera_out
centrum_outsider_host
brobygget_outsider